Wydarzenia

Utworzenie wydarzenia w Workplace to łatwy sposób, by na bieżąco przekazywać informacje współpracownikom. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wydarzenia, wysyłaniu zaproszeń i dostosowywaniu strony wydarzenia.

Tworzenie wydarzeń
Aby utworzyć wydarzenie:
 1. Na stronie głównej po lewej stronie kliknij Zobacz więcej.
 2. Kliknij pozycję Wydarzenia.
 3. Kliknij pozycję Utwórz wydarzenie po prawej stronie.
 4. Wybierz ustawienia prywatności i wprowadź nazwę wydarzenia, szczegółowe informacje, miejsce i czas. Pamiętaj, że musisz podać nazwę wydarzenia.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Kliknij opcję Zaproś, aby dodać osoby do listy gości. Zaznacz imiona i nazwiska osób, które chcesz zaprosić, albo wyszukaj je, a następnie kliknij Wyślij zaproszenia.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby utworzyć wydarzenie dla grupy:
 1. Z poziomu grupy kliknij Więcej.
 2. Kliknij kolejno Wydarzenia > Utwórz wydarzenie.
 3. Wprowadź nazwę wydarzenia, miejsce, opis i czas, a następnie wybierz ustawienia prywatności. Pamiętaj, że musisz podać nazwę wydarzenia.
 4. Zdecyduj, czy chcesz zaprosić wszystkich członków grupy.
 5. Kliknij Utwórz.
Wyświetli się strona wydarzenia, na której możesz udostępniać posty, przesyłać zdjęcia, zaprosić więcej osób i edytować informacje o wydarzeniu.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku wydarzeń społecznościowych:
 1. Przejdź do wydarzenia i kliknij Pokaż wszystkich obok pozycji Kto weźmie udział?.
 2. Kliknij Wezmą udział lub Zainteresowani, aby zobaczyć, kto odpowiedział, lub kliknij Zaproszeni, aby zobaczyć listę gości.
W przypadku wydarzeń prywatnych:
 1. Przejdź do wydarzenia i kliknij Pokaż wszystkich obok pozycji Goście.
 2. Kliknij Wezmą udział, Niezdecydowani lub Nie mogą wziąć udziału, aby zobaczyć, kto odpowiedział, lub kliknij Zaproszeni, aby sprawdzić, kto jeszcze nie zareagował na zaproszenie.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Ustawienia prywatności wydarzenia zależą od rodzaju wydarzenia i sposobu jego utworzenia. Po utworzeniu wydarzenia nie można zmienić jego ustawień prywatności.
Wydarzenia prywatne
 • Tylko zaproszeni goście widzą informacje na temat wydarzenia prywatnego.
 • Możesz zezwolić gościom na zapraszanie innych współpracowników do udziału w wydarzeniu prywatnym.
 • Wydarzenie prywatne jest tworzone poza grupą.
 • W przypadku udostępnienia adresu URL wydarzenia prywatnego użytkownikowi, który nie został zaproszony do udziału w wydarzeniu, link będzie wyglądał na uszkodzony albo będzie niedostępnym załącznikiem.
Wydarzenia otwarte
 • W wydarzeniu otwartym mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy tworzący społeczność firmy.
 • Wydarzenia otwarte można udostępniać innym osobom w społeczności.
Wydarzenie utworzone w grupie
 • Wydarzenie utworzone w grupie przyjmuje ustawienia prywatności obowiązujące w grupie. Na przykład wydarzenie utworzone w grupie otwartej również będzie miało charakter otwarty.
 • Udostępnianie jest możliwe tylko w przypadku wydarzeń grup otwartych.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby jako organizator dodać zdjęcie w tle wydarzenia:
 1. Kliknij Prześlij zdjęcie w tle z poziomu wydarzenia. Najlepszy efekt zapewnią zdjęcia o wymiarach 1200 x 628 pikseli (współczynnik ok. 2 : 1).
 2. Wybierz zdjęcie i wykadruj je, a następnie kliknij Zapisz.
Uwaga: Nie możesz zmienić rozmiaru głównego zdjęcia po dodaniu go do wydarzenia. Jeżeli wydarzenie jest publiczne, każdy może zobaczyć zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy umieszczone na stronach wydarzeń prywatnych są widoczne jedynie dla osób zaproszonych.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby utworzyć powtórkę wydarzenia:
 1. Kliknij na stronie zorganizowanego przez Ciebie wydarzenia, a następnie wybierz Powiel wydarzenie.
 2. Możesz zachować lub zmienić nazwę, lokalizację, ustawienia prywatności i czas wydarzenia oraz informacje o nim.
 3. Kliknij opcję Utwórz.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli wydarzenie odbywa się w kilku terminach, możesz utworzyć w grupie wydarzenie cykliczne.
