Zdjęcia profilowe

Dowiedz się więcej o personalizowaniu Workplace przez dodanie zdjęcia profilowego.

Twoje zdjęcie profilowe pomaga innym osobom rozpoznać Cię w Workplace.
Aby dodać zdjęcie profilowe lub je zmienić:
 1. Przejdź do swojego profilu i ustaw kursor na zdjęciu profilowym.
 2. Kliknij opcję Zaktualizuj.
 3. Możesz wybrać wcześniej dodane zdjęcie, wybrać zdjęcie, na którym Cię oznaczono, albo przesłać zdjęcie z urządzenia.
 4. Aby zapisać zdjęcie, kliknij przycisk Zapisz. Aby najpierw przyciąć zdjęcie, przeciągnij je, aby ustawić je w odpowiedniej pozycji, a następnie kliknij Zapisz. Jeśli nie chcesz przycinać zdjęcia, kliknij opcję Pomiń przycinanie w lewym dolnym rogu, a następnie Zapisz.
Uwaga: Każdy, kto odwiedza Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe.
Pamiętaj, że zdjęcie można też edytować, klikając opcję Edytuj pod zdjęciem. Następnie można wybrać filtr lub dodać tekst i naklejki. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby usunąć zdjęcie profilowe:
 1. Przejdź do profilu i kliknij aktualne zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij widoczną u dołu zdjęcia pozycję Opcje.
 3. Wybierz opcję Usuń to zdjęcie z menu rozwijanego.
 4. Kliknij opcję Usuń.
Czy ta informacja była pomocna?
Miniatura zdjęcia profilowego to jego pomniejszona wersja, którą Twoi znajomi widzą obok Twojego imienia i nazwiska. Jeśli Twoje zdjęcie profilowe nie ma formy kwadratu, możesz określić, który jego fragment posłuży jako kwadratowa miniatura. Aby dostosować swoje zdjęcie profilowe:
 1. Na komputerze ustaw kursor nad aktualnym zdjęciem profilowym i kliknij opcję Zaktualizuj.
 2. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu. Jeśli nie widzisz ikony , oznacza to, że Twoje zdjęcie profilowe pasuje do kwadratowej ramki i nie musisz go przesuwać.
 3. Użyj podziałki u dołu strony, aby przybliżyć lub oddalić, i przeciągnij obraz, aby go przesunąć. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Uploading your profile picture and cover photo at the optimal size helps them to look great across all the different devices that access Workplace.
The optimal sizes are:
 • Profile photos: 500 x 500 px
 • Cover photos: 2048 x 1032 px
Cover photo safe zones
Refer to the safe zone guidance below to make sure that the most important parts of your cover photo show on as many devices as possible.
This guidance also applies to cover photos for Workplace groups.
Czy ta informacja była pomocna?
Zdjęcie w tle to duże zdjęcie widoczne w górnej części profilu, tuż nad zdjęciem profilowym. Każdy, kto odwiedza Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.
Aby dodać lub zmienić zdjęcie w tle:
 1. Przejdź do swojego profilu.
 2. Kliknij Prześlij zdjęcie w tle, jeśli dodajesz zdjęcie w tle po raz pierwszy, lub ustaw kursor na aktualnym zdjęciu w tle i kliknij Aktualizuj zdjęcie w tle.
 3. Określ, czy chcesz dodać nowe zdjęcie (Prześlij zdjęcie), czy wybrać zdjęcie z istniejących albumów ze zdjęciami (Wybierz zdjęcie).
 4. Po wybraniu zdjęcia możesz zmienić jego położenie, klikając to zdjęcie i przeciągając je w górę lub w dół.
 5. Kliknij Zapisz.
Uwaga: Zdjęcie w tle musi mieć co najmniej 720 pikseli szerokości.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli dodasz do profilu zdjęcie profilowe lub zdjęcie w tle, będzie ono widoczne dla każdego, kto odwiedzi Twój profil. Każdy, kto odwiedza Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby przejrzeć album z poprzednimi zdjęciami w tle:
 1. Przejdź do swojego profilu i kliknij Więcej.
 2. Kliknij kolejno Zdjęcia > Albumy.
 3. Kliknij album Zdjęcia w tle.
Uwaga: Każdy, kto odwiedza Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Nakładki:
Dodając nakładkę do swojego zdjęcia profilowego w Workplace, możesz okazać wsparcie i poczuć większą przynależność do wspólnoty.
Aby dodać nakładkę do zdjęcia profilowego na komputerze:
 1. Kliknij ikonę profilową w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz Wyświetl profil.
 3. Ustaw kursor na swoim zdjęciu profilowym i wybierz opcję Aktualizuj.
 4. Kliknij Dodaj nakładkę i wybierz nakładkę, której chcesz użyć.
 5. Wybierz, przez jaki czas nakładka ma być wyświetlana na Twoim zdjęciu i kliknij Użyj jako zdjęcia profilowego.
Administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla całej instancji (ale nie dla poszczególnych użytkowników), kontaktując się z zespołem pomocy. Administratorzy nie mogą dodawać nakładek do zdjęć użytkowników – użytkownicy muszą zrobić to samodzielnie.
Gdy nie chcesz już używać nakładki na zdjęcie profilowe, możesz zmienić zdjęcie na inne, bez nakładki.
Czy ta informacja była pomocna?