Jakie są ograniczenia składnika Active Directory Sync w Workplace?

Ograniczenia składnika AD Sync są następujące:
  • Możliwość synchronizowania użytkowników tylko z domeny usługi Active Directory, do której należy serwer, lub do domeny znajdującej się w tym samym lesie AD, który ma utworzone odpowiednie relacje zaufania.
  • Konfiguracja umożliwia synchronizację użytkowników tylko na podstawie: filtrów LDAP (np. określona klasa użytkownika lub wartość atrybutu) lub grup zabezpieczeń/dystrybucyjnych AD.
  • Obsługa maksymalnie 100 000 użytkowników (w przybliżeniu) przy użyciu domyślnej niezarządzanej bazy danych SQL Server 2014 Express LocalDB. Synchronizacja większej liczby użytkowników wymaga własnej bazy danych zarządzanej przez administratora.
  • Składnik został przetestowany tylko w domenach i lasach usługi Active Directory na poziomie funkcjonalności systemu Windows Server 2012.
  • Możliwość dostosowania tylko następujących reguł mapowania atrybutów profili użytkowników: sformatowane imię i nazwisko oraz lokalizacja. Wszystkie pozostałe atrybuty będą mapowane przy użyciu domyślnych reguł logicznych.
  • Nie można synchronizować danych użytkowników, którzy nie mają zdefiniowanych wartości w usłudze AD dla następujących trzech wymaganych pól Workplace: adres e-mail, wyświetlane imię i nazwisko i nazwisko.
Czy ta informacja była pomocna?