Wydarzenia

Utworzenie wydarzenia w Workplace to łatwy sposób, by na bieżąco przekazywać informacje współpracownikom. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wydarzenia, wysyłaniu zaproszeń i dostosowywaniu strony wydarzenia.

Tworzenie wydarzeń
Aby utworzyć wydarzenie:
 1. Na stronie głównej kliknij Zobacz więcej w sekcji Eksploruj.
 2. Kliknij pozycję Wydarzenia.
 3. Kliknij pozycję Utwórz wydarzenie po prawej stronie.
 4. Wybierz ustawienia prywatności i uzupełnij nazwę wydarzenia, szczegóły, miejsce i czas. Pamiętaj, że musisz podać nazwę wydarzenia.
 5. Kliknij opcję Utwórz.
  • W przypadku wydarzeń prywatnych kliknij Zaproś, aby dodać gości.
  • W przypadku wydarzeń społecznościowych kliknij kolejno Udostępnij > Zaproś współpracowników. Zaznacz imiona i nazwiska osób, które chcesz zaprosić, albo je wyszukaj, a następnie kliknij Wyślij zaproszenia.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby utworzyć wydarzenie dla grupy:
 1. Kliknij kolejno Więcej > Wydarzenia w grupie. Kliknij Utwórz wydarzenie.
 2. Uzupełnij nazwę wydarzenia, miejsce, opis i czas, a następnie wybierz ustawienia prywatności. Pamiętaj, że musisz podać nazwę wydarzenia.
 3. Określ, czy chcesz zaprosić wszystkich członków grupy.
 4. Kliknij opcję Utwórz.
Wyświetli się strona wydarzenia, na której możesz udostępniać posty, przesyłać zdjęcia, zaprosić więcej osób i edytować informacje o wydarzeniu.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku wydarzeń społecznościowych:
 • Przejdź do wydarzenia i kliknij opcję Wezmą udział, Zainteresowani lub Zaproszeni, aby zobaczyć, kto odpowiedział na zaproszenie.
W przypadku wydarzeń prywatnych:
 • Przejdź do wydarzenia i kliknij opcję Wezmą udział, Może lub Zaproszeni, aby zobaczyć, kto odpowiedział.
Czy ta informacja była pomocna?
Ustawienia prywatności wydarzenia zależą od rodzaju wydarzenia i sposobu jego utworzenia. Po utworzeniu wydarzenia nie można zmienić jego ustawień prywatności.
Wydarzenia prywatne
 • Tylko zaproszeni goście widzą informacje na temat wydarzenia prywatnego.
 • Możesz zezwolić gościom na zapraszanie innych współpracowników do udziału w wydarzeniu prywatnym.
 • Wydarzenie prywatne jest tworzone poza grupą.
 • W przypadku udostępnienia adresu URL wydarzenia prywatnego użytkownikowi, który nie został zaproszony do udziału w wydarzeniu, link będzie wyglądał na uszkodzony albo będzie niedostępnym załącznikiem.
Wydarzenia otwarte
 • W wydarzeniu otwartym mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy tworzący społeczność firmy.
 • Wydarzenia otwarte można udostępniać innym osobom w społeczności.
Wydarzenie utworzone w grupie
 • Wydarzenie utworzone w grupie przyjmuje ustawienia prywatności obowiązujące w grupie. Na przykład wydarzenie utworzone w grupie otwartej również będzie miało charakter otwarty.
 • Udostępnianie jest możliwe tylko w przypadku wydarzeń grup otwartych.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby jako organizator dodać zdjęcie lub film w tle wydarzenia:
 1. W przypadku wydarzenia prywatnego z jego poziomu kliknij Dodaj zdjęcie w tle. W przypadku wydarzeń w obrębie społeczności kliknij Prześlij zdjęcie lub film.
 2. Kliknij Prześlij zdjęcie lub film. Najlepszy efekt zapewnią zdjęcia lub filmy o wymiarach 1200 x 628 pikseli (współczynnik ok. 2:1). Zalecana długość filmów wynosi od 30 sekund do maksymalnie 5 minut.
 3. Wybierz zdjęcie lub film i wykadruj je, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: Po dodaniu do wydarzenia głównego zdjęcia lub filmu nie można zmienić rozmiaru tych elementów. Jeżeli wydarzenie jest publiczne, każdy może zobaczyć zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy umieszczone na stronach wydarzeń prywatnych są widoczne jedynie dla osób zaproszonych.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby utworzyć powtórkę wydarzenia:
 1. Kliknij na stronie zorganizowanego przez Ciebie wydarzenia, a następnie wybierz Powiel wydarzenie.
 2. Możesz zachować lub zmienić nazwę, lokalizację, ustawienia prywatności i czas wydarzenia oraz informacje o nim.
 3. Kliknij opcję Utwórz.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli wydarzenie odbywa się w kilku terminach, możesz utworzyć w grupie wydarzenie cykliczne.
Aby utworzyć powtarzające się wydarzenie w grupie po zalogowaniu do Workplace na komputerze:
 1. Kliknij kolejno opcje Więcej > Wydarzenia > Utwórz wydarzenie w górnej części osi czasu grupy.
 2. Dodaj zdjęcie wydarzenia, a następnie podaj jego nazwę i lokalizację.
 3. Obok pozycji Częstotliwość kliknij menu rozwijane, aby wybrać, czy wydarzenie ma się odbyć jednorazowo, czy też w trybie dziennym lub tygodniowym. Aby ustawić częstotliwość wydarzenia niestandardowego:
  • Kliknij opcję Niestandardowe i wybierz z kalendarza daty wydarzenia.
  • Po wybraniu dat kliknij opcję +Dodaj godzinę, aby dodać godzinę rozpoczęcia i zakończenia do każdej daty. Jeżeli w przypadku każdej z dat wydarzenie odbywa się w tych samych godzinach, zaznacz pole obok opcji Dodaj tę godzinę do wszystkich dat wydarzenia. Na zakończenie dodawania godzin kliknij polecenie Dodaj.
  • Po dodaniu godzin możesz kliknąć ikonę , aby powielić czas dla wybranych dat.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Gotowe.
 4. Wprowadź pozostałe informacje o wydarzeniu.
 5. Kliknij opcję Utwórz.
Pamiętaj, że wydarzenie może się powtórzyć nie więcej niż 52 razy. Po rozpoczęciu wydarzenia nie można zmienić lokalizacji ani strefy czasowej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko organizator wydarzenia może dodać do niego kolejnych organizatorów.
Aby dodać współorganizatora:
 1. Kliknij polecenie Edytuj w prawym górnym rogu wydarzenia.
 2. W polu Współorganizatorzy kliknij opcję Dodaj współpracowników i podaj ich imiona i nazwiska.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
Organizatorzy i współorganizatorzy mogą zapraszać dodatkowe osoby na wydarzenie i edytować jego szczegóły. Gdy tworzysz wydarzenie, automatycznie stajesz się jego organizatorem.
Współpracownicy zaproszeni do objęcia funkcji współorganizatora wydarzenia nie otrzymają zaproszenia i automatycznie staną się administratorami wydarzenia w przypadku wybrania opcji Zainteresowany(a) lub Wezmę udział.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Promowanie wydarzeń
Jeśli jesteś organizatorem wydarzenia, możesz zaprosić na nie współpracowników. Gdy tworzysz wydarzenie, automatycznie stajesz się jego organizatorem.
Aby zaprosić inne osoby do udziału w wydarzeniu prywatnym:
 1. Z poziomu wydarzenia kliknij opcję Zaproś w prawym górnym rogu.
 2. Wyszukaj i wybierz współpracowników, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij Wyślij zaproszenia.
Aby zaprosić inne osoby do udziału w wydarzeniu społecznościowym:
 1. W wydarzeniu kliknij Udostępnij > Zaproś współpracownika.
 2. Wyszukaj i wybierz współpracowników, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij Wyślij zaproszenia.
Na wydarzenie możesz zaprosić maksymalnie 250 współpracowników. Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zaprosić na wydarzenie nawet 5 tys. współpracowników.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz udostępnić wydarzenie w grupie lub wiadomości, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców. Możesz również zaprosić swoich współpracowników do udziału w wydarzeniu.
Aby udostępnić wydarzenie społeczności:
 1. W lewej części Aktualności kliknij Wydarzenia.
 2. Kliknij wydarzenie, które chcesz udostępnić.
 3. Kliknij opcję Udostępnij pod zdjęciem w tle strony.
 4. Wybierz Zaproś współpracowników, Udostępnij na Czacie Workplace lub Udostępnij jako post. Inny sposób: skopiuj adres URL wydarzenia i wklej go do posta lub wiadomości.
Uwaga: jeśli udostępniasz wydarzenie prywatne, tylko zaproszeni przez Ciebie współpracownicy będą mogli je zobaczyć i wziąć w nim udział.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz wyeksportować wydarzenia z Workplace do programów z kalendarzem, np. Apple Calendar, Microsoft Outlook i Kalendarz Google.
Aby wyeksportować wszystkie nadchodzące wydarzenia:
 1. Kliknij Zobacz więcej na panelu głównym z lewej strony.
 2. Kliknij pozycję Wydarzenia.
 3. Kliknij pozycję Nadchodzące wydarzenia w prawym górnym rogu, aby eksportować wszystkie zbliżające się wydarzenia.
Aby zintegrować wydarzenia z innymi kalendarzami przy użyciu adresu URL protokołu WebCal, kliknij prawym przyciskiem myszy Nadchodzące wydarzenia w prawym górnym rogu i kliknij Kopiuj adres linku.
Aby wyeksportować pojedyncze wydarzenie do innego programu z kalendarzem:
 1. Przejdź do wydarzenia, które chcesz wyeksportować, i kliknij , a następnie Eksportuj wydarzenie.
 2. Określ, czy chcesz zapisać wydarzenie na komputerze, czy wysłać je w wiadomości e-mail.
 3. Kliknij Eksportuj.
Czy ta informacja była pomocna?