Jak skonfigurować konto Workplace Essential?

Jeżeli chcesz skonfigurować konto Workplace Essential, zarejestruj się w naszej witrynie.
Pamiętaj, że domena e-mail, z której korzystasz, nie może być używana przez inną społeczność Workplace.
Workplace Essential i Workplace Advanced to odmienne typy kont społeczności Workplace. Jeżeli chcesz skonfigurować konto Workplace Advanced dla swojej firmy, również zarejestruj się w naszej witrynie. Nie ma ograniczenia liczby członków żadnego z typów społeczności.
Możesz się zarejestrować w Workplace Essential przy pomocy służbowego lub prywatnego adresu e-mail. Tylko konta utworzone przy pomocy służbowego adresu e-mail można zaktualizować do Workplace Advanced. Nie można zmienić adresu e-mail na koncie Workplace Essential z prywatnego na służbowy.

Jeśli masz konto utworzone przy pomocy prywatnego adresu e-mail i chcesz mieć konto założone przy użyciu służbowego adresu e-mail, możesz przejść do witryny workplace.com i utworzyć nowe konto.
Czy ta informacja była pomocna?