Co mogę zrobić w panelu administratora na urządzeniach mobilnych?

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Premium.
Funkcjonalność panelu administratora jest ograniczona na urządzeniach mobilnych, ale możesz efektywnie korzystać z kilku narzędzi. Poniższe funkcje są dostępne dla administratorów Workplace Premium w panelu administratora na urządzeniach mobilnych:
  • Przegląd aktywności z ostatnich 7 dni i wysyłanie przypomnień do użytkowników w celu zwiększenia aktywności.
  • Dodawanie osób: aby dodać nową osobę do społeczności, podaj jej imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • Raporty: raporty dotyczące aktywności związanej z osobami, grupami i zawartością w Workplace z ostatnich trzech miesięcy.
  • Administratorzy: przegląd wszystkich administratorów i zmiana poziomów administracji dowolnego administratora. Więcej informacji o różnych rolach administratorów.
  • Zgłoszona zawartość: przegląd zgłoszonej zawartości i możliwość jej pozostawienia lub usunięcia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Administratorzy będą otrzymywać powiadomienia push umożliwiające szybki przegląd i usuwanie zgłoszonej zawartości na telefonie.
Uwaga: Panel administratora na urządzeniach mobilnych jest widoczny na wszystkich poziomach administratorów. Role dostępu są dokładnie takie same jak w panelu administratora w wersji przeglądarkowej.
Czy ta informacja była pomocna?