Statystyki i dane

Statystyki w Workplace ułatwiają monitorowanie i pomiar wykorzystania platformy Workplace w danej firmie. Dowiedz się więcej o monitorowaniu połączeń, postów, aktywności i grup.

Artykuł jest przeznaczony dla administratorów Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Statystyki to sekcja w panelu administratora zawierająca narzędzia do śledzenia i pomiaru wykorzystania Workplace w organizacji. Statystyk można używać do śledzenia liczby rejestracji użytkowników, trendów w grupach i aktywności związanej z postami.
Sekcja Statystyki składa się z pięciu kart:
 • Osoby Monitoruj aktywność organizacji w Workplace: od momentu wprowadzenia po wdrożenie. W tym miejscu poznasz też miesięczną aktywność.
 • Zawartość Pozwala zobaczyć ilość zawartości tworzonej w organizacji, liczbę osób, które aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu.
 • Grupy Monitoruj tworzenie grup oraz aktywność – w Workplace i swoich najbardziej aktywnych grupach.
 • Posty Na tej karcie można zliczać polubienia, komentarze oraz wyświetlenia posta w celu monitorowania wpływu komunikatów przy pomocy zaawansowanych danych na poziomie postów dotyczących skuteczności.
 • Połączenia Na podstawie interakcji pomiędzy użytkownikami sprawdzisz tutaj, w których miejscach Workplace pracownicy najbardziej ze sobą współpracują.
Tylko administratorzy Workplace mogą wyświetlać Statystyki i z nich korzystać. Osoby o niestandardowych rolach administratora również mają dostęp do Statystyk. Więcej informacji o tworzeniu niestandardowych ról administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
System Administrators can create custom admin roles to give users access to different tabs in Insights.
When you have created a custom admin, you can grant them access to the following standalone permissions:
 • See activity insights - these users will have access to all the tabs within Insights.
 • See post insights - when these users click their Admin Panel, they can access Posts from the left of Workplace.
For Posts, you can measure and track data from November 15, 2019. For all other tabs, it's from from August 18, 2019.
Note: Insights will be extended to a 2 year rolling history. Any data older than 2 years will be deleted.
Czy ta informacja była pomocna?
Eksportowanie danych
Aby wyeksportować dane osób lub grup w społeczności Workplace:
 1. Przejdź do sekcji Panel administratora w lewym górnym rogu swojego profilu Workplace.
 2. Kliknij opcję Statystyki.
 3. Przewiń w dół i kliknij opcję Eksportuj obok pozycji Osoby lub Grupy. Workplace wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym pobranie pliku CSV.
Uwaga: Możesz też poprosić o dane z poziomu panelu administratora. W tym celu przejdź do karty Osoby, kliknij opcję w górnej części strony i wybierz polecenie Eksportuj dane pracowników. Aby uzyskać dane grup, w panelu administratora kliknij pozycję Grupy, a następnie i wybierz opcję Eksportuj informacje o grupach.
Pamiętaj, że statystyki po lewej stronie kolumny Podsumowanie aktywności na dzień w pliku CSV są generowane w czasie rzeczywistym, a dane po prawej stronie tej kolumny są generowane na dzień podany w kolumnie Podsumowanie aktywności na dzień.

Zarządzanie importem i eksportem zbiorczym
Administratorzy mogą sprawdzić status zadań zbiorczych w czasie rzeczywistym z poziomu pulpitu Osoby Import/Eksport.
Aby uzyskać dostęp do pulpitu:
 1. Przejdź do Panelu administratora i wybierz Osoby.
 2. Wybierz kartę Import/Eksport, aby zobaczyć pliki zbiorcze, które zostały wcześniej zaimportowane do Workplace lub wyeksportowane z Workplace.
 3. Możesz także sprawdzić status operacji zbiorczych i zobaczyć zadania zbiorcze, o które poproszono w ciągu ostatnich 30 dni.
Administratorzy mogą również pobrać zadania zbiorcze, które generują plik po ich zakończeniu. Pliki będą dostępne do pobrania przez 4 dni.

Eksportowanie informacji o członkach grupy
Administratorzy mogą eksportować członków określonych grup Workplace z Panelu administratora.
Aby eksportować dane członków określonej grupy:
 1. Przejdź do Panelu administratora i wybierz Grupy.
 2. Znajdź grupę i kliknij oraz wybierz Eksportuj członków.
 3. Otrzymasz e-mail z informacjami o członkach grupy.
Dane są dostarczane administratorowi jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostępny on będzie przez 4 dni dla użytkownika lub innego administratora w firmie mającego uprawnienia na poziomie zarządzania grupami.
Wszystkie dane podlegają standardowym zasadom ochrony prywatności, ale administratorzy nie będą mogli zobaczyć adresów e-mail ani działów użytkowników z innej firmy, jeśli eksportowana grupa jest grupą wielofirmową.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby zezwolić użytkownikom na pobieranie ich danych z Workplace:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij pole obok pozycji Pobieranie danych osobowych.
Uwaga: Po włączeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli pobrać kopię swoich danych z Workplace z poziomu sekcji Ogólne ustawienia konta. Zgodnie z naszym regulaminem nie będą mogli usunąć swoich danych w tym narzędziu. W dziennikach audytu bezpieczeństwa można sprawdzić, kto pobrał swoje dane.
Nie można pobrać danych użytkownika w jego imieniu. Administrator systemu może w każdej chwili uzyskać dostęp do danych dotyczących użytkowników w społeczności, korzystając z interfejsu Graph API.
Czy ta informacja była pomocna?
Ochrona danych
A Data Controller is the person who decides why and how personal data on Workplace is processed. Data Controllers need to adopt compliance measures according to GDPR to cover how personal data is collected, what it's used for and how long it's retained. They must also ensure that people have access to their own data.
On Workplace Essential, Workplace Enterprise and Workplace Advanced, a System Admin manages their Workplace as the Data Controller.
System Admins can also create additional admin roles to assist in maintaining their Workplace.
Find out more about System Admins and custom admins here. More information on Workplace and GDPR can be found here.
Czy ta informacja była pomocna?
RODO odnosi się do wszystkich podmiotów danych w Unii Europejskiej, więc także do wszystkich firm i organizacji, z którymi związani są obywatele krajów UE. RODO będzie odnosić się do wszystkich firm przetwarzających dane osobowe podmiotów mieszkających w Unii Europejskiej, niezależnie od lokalizacji firmy.
Czy ta informacja była pomocna?
W przypadku grup wielofirmowych obowiązują oddzielne zasady. Członkowie grup wielofirmowych mogą uzgadniać własność danych w grupie w zgodzie z obowiązującymi miejscowymi przepisami. Użytkownik może przestać być członkiem grupy wielofirmowej, ale jego dane pozostaną w grupie wielofirmowej, dopóki nie usunie konta. Dowiedz się więcej o grupach wielofirmowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Prawo osoby do bycia zapomnianą nie jest nową koncepcją ustanowioną na mocy RODO. Występuje już w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych. Użytkownik ma prawo, w dowolnym czasie, do poproszenia administratora danych o usunięcie jego danych osobowych. Prawo to zostało teraz sprecyzowane w artykule 17 RODO. Zadaniem administratora danych jest ustalenie podstaw (jeśli takowe występują) dalszego przetwarzania danych po otrzymaniu takiej prośby. Administrator może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta użytkownika. Spowoduje to usunięcie danych osobowych użytkownika przechowywanych w Workplace. Będzie to także obejmować profil oraz całą opublikowaną zawartość i zamieszczone komentarze.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów społeczności Workplace Premium.

Jeżeli Twój pracownik jest administratorem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu API Graph lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu API Graph:
Do czytania informacji od grupy wielofirmowej potrzebne są tokeny personifikacji. Token personifikacji należy wygenerować dla członka grupy wielofirmowej.
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
 • Administrator firmy może mianować siebie administratorem grupy wielofirmowej.
Jeżeli Twój pracownik jest członkiem grupy wielofirmowej, firma ma dostęp do danych grupy za pośrednictwem interfejsu API Graph lub Panelu administratora.
Za pośrednictwem interfejsu API Graph:
 • Administrator firmy może przeczytać dowolną zawartość w grupie wielofirmowej.
 • Administrator firmy może usunąć zawartość utworzoną przez pracowników firmy w grupie wielofirmowej.
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
Za pośrednictwem Panelu administratora:
 • Administrator firmy widzi grupę wielofirmową, jeżeli co najmniej jeden pracownik firmy jest członkiem tej grupy.
 • Administrator firmy może poprosić o dołączenie do dowolnej grupy wielofirmowej, do której należą członkowie jego społeczności.


Czy ta informacja była pomocna?
Kampanie
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. Go to your Admin Panel on the left of your Workplace.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create New Campaign on the right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Done.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Czy ta informacja była pomocna?
Ankiety
Do sekcji Ankiety w Panelu administratora mają dostęp tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości i administratorzy z niestandardową rolą umożliwiającą zarządzanie ankietami.
Gdy utworzysz ankietę, odbiorcy otrzymają na czacie Workplace wiadomość z możliwością podjęcia dwóch działań: Wypełnij ankietę i Przypomnij mi. Jeśli odbiorca nie wypełni ankiety ani nie zaplanuje przypomnienia, Workplace wyśle kolejną wiadomość 24 godziny po pierwotnym wysłaniu ankiety.
Aby utworzyć lub wyświetlić ankietę:
 1. W Panelu administratora kliknij opcję Ankiety. Zobaczysz listę ankiet i ich status.
 2. Aby utworzyć nową ankietę, kliknij opcję Utwórz ankietę w prawym górnym rogu.
 3. Wypełnij następujące pola w sekcji Szczegóły.
  Tytuł: Dodaj unikatową nazwę ankiety o długości maksymalnie 75 znaków.
  Wiadomość z zaproszeniem: Napisz opcjonalną wiadomość z zaproszeniem. Jeśli nie dodasz wiadomości z zaproszeniem, zostanie wysłana domyślna wiadomość.
 4. Kliknij opcję Kontynuuj.
 5. W sekcji Pytania dodaj maksymalnie 5 pytań i kliknij opcję Kontynuuj. Pytania mogą mieć dowolny typ odpowiedzi i być ustawione jako opcjonalne. Kliknij opcję Kontynuuj.
 6. W sekcji Odbiorcy można wybrać opcję Zbiór osób lub Lista ręczna, aby zaimportować listę nawet 30 tys. osób z dostarczonego szablonu. Ankietę możesz też wysłać za pośrednictwem linków lub spersonalizowanego e-maila zawierającego imię odbiorcy. Kliknij opcję Kontynuuj.
 7. W sekcji Czas trwania można wybrać częstotliwość przeprowadzania ankiety. Wybierz preferowane terminy i datę dla ankiety.
  • Jeśli wybierzesz opcję Jednorazowo wszystkim odbiorcom, wszyscy wybrani odbiorcy otrzymają ankietę jednocześnie.
  • Jeśli wybierzesz opcję Cyklicznie losowym grupom odbiorców, losowe grupy wybranych odbiorców otrzymają ankietę w ustalonym zakresie dat. Każda grupa otrzyma ankietę tylko raz.
Wyniki ankiety są anonimowe i wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej cztery osoby wypełnią ankietę. Jeśli mniej niż cztery osoby wypełnią ankietę, wyniki nie zostaną udostępnione.
Opublikowanej ankiety nie można edytować, ale można ją w dowolnym momencie anulować. Nie można anulować zakończonej ankiety.
Aby dowiedzieć się, jak ankiety pomagają mierzyć wrażenia pracowników organizacji, zapoznaj się z artykułem Trzymaj rękę na pulsie swojej organizacji.
Uwaga: W ankiecie może wziąć udział maksymalnie 100 tys. osób.
Czy ta informacja była pomocna?