Aby utworzyć powtarzające się wydarzenie w grupie po zalogowaniu do Workplace na komputerze:
 1. Przejdź do swojej grupy i kliknij Więcej, a następnie kliknij Wydarzenia.
 2. Kliknij Utwórz wydarzenie w górnej części osi czasu grupy.
 3. Dodaj zdjęcie w tle wydarzenia, a następnie wpisz jego nazwę i lokalizację.
 4. Kliknij Zaplanuj wiele wydarzeń.
 5. Kliknij Częstotliwość i zdecyduj, czy wydarzenie ma się odbywać w trybie dziennym, czy tygodniowym. Możesz również ustawić niestandardową częstotliwość wydarzenia:
  1. Kliknij Niestandardowe i wybierz z kalendarza daty wydarzenia.
  2. Po wybraniu dat kliknij +Dodaj godzinę, aby dodać godzinę rozpoczęcia i zakończenia do każdej daty. Jeżeli w przypadku każdej daty wydarzenie odbywa się w tych samych godzinach, możesz kliknąć Dodaj tę godzinę do wszystkich dat. Kliknij Dodaj.
  3. Kiedy skończysz dodawać godziny, kliknij Gotowe.
 6. Wprowadź pozostałe informacje o wydarzeniu.
 7. Kliknij Utwórz.
Pamiętaj, że wydarzenie może się powtórzyć nie więcej niż 52 razy. Po rozpoczęciu wydarzenia nie można zmienić lokalizacji ani strefy czasowej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko organizator wydarzenia może dodać do niego kolejnych organizatorów.
Aby dodać współorganizatora:
 1. Kliknij Edytuj wydarzenie w prawym górnym rogu wydarzenia.
 2. Kliknij Dodaj współorganizatorów, a następnie kliknij Współorganizatorzy i podaj ich imiona i nazwiska.
 3. Kliknij opcję Potwierdź.
Organizatorzy i współorganizatorzy mogą zapraszać dodatkowe osoby na wydarzenie i edytować jego szczegóły. Gdy tworzysz wydarzenie, automatycznie stajesz się jego organizatorem.
Współpracownicy zaproszeni do objęcia funkcji współorganizatora wydarzenia nie otrzymają zaproszenia i automatycznie staną się administratorami wydarzenia w przypadku wybrania opcji Zainteresowany(a) lub Wezmę udział.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Promowanie wydarzeń
Jeśli jesteś organizatorem wydarzenia, możesz zaprosić na nie współpracowników. Gdy tworzysz wydarzenie, automatycznie stajesz się jego organizatorem.
Aby zaprosić inne osoby do udziału w wydarzeniu prywatnym lub społecznościowym:
 1. Z poziomu wydarzenia kliknij opcję Zaproś w prawym górnym rogu.
 2. Wyszukaj i wybierz współpracowników, których chcesz zaprosić, a następnie kliknij Wyślij zaproszenia.
Na wydarzenie możesz zaprosić maksymalnie 250 współpracowników. Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zaprosić na wydarzenie nawet 5 tys. współpracowników.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz udostępnić wydarzenie w grupie lub wiadomości, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców. Możesz również zaprosić swoich współpracowników do udziału w wydarzeniu.
Aby udostępnić wydarzenie społeczności:
 1. W lewej części Aktualności kliknij Wydarzenia.
 2. Kliknij wydarzenie, które chcesz udostępnić.
 3. Kliknij opcję Udostępnij pod zdjęciem w tle strony.
 4. Wybierz Zaproś współpracowników, Udostępnij na Czacie Workplace lub Udostępnij jako post. Inny sposób: skopiuj adres URL wydarzenia i wklej go do posta lub wiadomości.
Uwaga: jeśli udostępniasz wydarzenie prywatne, tylko zaproszeni przez Ciebie współpracownicy będą mogli je zobaczyć i wziąć w nim udział.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz wyeksportować wydarzenia z Workplace do programów z kalendarzem, np. Apple Calendar, Microsoft Outlook i Kalendarz Google.
Aby wyeksportować wszystkie nadchodzące wydarzenia:
 1. Kliknij Zobacz więcej na panelu Strona Główna z lewej strony.
 2. Kliknij pozycję Wydarzenia.
 3. Kliknij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Dodaj do kalendarza.
 4. Kliknij Kopiuj i dodaj link do kalendarza do oprogramowania kalendarza.
Możesz także synchronizować wydarzenia w Workplace z Outlookiem i Gmailem. Wydarzenia zostaną wysłane jako załącznik. Dzięki temu wydarzenie zostanie dodane do kalendarza. Następnie możesz je zaakceptować lub odrzucić, podobnie jak inne zaproszenia na spotkanie.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?