Zasady dotyczące stosowania plików cookie w witrynie Workplace


Niniejsze Zasady dotyczące stosowania plików cookie w witrynie Workplace („Zasady dotyczące stosowania plików cookie w witrynie”) opisują, jak korzystamy z plików cookie w witrynie Workplace (zgodnie z poniższą definicją). Postanowienia te powinny być interpretowane wspólnie z Zasadami ochrony prywatności w zakresie marketingu Workplace, które mają zastosowanie do przetwarzania przez nas danych osobowych gromadzonych dzięki plikom cookie. Niniejsze Zasady dotyczące stosowania plików cookie w witrynie nie odnoszą się do korzystania przez użytkownika z zapewnianego naszym klientom (organizacji, dla której pracuje użytkownik) produktu Workplace online, który pozwala użytkownikom na współpracę i udostępnianie informacji w pracy, łącznie z produktem Workplace oraz aplikacjami i powiązanymi usługami online (zbiorczo „Usługi Workplace”). Informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie w Usługach Workplace zawierają Zasady dotyczące stosowania plików cookie na platformie Workplace.
Pliki cookie i pozostałe technologie przechowywania danych
Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, by zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje. Pozostałe technologie, w tym dane zapisywane w przeglądarkach internetowych lub na urządzeniach, dane identyfikacyjne powiązane z urządzeniem użytkownika i innym oprogramowaniem, wykorzystuje się do podobnych celów. W niniejszych zasadach wszystkie te technologie określamy mianem „plików cookie”.
Gdzie używamy plików cookie?
Możemy umieszczać pliki cookie w komputerze lub urządzeniu, z których korzysta użytkownik, i otrzymywać informacje w nich zapisywane, gdy odwiedza on dostępną publicznie witrynę marketingową i informacyjną Workplace.com („witryna Workplace”).
Jak długo przechowywane są pliki cookie?
Wszystkie pliki cookie mają termin ważności, który określa, jak długo pozostają one w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika. Pliki takie można podzielić na dwie grupy:
  • sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki cookie, które wygasają (i są automatycznie usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki;
  • stałe pliki cookie – zazwyczaj mają termin ważności, więc pozostają w przeglądarce do momentu wygaśnięcia lub manualnego usunięcia.
Dlaczego używamy plików cookie?
Dzięki plikom cookie świadczymy, zabezpieczamy i ulepszamy naszą witrynę Workplace, na przykład przez personalizowanie treści i zapewnianie wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom.
W szczególności wykorzystujemy je do poniższych celów:
Typ pliku cookieCel
Bezpieczeństwo oraz integralność witryny i produktu
Wykorzystujemy pliki cookie do zapewniania bezpieczeństwa witryny Workplace.
Pliki cookie pomagają nam również uniemożliwiać działania naruszające nasze zasady lub w inny sposób ograniczające naszą zdolność zapewniania witryny Workplace.
Funkcje i usługi dostępne na platformie
Pliki cookie umożliwiają nam oferowanie funkcji pomocnych w dostarczaniu użytkownikom witryny Workplace.
Przykład: Dzięki tym plikom możemy zapisywać preferencje, wiemy, kiedy użytkownik przegląda materiały dotyczące platformy Workplace i kiedy na nie reaguje, a także dostarczamy mu spersonalizowane materiały.
Pliki cookie wykorzystujemy również do tego, by dostarczać użytkownikom materiały powiązane z ich lokalizacją.
Przykład: Możemy zapisać informacje w pliku cookie w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika, by umożliwić mu przeglądanie witryny Workplace w wybranym przez niego języku.
Szybkość działania
Korzystamy z plików cookie, aby zapewniać użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu.
Przykład: Pliki te pomagają nam przekierowywać ruch sieciowy między serwerami i analizować szybkość wczytywania witryny Workplace u różnych użytkowników. Dzięki nim możemy również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika, a także wiemy, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu możemy prawidłowo prezentować naszą witrynę.
Analizy i badania
Wykorzystujemy pliki cookie, by lepiej zrozumieć sposób korzystania z witryny Workplace przez użytkowników, dzięki czemu możemy go ulepszać.
Przykład: Pliki te mogą nam ułatwić zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny Workplace, dowiedzieć się, które ich części są uważane za najbardziej przydatne i interesujące, a także wskazać obszary wymagające ulepszeń.
Reklama i pomiar skuteczności
Wykorzystujemy w witrynie Workplace reklamowe pliki cookie, włącznie z pikselem Facebooka i zewnętrznymi plikami cookie oraz znacznikami, aby ułatwić sobie reklamowanie Workplace wśród osób potencjalnie zainteresowanych usługami Workplace. Nie umieszczamy tych plików cookie w usługach Workplace.
Przykład: Pliki cookie pomagają nam kierować reklamy do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę Workplace.
Pliki cookie służą nam również do pomocy w pomiarze skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz pomagają dowiedzieć się, czy użytkownik reaguje na nasze wiadomości.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
Do wykorzystywanych przez nas plików cookie zaliczają się pliki sesyjne usuwane po zamknięciu przeglądarki i pliki stałe, które zostają w przeglądarce do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.
Wykorzystujemy wewnętrzne i zewnętrzne pliki cookie. Wewnętrzne pliki cookie to pliki umieszczane przez nas w celu gromadzenia informacji o użytkowniku. Zewnętrzne pliki cookie umieszczają podmioty zewnętrzne, które świadczą nam usługi. Oznacza to, że informacje o użytkowniku gromadzone przez te zewnętrzne pliki cookie zostaną udostępnione danemu podmiotowi zewnętrznemu i mogą zostać wykorzystane przez podmiot zewnętrzny zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności.
Zewnętrzne pliki cookie i znaczniki
Jeżeli użytkownik postanowi zezwolić na zewnętrzne pliki cookie i znaczniki, ustawiamy też pliki cookie, które współpracują z usługą Google Analytics oraz innymi zewnętrznymi usługami wymienionymi poniżej w naszych usługach Workplace, aby pomóc nam zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Workplace, a także w celu emisji reklam i analizowania ich skuteczności. Aktualnie wykorzystujemy następujące zewnętrzne pliki cookie:

Jak zmienić ustawienia związane z wykorzystywanymi przez nas plikami cookie?
Przeglądarka lub urządzenie użytkownika może posiadać ustawienia pozwalające na konfigurowanie plików cookie i na ich usuwanie. Więcej informacji na temat takich opcji znajduje się w plikach pomocy przeglądarki lub urządzenia.
Ustawienia przeglądarki umożliwiają użytkownikowi włączenie funkcji „Do Not Track” podczas odwiedzania różnych witryn. Podobnie ja wiele witryn nasza również nie została stworzona w taki sposób, by reagować na sygnały „Do Not Track” otrzymywane z przeglądarek. Więcej informacji na temat sygnałów „Do Not Track” zawiera strona http://www.allaboutdnt.com/.

Jeżeli ponadto użytkownik nie chce, by pliki cookie były zamieszczane przez Google Analytics, może zainstalować w przeglądarce dodatki umożlwiające rezygnację, które działają tylko w niektórych przeglądarkach. Więcej informacji na temat funkcji Google Analytics i wykorzystywania przez nią plików cookie zawiera strona „Jak Google wykorzystuje dane, gdy użytkownik korzysta z witryn lub aplikacji partnerów”.
Niektóre elementy witryny Workplace mogą działać nieprawidłowo, jeśli pliki cookie zostały wyłączone.

Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2022 r.