Logowanie jednokrotne (SSO) do Workplace – informacje ogólne

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Workplace można zintegrować z usługami dostawców tożsamości w celu zarządzania uwierzytelnianiem użytkowników. Ułatwia to logowanie do Workplace przy użyciu poświadczeń logowania jednokrotnego używanych w innych systemach.
Możesz też dodać wielu dostawców logowania jednokrotnego do Workplace, co pozwoli na używanie kilku dostawców tożsamości jednocześnie.
Logowanie jednokrotne w Workplace jest bezpośrednio obsługiwane przez następujących dostawców tożsamości:
Oprócz uwierzytelniania przy użyciu logowania jednokrotnego wymienieni partnerzy obsługują także automatyczne inicjowanie kont i zarządzanie użytkownikami.
Uwaga: Workplace obsługuje protokół SAML 2.0 na potrzeby logowania jednokrotnego. Jeśli dostawca tożsamości nie jest wymieniony na powyższej liście, ale obsługuje protokół SAML 2.0, jego usługi mogą być kompatybilne z Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?