Podmioty podprzetwarzające Workplace


W związku z dostarczaniem usługi Workplace firma Meta uzgodniła z podmiotami wymienionymi poniżej, że będą występowały jako Podmioty podprzetwarzające stosowne Dane osobowe (zgodnie z Załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych Regulaminu online Workplace). Tabela zawiera nazwy poszczególnych podmiotów podprzetwarzających, ich lokalizacje oraz działania, jakie każdy z nich zobowiązał się podejmować.

Poniższe terminy dostarczają dodatkowych informacji na temat podejmowanych działań:

„Obsługa klienta” oznacza wsparcie zainicjowane przez Klienta, zgodnie z umową Workplace.

„Centrum danych/przechowywanie danych” oznacza obsługę i konserwację centrów danych i sprzętu, w których mogą być przechowywane stosowne Dane osobowe.

„Wsparcie techniczne” oznacza usługi obejmujące inżynierię oprogramowania i systemów oraz wsparcie w zakresie konserwacji. Podmiot podprzetwarzający może wymagać ograniczonego,autoryzowanego dostępu do stosownych Danych osobowych, na przykład w celu rozwiązania problemów technicznych lub naprawienia błędów występujących u Klientów.

„Zarządzanie kontem” oznacza świadczenie usług wsparcia w zakresie zarządzania kontem. Podmiot podprzetwarzający może wymagać ograniczonego dostępu do stosownych Danych osobowych, aby zapewniać takie wsparcie.

Podmioty podprzetwarzające Meta Platforms Ireland Ltd.

Nazwa podmiotuAktywnośćKraj
Meta Platforms, Inc.
Obsługa klienta,
wsparcie techniczne
Stany Zjednoczone


Stowarzyszone podmioty podprzetwarzające Meta Platforms, Inc.

Nazwa podmiotuAktywnośćKraj
Andale, Inc.
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Cassin Networks Aps
Centrum danych/przechowywanie danych
Dania
Meta France Sarl
Zarządzanie kontem
Francja
Meta Operations, LLC
Obsługa klienta,
wsparcie techniczne
Stany Zjednoczone
Meta Singapore Pte. Ltd.
Obsługa klienta,
wsparcie techniczne
Singapur
Meta UK Limited
Obsługa klienta,
wsparcie techniczne,
zarządzanie kontem
Wielka Brytania
Greater Kudu LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Morning Hornet LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Pinnacle Sweden AB
Centrum danych/przechowywanie danych
Szwecja
Raven Northbrook LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Runways Information Services Limited
Centrum danych/przechowywanie danych
Irlandia
Scout Development LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Siculus Inc.
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Sidecat LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Stadion LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Starbelt LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Vitesse, LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone
Winner LLC d/b/a Ernst LLC
Centrum danych/przechowywanie danych
Stany Zjednoczone


Zewnętrzne podmioty podprzetwarzające Meta Platforms, Inc.

Nazwa podmiotuAktywnośćKraj
Hive AB
Transmisje na żywo P2P
Stany Zjednoczone
Marketo Inc.
Zarządzanie relacjami z klientami
Stany Zjednoczone
Salesforce Inc.
Zarządzanie relacjami z klientami
Stany Zjednoczone