Przełączanie się między różnymi profilami lub kontami w Workplace

Ta funkcja jest dostępna tylko na komputerze. Nie można z niej korzystać na telefonie komórkowym ani tablecie.
Jeśli ten sam adres e-mail powiązany jest z więcej niż jedną instancją Workplace, możesz przełączać profile lub konta na komputerze.
Przełączanie na inny profil Workplace
  1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Switch to another WorkplacePrzełącz na inną instancję Workplace.
  3. Z tego poziomu:
    • Wybierz profil lub konto, na które chcesz przełączyć.
    • Kliknij Zaloguj się w innej instancji Workplace, aby połączyć się z inną instancją Workplace, a następnie na nią przełączyć.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie