Jak wysłać współpracownikowi podziękowanie w Workplace?

Aby przekazać współpracownikowi podziękowanie w Workplace:
  1. Przejdź do strony profilu współpracownika, któremu chcesz podziękować. Kliknij .
  2. Dodaj imiona i nazwiska osób, którym chcesz podziękować. Osoba, w której profilu kliknięto Wyślij podziękowanie, zostanie domyślnie uwzględniona.
  3. Wiadomość może mieć maksymalnie 160 znaków. Jeśli nic nie napiszesz, wiadomość będzie mieć treść „Dziękuję!”.
  4. Kliknij Opublikuj na osi czasu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.
  5. Kliknij przycisk Zamknij. Zobaczysz post z podziękowaniem na osi czasu współpracownika.
Wysyłając podziękowanie współpracownikowi, możesz wybrać opcję powiadomienia jego przełożonego. W takim przypadku przełożony otrzyma powiadomienie. Przycisk podziękowania zobaczysz tylko w profilach innych osób. Nie będzie dla Ciebie widoczny w Twoim profilu.
Przycisk podziękowania jest niedostępny u współpracowników, którzy wybrali na osi czasu wartość Tylko ja dla ustawienia Kto może publikować na mojej osi czasu?

Czy ta informacja była pomocna?