Publikowanie filmów

Workplace ma wbudowane narzędzia do zarządzania filmami. Dowiedz się, jak dodawać i edytować napisy oraz w jakich językach są one dostępne.

Najprostszym sposobem optymalizacji jakości filmów jest dodawanie filmów HD.
Jeżeli eksportujesz film z programu do edycji filmów (np. Final Cut Pro, Avid, iMovie), zalecamy zastosowanie następujących ustawień niestandardowych:
 • Format pliku MOV, obraz jakości H.264 z dźwiękiem AAC lub format MP4.
 • Współczynnik proporcji nie większy niż 1280 x 720 pikseli.
 • Szybkość klatek filmu 30 klatek/s lub niższa.
 • Dźwięk stereo o częstotliwości próbkowania 44,100 Hz.
Instrukcja Twojego programu powinna zawierać informacje o eksporcie filmów z niestandardowymi ustawieniami.
Pamiętaj, że filmy nie mogą trwać dłużej niż 240 minut i mieć więcej niż 4 GB. Im dłuższy film, tym większy rozmiar pliku. Może to wpływać niekorzystnie na jakość filmu.
Czy ta informacja była pomocna?
Filmy 360 można przesyłać do Workplace wyłącznie z komputera.
Film 360 jest nagrywany systemem kamer, które jednocześnie rejestrują ujęcie 360 stopni. Widzowie mogą przesuwać i obracać perspektywę filmu 360 i oglądać go z różnych kątów widzenia.
Dodawanie do osi czasu
Jeżeli film został nagrany systemem kamer 360 lub kamer sferycznych, które dodają metadane 360 do pliku wideo, dodaj film 360 do osi czasu w ten sam sposób, jak zwykły film.
Jeśli film został nagrany kamerą, która nie dodaje metadanych 360 do pliku wideo, dodaj metadane 360 do pliku własnoręcznie, a następnie postępuj w ten sam sposób, jak podczas dodawania zwykłego filmu do osi czasu.
Pamiętaj, że filmy 360 nie mogą trwać dłużej niż 10 minut i przekraczać objętości 1,75 GB.
Czy ta informacja była pomocna?
Wyświetlenie filmu jest rejestrowane, gdy dana osoba obejrzy film przez co najmniej trzy sekundy. Dotyczy to także filmów, które są odtwarzane automatycznie. Jedna osoba może wygenerować wiele wyświetleń, jeśli obejrzy film więcej niż jeden raz. Wyświetlenia są sumowane i uwzględniają wszystkie miejsca, w których udostępniany jest film.
Czy ta informacja była pomocna?
Po przesłaniu filmu do osi czasu lub grupy możesz dodać do niego napisy. Workplace może automatycznie dodawać napisy do treści w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, arabskim, wietnamskim, włoskim, niemieckim, tureckim, rosyjskim, tajskim, urdu, malajskim i japońskim. Napisy można też dodać ręcznie, używając pliku .srt.

Korzystanie z automatycznych napisów
Aby dodać napisy, korzystając z funkcji automatycznych napisów w Workplace:
 1. Na osi czasu, w grupie lub w Aktualnościach kliknij Zdjęcie/film.
 2. Wybierz film, który chcesz przesłać, i kliknij Zarządzaj napisami.
 3. Kliknij Generuj automatyczne napisy. Workplace automatycznie rozpozna język filmu i utworzy napisy. W zależności od długości filmu może to zająć nawet kilka minut.
 4. Kliknij Podgląd napisów, aby odtworzyć podgląd filmu. Na koniec kliknij Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Pobierz transkrypcję
Aby pobrać napisy w formacie .txt:
 1. Przejdź do posta z filmem.
 2. Kliknij film, aby go powiększyć.
 3. Kliknij w prawym górnym rogu i wybierz Pobierz transkrypcję.

