Statystyki i dane

Statystyki w Workplace ułatwiają monitorowanie i pomiar wykorzystania platformy Workplace w danej firmie. Dowiedz się więcej o monitorowaniu połączeń, postów, aktywności i grup.

Artykuł jest przeznaczony dla administratorów Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Statystyki dostępne w Panelu administratora zawierają narzędzia do monitorowania i pomiaru wykorzystania Workplace w organizacji. Statystyk można używać do śledzenia liczby rejestracji użytkowników, trendów w grupach i aktywności związanej z postami.
Sekcja Statystyki składa się z pięciu kart:
 • Osoby – pozwala śledzić poziom aktywności w Workplace w organizacji.
 • Zawartość – pozwala zobaczyć ilość zawartości tworzonej w organizacji oraz liczbę osób, które aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu.
 • Grupy – umożliwia monitorowanie tworzenia grup i aktywności w grupach.
 • Posty – umożliwia pomiar liczby polubień i wyświetleń postów oraz komentarzy do nich.
 • Połączenia – tutaj można sprawdzić, w których miejscach Workplace pracownicy ze sobą współpracują.
Administratorzy systemu mogą wyświetlać statystyki i korzystać z nich, a także przyznawać innym uprawnienia w ramach swojej niestandardowej roli administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy systemu mogą tworzyć niestandardowe role administratorów w celu przyznania użytkownikom uprawnień dostępu do różnych kart w obszarze Statystyki.
Po utworzeniu niestandardowej roli administratora możesz przyznać jej następujące samodzielne uprawnienia:
 • Wyświetlaj statystyki aktywności – użytkownicy, którym przyznano takie uprawnienia, będą mieli dostęp do wszystkich kart w obszarze Statystyki.
 • Wyświetlaj statystyki postów i zarządzaj kampaniami – gdy użytkownicy z takimi uprawnieniami klikną Panel administratora, mogą uzyskać dostęp do postów z sekcji po lewej stronie Workplace.
W przypadku postów opcja pomiaru i monitorowania danych jest dostępna od 15 listopada 2019 r. W przypadku wszystkich pozostałych kart opcja ta jest dostępna od 18 sierpnia 2019 r.
Uwaga: Statystyki będą obejmować dane z ostatnich 2 lat. Dane starsze niż 2 lata będą usuwane.
Czy ta informacja była pomocna?
Eksportowanie danych
Aby wyeksportować dane osób lub grup w społeczności Workplace:
 1. Przejdź do pozycji Statystyki w Panelu administratora.
 2. Przewiń w dół i kliknij Eksportuj obok pozycji Osoby lub Grupy.
 3. Workplace wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym pobranie pliku CSV.
Uwaga: Możesz też poprosić o dane z poziomu panelu administratora. W tym celu przejdź do karty Osoby, kliknij opcję w górnej części strony i wybierz polecenie Eksportuj dane pracowników. Aby uzyskać dane grup, w panelu administratora kliknij pozycję Grupy, a następnie i wybierz opcję Eksportuj informacje o grupach.
Zarządzanie importem i eksportem zbiorczym
Administratorzy mogą sprawdzić status zadań zbiorczych w czasie rzeczywistym z poziomu pulpitu Osoby Import/Eksport.
Aby uzyskać dostęp do pulpitu:
 1. Przejdź do pozycji Osoby w Panelu administratora.
 2. Wybierz kartę Import/Eksport, aby zobaczyć pliki zbiorcze, które zostały wcześniej zaimportowane do Workplace lub wyeksportowane z Workplace.
 3. Możesz także sprawdzić status operacji zbiorczych i zobaczyć zadania zbiorcze, o które poproszono w ciągu ostatnich 30 dni.
Administratorzy mogą również pobrać zadania zbiorcze, które generują plik po ich zakończeniu. Pliki będą dostępne do pobrania przez 4 dni.
Eksportowanie informacji o członkach grupy
Administratorzy mogą eksportować członków określonych grup Workplace z Panelu administratora.
Aby eksportować dane członków określonej grupy:
 1. Przejdź do pozycji Grupy w Panelu administratora.
 2. Znajdź grupę i kliknij oraz wybierz Eksportuj listę członków grupy.
 3. Otrzymasz e-mail z informacjami o członkach grupy.
Dane są dostarczane administratorowi jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostępny on będzie przez 4 dni dla użytkownika lub innego administratora w firmie mającego uprawnienia na poziomie zarządzania grupami.
Wszystkie dane podlegają standardowym zasadom ochrony prywatności, ale administratorzy nie będą mogli zobaczyć adresów e-mail ani działów użytkowników z innej firmy, jeśli eksportowana grupa jest grupą wielofirmową.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zezwolić użytkownikom na pobieranie ich danych z Workplace:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij obok Pobieranie danych osobowych.
 4. Wybierz Włącz i kliknij Zapisz.
Uwaga: Po włączeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli pobrać kopię swoich danych z Workplace. Dowiedz się więcej o pobieraniu swoich danych. Zgodnie z naszym regulaminem nie będą mogli usunąć swoich danych w tym narzędziu. W dziennikach audytu bezpieczeństwa można sprawdzić, kto pobrał swoje dane.
Administrator systemu może pobrać dane z API Workplace, korzystając z Niestandardowej integracji.
Czy ta informacja była pomocna?
Ochrona danych
Administrator danych to osoba decydująca, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe w Workplace. Administratorzy danych muszą zastosować środki zapewniające zgodność z RODO sposobów gromadzenia danych osobowych, ich przeznaczenia oraz długości okresu przechowywania. Zobowiązani są również zapewnić osobom dostęp do ich własnych danych.
Administratorzy systemu zarządzają Workplace jako administratorzy danych.
Administratorzy systemu mogą również przyznawać dodatkowe uprawienia administratora do pomocy w obsłudze Workplace.
Dowiedz się więcej na temat administratorów systemu i specjalnych administratorów. Więcej informacji na temat Workplace i RODO.
Czy ta informacja była pomocna?
RODO odnosi się do wszystkich osób w Unii Europejskiej, których dane dotyczą, więc także do wszystkich firm i organizacji, z którymi związani są obywatele krajów UE. RODO będzie odnosić się do wszystkich firm przetwarzających dane osobowe podmiotów mieszkających w Unii Europejskiej, niezależnie od lokalizacji firmy.
Workplace oferuje administratorom Twojej firmy zaawansowane narzędzia, dzienniki i zasady służące ochronie społeczności, a także mechanizmy kontroli umożliwiające modyfikowanie, usuwanie i pobieranie danych w dowolnym momencie. Workplace zachowuje zgodność ze wszystkimi przepisami o ochronie danych, które mają względem nas zastosowanie. Więcej informacji na temat RODO można znaleźć tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku grup wielofirmowych obowiązują oddzielne zasady. Członkowie grup wielofirmowych mogą uzgadniać własność danych w grupie w zgodzie z obowiązującymi miejscowymi przepisami. Użytkownik może przestać być członkiem grupy wielofirmowej, ale jego dane pozostaną w grupie wielofirmowej, dopóki nie usunie konta. Dowiedz się więcej o grupach wielofirmowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Prawo osoby do bycia zapomnianą nie jest nową koncepcją ustanowioną na mocy RODO. Występuje już w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych. Użytkownik ma prawo, w dowolnym czasie, do poproszenia administratora danych o usunięcie jego danych osobowych. Prawo to zostało teraz sprecyzowane w artykule 17 RODO. Zadaniem administratora danych jest ustalenie podstaw (jeśli takowe występują) dalszego przetwarzania danych po otrzymaniu takiej prośby. Administrator może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta użytkownika. Spowoduje to usunięcie danych osobowych użytkownika przechowywanych w Workplace. Będzie to także obejmować profil oraz całą opublikowaną zawartość i zamieszczone komentarze.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli Twój pracownik jest administratorem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu API Graph lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu API Graph:
Do czytania informacji od grupy wielofirmowej potrzebne są tokeny personifikacji. Token personifikacji należy wygenerować dla członka grupy wielofirmowej.
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
 • Administrator firmy może mianować siebie administratorem grupy wielofirmowej.
Jeżeli Twój pracownik jest członkiem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu Graph API lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu Graph API:
 • Administrator firmy może przeczytać dowolną zawartość w grupie wielofirmowej.
 • Administrator firmy może usunąć zawartość utworzoną przez pracowników firmy w grupie wielofirmowej.
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
 • Administrator firmy może poprosić o dołączenie do dowolnej grupy wielofirmowej, do której należą członkowie jego społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Kampanie
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create Campaign in the top right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Add.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can assign the permission to see all Workplace Insights and manage campaigns to custom admin roles. They can also give permission to see post insights.
Czy ta informacja była pomocna?
Ankiety
Do sekcji Ankiety w Panelu administratora mają dostęp tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości i administratorzy z niestandardową rolą umożliwiającą zarządzanie ankietami.
Gdy utworzysz ankietę, odbiorcy otrzymają na czacie Workplace wiadomość z możliwością podjęcia dwóch działań: Wypełnij ankietę i Przypomnij mi. Jeśli odbiorca nie wypełni ankiety ani nie zaplanuje przypomnienia, Workplace wyśle kolejną wiadomość 24 godziny po pierwotnym wysłaniu ankiety.
Aby utworzyć lub wyświetlić ankietę:
 1. W Panelu administratora kliknij opcję Ankiety. Zobaczysz listę ankiet i ich status.
 2. Aby utworzyć nową ankietę, kliknij opcję Utwórz ankietę w prawym górnym rogu.
 3. Wypełnij następujące pola w sekcji Szczegóły.
  Tytuł: Dodaj unikatową nazwę ankiety o długości maksymalnie 75 znaków.
  Wiadomość z zaproszeniem: Napisz opcjonalną wiadomość z zaproszeniem. Jeśli nie dodasz wiadomości z zaproszeniem, zostanie wysłana domyślna wiadomość.
 4. Kliknij opcję Kontynuuj.
 5. W sekcji Pytania dodaj maksymalnie 5 pytań i kliknij opcję Kontynuuj. Pytania mogą mieć dowolny typ odpowiedzi i być ustawione jako opcjonalne. Kliknij opcję Kontynuuj.
 6. W sekcji Odbiorcy można wybrać opcję Zbiór osób lub Lista ręczna, aby zaimportować listę nawet 30 tys. osób z dostarczonego szablonu. Ankietę możesz też wysłać za pośrednictwem linków lub spersonalizowanego e-maila zawierającego imię odbiorcy. Kliknij opcję Kontynuuj.
 7. W sekcji Czas trwania można wybrać częstotliwość przeprowadzania ankiety. Wybierz preferowane terminy i datę dla ankiety.
  • Jeśli wybierzesz opcję Jednorazowo wszystkim odbiorcom, wszyscy wybrani odbiorcy otrzymają ankietę jednocześnie.
  • Jeśli wybierzesz opcję Cyklicznie losowym grupom odbiorców, losowe grupy wybranych odbiorców otrzymają ankietę w ustalonym zakresie dat. Każda grupa otrzyma ankietę tylko raz.
Wyniki ankiety są anonimowe i wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej cztery osoby wypełnią ankietę. Jeśli mniej niż cztery osoby wypełnią ankietę, wyniki nie zostaną udostępnione.
Opublikowanej ankiety nie można edytować, ale można ją w dowolnym momencie anulować. Nie można anulować zakończonej ankiety.
Aby dowiedzieć się, jak ankiety pomagają mierzyć wrażenia pracowników organizacji, zapoznaj się z artykułem Trzymaj rękę na pulsie swojej organizacji.
Uwaga: W ankiecie może wziąć udział maksymalnie 100 tys. osób.
Czy ta informacja była pomocna?