Tworzenie wersji roboczych dla innych

Użytkownicy mogą uzyskać uprawnienia do tworzenia wersji roboczych postów w imieniu kadry kierowniczej. Kiedy wersja robocza posta będzie gotowa, dany kierownik może zdecydować, czy chce go opublikować.

Drafting permissions can only be granted by the System Admins, Content Moderators or Custom Role Admins.
To give drafting permissions:
 1. Click Admin Panel at the top left of Workplace.
 2. Click Admins and select the Roles tab on the right.
 3. Click New Role. Add a name, and check Manage 'Draft For' Permissioning.
 4. Click Create Role.
When you have created a role with Draft Author permissions, you can assign this role to the person you'd like to create draft posts.
Admins can grant permissions for Draft Authors to post for specific executives. Drafting permission can also be revoked from the Admin Panel.
Note: As a System Admin, you can also grant Draft For permissions to yourself for each individual executive you'd like to draft for. Just click Draft For in the Admin Panel to take you to the drafting permissions.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli przyznano Ci uprawnienia do tworzenia wersji roboczych, możesz je tworzyć w imieniu członków kadry kierowniczej w Workplace.
Tworzenie wersji roboczej posta:
 1. W Aktualnościach wybierz grupę, w której zostanie opublikowany post.
 2. W edytorze kliknij kartę Wersja robocza dla. Zostanie wyświetlone pole z imionami i nazwiskami członków kadry kierowniczej, w imieniu których możesz tworzyć wersje robocze postów (masz odpowiednie uprawnienia).
 3. Wybierz osobę z kadry kierowniczej, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
 4. Utwórz wersję roboczą posta i kliknij Prześlij do sprawdzenia. Odpowiednia osoba otrzyma powiadomienie, że wysłano jej wersję roboczą.
Podczas tworzenia wersji roboczej posta Twoja ikona zmieni się, a powiadomienie u góry okna edytora będzie sygnalizować, dla kogo tworzysz wersję roboczą posta.
Uwaga: Posty możesz tworzyć tylko dla tych członków kadry kierowniczej, którzy należą do grupy, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
Zarządzanie wersjami roboczymi postów:
 1. Przejdź do grupy, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
 2. W edytorze możesz wyświetlić wersje robocze postów utworzonych dla siebie, postów utworzonych przez innych dla Ciebie i postów utworzonych przez Ciebie dla członków kadry kierowniczej.
Uwaga: Jeśli wersja robocza została już przesłana komuś do opublikowania, nie można jej edytować ani usunąć.
Czy ta informacja była pomocna?
Gdy członek kadry kierowniczej otrzyma wersję roboczą posta, może wprowadzić w nim zmiany przed publikacją lub go usunąć.
Aby po otrzymaniu wersji roboczej posta wprowadzić w nim zmiany lub go usunąć:
 1. Przejdź do grupy, dla której została utworzona wersja robocza posta.
 2. Kliknij Zobacz wersje robocze pod edytorem postów, aby zobaczyć otrzymane wersje robocze postów.
 3. Aby wprowadzić zmiany w poście, wybierz Edytuj. Aby usunąć post, kliknij , a następnie Usuń post.
Możesz także usunąć autora wersji roboczej, klikając Cofnij uprawnienia tej osoby do tworzenia wersji roboczych.
Czy ta informacja była pomocna?