Informacje o Workplace

Workplace jest narzędziem łączącym wszystkich w Twojej firmie, nawet jeśli osoby te pracują zdalnie. Korzystaj ze znajomych funkcji, takich jak Grupy, Czat, Pokoje i transmisja wideo na żywo, aby rozmawiać i pracować z innymi.

Workplace stanowi centrum komunikacyjne, które łączy osoby w firmie, aby ułatwić im współpracę i poprawić wyniki biznesowe. Workplace oferuje funkcje takie jak grupy, wyszukiwanie, profile, Czat Workplace, Aktualności, automatyczne tłumaczenie, transmisja wideo na żywo i inne. Aplikacja Workplace pozwala utworzyć konto w usłudze Workplace, które jest niezależne od konta osobistego na Facebooku.
Czy ta informacja była pomocna?
Dane Workplace
Co to jest RODO?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to nowe ramy prawne, których zadaniem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i będzie regulować sposób funkcjonowania firm Facebooka. Więcej informacji o podejściu firmy Facebook do RODO można znaleźć tutaj.
Wiele zasad określonych w rozporządzeniu bazuje na zasadach ochrony danych, które już obowiązują w UE. RODO nakłada też nowe obowiązki na firmy. RODO będzie mieć zastosowanie do wszystkich klientów korzystających z Workplace, w przypadku których użytkownicy mieszkają w UE, nawet jeśli lokalizacja organizacji znajduje się poza UE.
Zgodność Workplace z RODO
RODO rozszerza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych i wprowadza nowe wymogi. Większość wymogów określonych w RODO dotyczy administratorów danych. Administrator danych to organizacja lub osoba, która określa „cele” i „sposoby” przetwarzania danych osobowych. Klienci korzystający z Workplace Advanced działają jako administratorzy danych i wyznaczają Facebooka jako podmiot przetwarzający dane w ramach umowy z Workplace. W przypadku Workplace Essential to Facebook jest administratorem danych i odpowiada za przetwarzanie danych użytkowników Workplace Essential.
Facebook i Workplace zachowują zgodność ze wszystkimi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie względem nas. W stosownych przypadkach dostosujemy nasze praktyki, aby zachować zgodność z RODO. Pomożemy także naszym klientom korzystającym z Workplace Advanced spełnić nałożone na nich obowiązki.
Zabezpieczenia i zobowiązania umowne
Rozumiemy, że RODO wymaga od klientów korzystających z Workplace Advanced zaangażowania podmiotów przetwarzających dane, które dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami, aby zapewnić właściwy poziom ochrony danych osobowych.
Współpracujemy z zespołami ds. produktów oraz inżynierami i projektantami pod kątem zapewnienia zgodności naszych produktów z RODO. W ramach tych działań dbamy o to, by nasze zobowiązania umowne umożliwiały klientom wykazanie, że spełniają warunki. Będziemy aktualizować umowy, aby zawrzeć w nich wymogi nałożone na podmioty przetwarzające dane w RODO.
Bezpieczeństwo danych
RODO wymaga od klientów korzystających z Workplace Advanced zaangażowania podmiotów przetwarzających dane, które dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami, aby spełnić wymagania określone w nowych przepisach. Bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy dla naszych klientów, jest dla nas niezwykle ważne. Regularnie poddajemy się audytom z zakresu bezpieczeństwa, a Workplace Advanced ma certyfikat ISO 27001.
Inwestujemy także w systemy, których zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych podczas przetwarzania danych dla klientów korzystających z Workplace Advanced. W wysoce nieprawdopodobnym przypadku wystąpienia takiego zdarzenia informujemy klientów i udzielamy im pomocy. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.
Przydatne linki:
Czy ta informacja była pomocna?
Twoje konto Workplace
Konto Workplace umożliwia kontakty i współpracę z innymi pracownikami, dołączanie do grup związanych z danym zespołem lub projektem oraz sprawdzanie aktualności firmy.
Konto Workplace jest widoczne tylko dla osób należących do firmy i jest niezależne od konta osobistego. Treści, które udostępniasz na swoim koncie Workplace, są widoczne tylko dla osób w Twojej firmie.
Konto na Facebooku
Twoje konto na Facebooku jest kontem osobistym. Służy ono do kontaktowania się ze znajomymi i krewnymi oraz udostępniania wydarzeń z życia.
Treści, które udostępniasz na swoim koncie osobistym, są widoczne tylko dla osób, którym zezwalasz na ich wyświetlanie w swoich ustawieniach prywatności na Facebooku.
Uwaga: Pracodawca nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojego konta osobistego na Facebooku za pośrednictwem Twojego konta Workplace, ponieważ konta te są oddzielne.
Czy ta informacja była pomocna?
Facebook, Inc. uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA na potrzeby Workplace Advanced, zgodnie z informacjami zawartymi w powiadomieniu dotyczącym Tarczy Prywatności oraz w certyfikacie wydanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. W ramach uczestnictwa w Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA będziemy rozstrzygać spory dotyczące danych osobowych objętych naszym certyfikatem za pośrednictwem firmy TRUSTe. W przypadku dodatkowych pytań na temat zgodności z którymkolwiek z programów Tarczy Prywatności prosimy o kontakt.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku Workplace Standard:
Jeżeli korzystasz z Workplace Standard, administratorem danych jest Facebook, natomiast pracownik jest właścicielem treści, które publikuje i udostępnia. Usługa podlega Standardom społeczności Facebooka.
Workplace Essential i Workplace Advanced:
Administrator zarządza społecznością, natomiast firma zarządza danymi i jest ich właścicielem. Administrator może modyfikować, usuwać lub eksportować dane w dowolnym momencie.
Uwaga: Dane z Workplace są przechowywane globalnie w centrach danych firmy Facebook.
Czy ta informacja była pomocna?