Informacje o Workplace

Workplace jest narzędziem łączącym wszystkich w Twojej firmie, nawet jeśli osoby te pracują zdalnie. Korzystaj ze znajomych funkcji, takich jak Grupy, Czat, Pokoje i transmisja wideo na żywo, aby rozmawiać i pracować z innymi.

Workplace stanowi centrum komunikacyjne, które łączy osoby w firmie, aby ułatwić im współpracę i poprawić wyniki biznesowe. Workplace oferuje funkcje takie jak grupy, wyszukiwanie, profile, Czat Workplace, Aktualności, automatyczne tłumaczenie, transmisja wideo na żywo i inne. Aplikacja Workplace pozwala utworzyć konto w usłudze Workplace, które jest niezależne od konta osobistego na Facebooku.
Czy ta informacja była pomocna?
Dane Workplace
Co to jest RODO?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to nowe ramy prawne, których zadaniem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i będzie regulować sposób funkcjonowania firm należących do rodziny firm Facebooka. Więcej informacji o podejściu firmy Facebook do RODO można znaleźć tutaj.
Wiele zasad określonych w rozporządzeniu bazuje na zasadach ochrony danych, które już obowiązują w UE. RODO nakłada też nowe obowiązki na firmy. RODO będzie mieć zastosowanie do wszystkich klientów korzystających z Workplace, w przypadku których użytkownicy mieszkają w UE, nawet jeśli lokalizacja organizacji znajduje się poza UE.
Zgodność Workplace z RODO
RODO rozszerza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych i wprowadza nowe wymogi. Większość wymogów określonych w RODO dotyczy administratorów danych. Administrator danych to organizacja lub osoba, która określa „cele” i „sposoby” przetwarzania danych osobowych. Klienci korzystający z Workplace działają jako administratorzy danych i wyznaczają Facebook jako podmiot przetwarzający dane w ramach umowy z Workplace.
Facebook i Workplace zachowują zgodność ze wszystkimi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie względem nas. W stosownych przypadkach dostosujemy nasze praktyki, aby zachować zgodność z RODO. Pomożemy także naszym klientom korzystającym z Workplace spełnić nałożone na nich obowiązki.
Zabezpieczenia i zobowiązania umowne
Rozumiemy, że RODO wymaga od klientów korzystających z Workplace zaangażowania podmiotów przetwarzających dane, które dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami, aby zapewnić właściwy poziom ochrony danych osobowych.
Współpracujemy z zespołami ds. produktów oraz inżynierami i projektantami pod kątem zapewnienia zgodności naszych produktów z RODO. W ramach tych działań dbamy o to, by nasze zobowiązania umowne umożliwiały klientom wykazanie, że spełniają warunki. Będziemy aktualizować umowy, aby zawrzeć w nich wymogi nałożone na podmioty przetwarzające dane w RODO.
Bezpieczeństwo danych
RODO wymaga od klientów korzystających z Workplace zaangażowania podmiotów przetwarzających dane, które dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami, aby spełnić wymagania określone w nowych przepisach. Bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy dla naszych klientów, jest dla nas niezwykle ważne. Regularnie poddajemy się audytom z zakresu bezpieczeństwa, a Workplace ma certyfikat ISO 27001.
Inwestujemy także w systemy, których zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych podczas przetwarzania danych dla klientów korzystających z Workplace. W wysoce nieprawdopodobnym przypadku wystąpienia takiego zdarzenia informujemy klientów i udzielamy im pomocy.
Przydatne linki:
Czy ta informacja była pomocna?
Twoje konto Workplace
Konto Workplace umożliwia kontakty i współpracę z innymi pracownikami, dołączanie do grup związanych z danym zespołem lub projektem oraz sprawdzanie aktualności firmy.
Konto Workplace jest widoczne tylko dla osób należących do firmy i jest niezależne od konta osobistego. Treści, które udostępniasz na swoim koncie Workplace, są widoczne tylko dla osób w Twojej firmie.
Konto na Facebooku
Twoje konto na Facebooku jest kontem osobistym. Służy ono do kontaktowania się ze znajomymi i krewnymi oraz udostępniania wydarzeń z życia.
Treści, które udostępniasz na swoim koncie osobistym, są widoczne tylko dla osób, którym zezwalasz na ich wyświetlanie w swoich ustawieniach prywatności na Facebooku.
Uwaga: Pracodawca nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojego konta osobistego na Facebooku za pośrednictwem Twojego konta Workplace, ponieważ konta te są oddzielne.
Czy ta informacja była pomocna?
Facebook, Inc. uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA na potrzeby Workplace Advanced, zgodnie z informacjami zawartymi w powiadomieniu dotyczącym Tarczy Prywatności oraz w certyfikacie wydanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. W ramach uczestnictwa w Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA będziemy rozstrzygać spory dotyczące danych osobowych objętych naszym certyfikatem za pośrednictwem firmy TRUSTe. W przypadku dodatkowych pytań na temat zgodności z którymkolwiek z programów Tarczy Prywatności prosimy o kontakt.
Czy ta informacja była pomocna?
Klienci korzystający z Workplace działają jako administratorzy danych i wyznaczają Facebook jako podmiot przetwarzający dane w ramach umowy korporacyjnej dotyczącej usługi Workplace.
Jako administrator danych podejmujesz decyzje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w tym ich modyfikowania, usuwania lub eksportowania. Dane tworzone przez Twoich pracowników w Workplace należą do Twojej organizacji i nie są publicznie dostępne.
Regulamin online Workplace zapewnia klientom różne zabezpieczenia umowne w zakresie przetwarzania danych klientów, w szczególności te określone w Dodatku dotyczącym przetwarzania danych i Dodatku dotyczącym bezpieczeństwa danych do Regulaminu online Workplace. Klientom z UE Workplace zapewnia ponadto dodatek zawierający standardowe klauzule umowne (SCC), umożliwiający im, jako administratorom danych, wypełnienie zobowiązań wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Przechowywanie danych
Aby chronić Twoje dane i zapewnić bezprecedensową wydajność i dostępność na naszej platformie, dane w Workplace są przechowywane globalnie w centrach danych Facebooka zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i UE.
Usługa Workplace została zaprojektowana tak, aby działać bez względu na okoliczności dzięki infrastrukturze rozproszonej na całym świecie:
  • Fizyczne zabezpieczenia naszych centrów danych i biur
  • Zapobieganie atakom typu „odmowa usługi” lub lokalnym katastrofom
  • Zaawansowana analiza zagrożeń i ich automatyczne wykrywanie z wykorzystaniem uczenia maszynowego
  • Monitorowanie przez dedykowane zespoły przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku
Rozdzielanie danych
Workplace i Facebook to osobne platformy z różnymi kontami i profilami. Posty opublikowane na jednej platformie nie są widoczne na drugiej. Workplace korzysta z inwestycji Facebooka w bezpieczeństwo, infrastrukturę i innowacje techniczne.
Brak reklam w Workplace
Przetwarzamy Twoje dane w taki sposób, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z Workplace. Nie używamy Workplace do wyświetlania reklam i podejmujemy zdecydowane działania na rzecz zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne.
Czy ta informacja była pomocna?