Personalizacja profilu

Dowiedz się więcej na temat personalizacji profilu Workplace, w tym ustawiania statusu, przesyłania zdjęcia profilowego i dodawania umiejętności do swojego profilu.
Informacje profilowe
Zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle