Jakie wymagania wstępne trzeba spełnić, aby włączyć funkcję logowania jednokrotnego w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Aby włączyć uwierzytelnianie z logowaniem jednokrotnym (ang. single sign-on – SSO), musisz spełnić następujące wymagania:
  1. Dostęp do ustawień konfiguracji swojego dostawcy tożsamości.
  2. Rola administratora systemu w Workplace.
Dowiedz się więcej na temat uwierzytelniania z logowaniem jednokrotnym.
Czy ta informacja była pomocna?