Tworzenie kampanii w Workplace

Pomoc dotycząca komputerów
Pomoc na temat aplikacji na iPada
Kampanie w Workplace mogą tworzyć administratorzy z odpowiednimi uprawnieniami.
Możesz utworzyć kampanię ze wskaźnikami dla wybranych postów i kampanii.
Tworzenie kampanii
Aby utworzyć kampanię:
  1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
  2. Wybierz pozycję Kampanie.
  3. Kliknij Utwórz kampanię w prawym górnym rogu, dodaj nazwę kampanii i kliknij Utwórz.
Dodawanie postów do kampanii
Do kampanii możesz dodać dowolny opublikowany post w grupie, do którego wyświetlania posiadasz uprawnienia. Jeżeli do kampanii zostanie dodany post, do którego wyświetlania nie masz uprawnień, nadal masz dostęp do danych uwzględnianych w raporcie, jednak bez podglądu posta w sekcji Posty w tej kampanii.
Aby dodać posty do kampanii:
  1. Wybierz kampanię, do której chcesz dodać posty.
  2. Kliknij opcję Dodaj post.
  3. Wprowadź adres URL lub identyfikator posta i kliknij Dodaj.
Do kampanii można dodać maksymalnie 100 postów. Post do kampanii możesz również dodać, klikając More po prawej stronie posta i wybierając opcję Dodaj post do kampanii. Następnie możesz dodać post do istniejącej kampanii lub utworzyć nową kampanię z tym postem.
Po skonfigurowaniu kampanii z postami, które chcesz monitorować, możesz wybrać jedną z dwóch opcji raportowania:
  • Ludzie – raportowanie oparte na odbiorcach, uwzględniające odrębnie liczbę osób, które widziały, skomentowały lub zareagowały na co najmniej jeden post w kampanii.
  • Aktywność – raportowanie oparte na działaniu z sumą wskaźników Wyświetlone przez, Komentarze i Reakcje dla każdego posta w kampanii.
Jakie wskaźniki będą wyświetlane?
W kampaniach zawierających co najmniej jeden post opublikowany przed 9 kwietnia 2020 r. nie są wyświetlane wszystkie wskaźniki. Jeśli kampania zawiera jeden lub więcej postów sprzed 15 listopada 2019 r., wyświetlone zostaną tylko 2 zestawy danych:
  • Konsumpcja na przestrzeni czasu
  • Wrażenia dotyczące kampanii w czasie
Jeśli kampania zawiera co najmniej jeden post opublikowany między 16 listopada 2019 r. a 8 kwietnia 2020 r., nie zostanie wyświetlona Liczba osób.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie