Przekazywanie współpracownikowi podziękowania w Workplace

Pomoc dotycząca komputerów
Pomoc dotycząca aplikacji na iPhona
Pomoc na temat aplikacji na iPada
Pomoc do aplikacji na Androida
Aby przekazać współpracownikowi podziękowanie w Workplace:
1. Przejdź do profilu współpracownika.
Clicking the Send Thanks icon on someone's Workplace profile.
Przejdź do profilu współpracownika, któremu chcesz podziękować, i kliknij Wyślij podziękowanie.
2. Wybierz, komu chcesz podziękować
Writing names of coworkers you want to send thanks to on Workplace.
Dodaj imiona i nazwiska osób, którym chcesz podziękować. Osoba, w której profilu kliknięto Wyślij podziękowanie, zostanie domyślnie uwzględniona.
3. Napisz wiadomość z podziękowaniem
GIF showing someone writing Thanks so much.
Wiadomość może mieć maksymalnie 160 znaków. Jeśli nic nie napiszesz, wiadomość będzie mieć treść „Dziękuję!”.
4. Opublikuj na osiach czasu
Clicking Post on timelines.
Kliknij Opublikuj na osiach czasu. Jeśli dziękujesz tylko jednej osobie, kliknij Opublikuj na osi czasu.
5. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
Confirmation message showing that your coworkers have received your thanks.
Po zakończeniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem. Post z podziękowaniem będzie teraz widoczny na osiach czasu współpracowników.
Wyświetlanie podziękowań współpracowników
Wiadomości z podziękowaniami może zobaczyć każdy, kto odwiedzi Twój profil Workplace. Aby wyświetlić podziękowania współpracownika:
  1. Przejdź do jego profilu i ustaw kursor na sekcji Podziękowania w dolnej części kolumny po prawej stronie.
  2. Kliknij Zobacz wszystkie, a pojawi się lista otrzymanych wiadomości z podziękowaniami.
  3. Kliknij wiadomość z podziękowaniem, aby wyświetlić oryginalny post, lub kliknij Zamknij.
Więcej informacji na temat wysyłania współpracownikom podziękowań
  • Wysyłając podziękowanie współpracownikowi, możesz poinformować o tym jego przełożonego. W takim przypadku przełożony otrzyma powiadomienie.
  • Przycisk podziękowania zobaczysz tylko w profilach innych osób. Nie będzie dla Ciebie widoczny w Twoim profilu.
  • Przycisk podziękowania jest niedostępny u współpracowników, którzy zmienili ustawienia konta tak, aby nikt poza nimi nie mógł publikować na ich osi czasu.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie