Zarządzanie kontami użytkowników

Kontami organizacji w Workplace może zarządzać ręcznie administrator systemu lub można nimi zarządzać automatycznie za pomocą dostawcy tożsamości w chmurze. Workplace obsługuje także zautomatyzowane zarządzanie kontami za pośrednictwem Active Directory.