Dystrybucja

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Enterprise Mobility Management i Microsoft Installer. Ułatw współpracownikom w swojej społeczności instalowanie i aktualizowanie aplikacji w Workplace.

Rozwiązania Enterprise Mobility Management (EMM)
Workplace obsługuje dwie aplikacje mobilne dostępne na platformach iOS i Android – Workplace i Czat Workplace. Klienci, którzy korzystają z rozwiązania Enterprise Mobility Management (EMM), mają dostęp do dwóch różnych zestawów konfiguracji dostępnych w aplikacjach Workplace.
Pierwszy obejmuje funkcje dostępne w większości rozwiązań EMM, które są natywnie obsługiwane przez systemy operacyjne urządzeń mobilnych. Dotyczy to wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, w tym również Workplace.
Drugi obejmuje funkcje obsługujące w szczególności aplikacje Workplace, które umożliwiają wprowadzanie określonych wartości konfiguracji w aplikacji i włączanie konkretnych funkcji dla użytkowników.
Taka konfiguracja obsługiwana w aplikacji jest zgodna ze specyfikacją zdefiniowaną przez AppConfig Community, czyli organ normalizacyjny powstały w wyniku współpracy największych dostawców rozwiązań EMM i dostawców aplikacji. W skład AppConfig wchodzą między innymi VMWare, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF i Blackberry
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace obsługuje specyfikacje zdefiniowane przez organizację appconfig.org. W skład appconfig wchodzą:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Aby skonfigurować aplikacje Workplace w połączeniu z tymi rozwiązaniami, wykonaj poniższe czynności.
Jeśli dostawca Twojego rozwiązania EMM nie należy do organizacji appconfig.org, zapoznaj się z sekcją dotyczącą obsługi dostawców nienależących do appconfig.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby można było zarządzać Workplace przy użyciu rozwiązania EMM:
 • Urządzenie musi być zarządzane przez serwer EMM obsługujący funkcję wypychania konfiguracji aplikacji.
 • W przypadku systemu iOS aplikacje Workplace muszą być dystrybuowane i zarządzane za pośrednictwem rozwiązania EMM.
 • W przypadku systemu Android urządzenie musi mieć certyfikat Android Enterprise w trybie właściciela urządzenia lub właściciela profilu.
Czy ta informacja była pomocna?
Microsoft Installer (MSI)
Microsoft Installer (MSI) to plik pakietu instalacyjnego używany przez system Windows do instalacji, przechowywania i usuwania programów.
Aby wdrożyć plik MSI Czatu Workplace w organizacji:
 1. Pobierz plik MSI Czatu Workplace.
 2. Skopiuj plik MSI do folderu udostępnionego, aby umożliwić wdrożenie instalatora za pośrednictwem sieci.
 3. Uruchom narzędzie do zarządzania zasadami grupy.
 4. Rozwiń Las – Domeny – <Twoja domena>.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy <Twoją domenę> i wybierz kolejno Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie oraz Powiąż….
 6. Wybierz właściwą nazwę zasad grupy i kliknij OK.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzone zasady grupy i kliknij Edytuj.
 8. Przejdź do sekcji Konfiguracja komputera > Zasady > Ustawienia oprogramowania > Instalacja oprogramowania.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy Instalacja oprogramowania i wybierz Nowy – pakiet.
 10. Przejdź do folderu udostępnianego, wybierz plik MSI Czatu Workplace i kliknij Otwórz.
 11. Zamknij narzędzie do zarządzania zasadami grupy.
 12. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy zasady grupy i wybierz Wymuszone.
 13. Otwórz wiersz poleceń i wpisz gpupdate/force, aby zaktualizować zasady grupy.
 14. Gdy pojawi się stosowny komunikat w wierszu poleceń, uruchom ponownie serwer.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania pliku MSI Czatu Workplace, przeczytaj ten artykuł.
Czy ta informacja była pomocna?
Microsoft Installer (MSI) to plik pakietu instalacyjnego używany przez system Windows do instalacji, przechowywania i usuwania programów.
Instalator oferuje następujące funkcje wdrażania Czatu Workplace:
 • Instalacja instalatora w plikach programu.
 • Konfiguracja ustawienia rejestru, tak aby instalator uruchamiał się po zalogowaniu.
 • Opcjonalne uruchomienie instalatora. Jeśli chcesz pominąć ten krok (bo na przykład plik MSI jest uruchamiany za pośrednictwem specjalnego systemu na wielu komputerach PC), wpisz komendę „START=N”, np.: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Domyślnie aplikacja uruchomi się podczas pierwszego uruchomienia, co jest zalecane, ale potem możesz ją wyłączyć za pomocą msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , co powoduje przejście instalatora w tryb dyskretny.
Czy ta informacja była pomocna?