Pobierz i edytuj automatyczne napisy
Aby pobrać i edytować automatyczne napisy:
 1. W oknie Wyświetl podgląd napisów i zarządzaj nimi kliknij , a następnie Pobierz napisy.
 2. Plik .srt zostanie pobrany na komputer. Otwórz go w edytorze tekstu, wprowadź zmiany w tekście napisów i zapisz plik.
 3. Kliknij Prześlij plik SRT w obszarze Przesłane napisy i wybierz plik .srt po edycji, o nazwie zgodnej z konwencją: nazwapliku.[kod języka]_[kod kraju].srt.
 4. Kliknij kolejno Zastąp plik napisów > > Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Prześlij plik .srt
Jeśli masz już gotowe napisy w pliku .srt o nazwie zgodnej z naszą konwencją i chcesz je przesłać:
 1. Na osi czasu, w grupie lub w Aktualnościach kliknij Zdjęcie/film.
 2. Wybierz film, który chcesz przesłać, i kliknij Zarządzaj napisami, następnie kliknij Prześlij pliki .SRT.
 3. Wybierz plik .srt z napisami, który chcesz przesłać, i kliknij Podgląd napisów.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wprowadź opis filmu i kliknij Opublikuj

Napisy na żywo:
Podczas transmisji możesz także utworzyć napisy na żywo. Podczas transmisji możesz włączyć napisy na żywo w Live Producer, gdy rozpoczniesz transmisję na żywo w grupie.
Jeśli są dostępne napisy na żywo dla oglądanej transmisji na żywo, możesz je włączyć, klikając . Możesz tutaj określić, czy chcesz włączyć czy wyłączyć napisy na żywo.
Napisy na żywo są dostępne w językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Dowiedz się więcej o Workplace Live.
Czy ta informacja była pomocna?
Napisy do filmów można dodawać po ich przesłaniu albo po zakończeniu transmisji na żywo na komputerze.
Tłumaczenie napisów
Aby przetłumaczyć napisy:
 1. Przejdź do filmu, do którego chcesz przetłumaczyć napisy.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu filmu.
 3. Wybierz Zarządzaj napisami do filmu.
 4. Z rozwijanego menu wybierz język, w którym mają być wyświetlane napisy. Kliknij Gotowe.
Angielskie napisy można automatycznie tłumaczyć na język hiszpański, francuski, włoski i portugalski. Poszczególne napisy można edytować niezależnie.
Edytowanie napisów
Aby edytować napisy:
 1. Przejdź do filmu, którego napisy chcesz edytować.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu filmu.
 3. Wybierz Zarządzaj napisami do filmu.
 4. Kliknij obok opcji English Auto Generated (Angielski – automatycznie generowane napisy) lub [Język] Auto Translated ([Język] – automatycznie tłumaczone napisy).
 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Napisy są obecnie dostępne w poniższych językach:
 • angielski (USA)
 • hiszpański (Ameryka Łacińska)
 • portugalski (Brazylia)
 • francuski
 • arabski
 • wietnamski
 • włoski
 • niemiecki
 • turecki
 • rosyjski
 • tajski
 • urdu
 • malezyjski
 • japoński
Uwaga: Napisy wygenerowane w języku hiszpańskim, francuskim, włoskim lub portugalskim mogą zostać automatycznie przetłumaczone na angielski. Angielskie napisy można automatycznie tłumaczyć na język hiszpański, francuski, włoski lub portugalski.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz wybierać z komputera miniatury przesyłanych filmów.
Aby wybrać miniaturę:
 1. Kliknij przesłany film. Znajdziesz go w grupie, w której został opublikowany, lub w Twoim profilu w Workplace.
 2. Kliknij po prawej stronie i wybierz Edytuj film.
 3. Wybierz miniaturę z dostępnych opcji, używając strzałek, i kliknij Zapisz.
Możesz też edytować miniaturę transmisji wideo na żywo po jej przesłaniu.
Czy ta informacja była pomocna?
Interfejs Live API wymaga strumienia audio. Jeśli będziesz próbować prowadzić transmisję strumieniową zawierającą wyłącznie sygnał wideo, zostanie ona zakończona.
Czy ta informacja była pomocna?