Podstawowe informacje dotyczące profilu

Uzyskaj podstawowe informacje o swoim profilu w Workplace, takie jak różnica między zdjęciem w tle a zdjęciem profilowym, dodawanie i potwierdzanie umiejętności, a także tworzenie i udostępnianie notatek współpracownikom.

Profil może zawierać dane: imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe itp. Możesz spersonalizować profil służbowy, dodając w sekcji Informacje zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle lub inne informacje.
Jeżeli korzystasz z Workplace Advanced, niektóre informacje w Twoim profilu mogły zostać podane przez pracodawcę. Powyższe informacje są podawane przez pracodawcę. Jeśli chcesz je zmienić, skontaktuj się z działem HR.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace jest społecznością, w której wszyscy używają tych samych imion i nazwisk co w pracy. Stawiamy ten wymóg, aby nasi użytkownicy Workplace zawsze wiedzieli, z kim nawiązują kontakt.
Twoje imię i nazwisko nie może zawierać:
 • Symboli, cyfr, nietypowego układu wielkich liter, powtórzonych liter i znaków interpunkcyjnych.
 • Znaków pochodzących z różnych języków.
Jeżeli korzystasz z Workplace Advanced, a Twoje imię i nazwisko jest zgodne z naszymi zasadami, jednak nadal masz problem z jego zmianą, skontaktuj się z administratorem społeczności Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby dodać lub zmienić alternatywne imię i nazwisko na komputerze:
 1. Kliknij kartę Informacje w swoim profilu.
 2. Kliknij opcję Dodaj pseudonim, datę urodzenia... w obszarze Inne imiona i nazwiska.
 3. Wybierz typ imienia i nazwiska do dodania.
 4. Wpisz alternatywne imię i nazwisko i określ, czy chcesz wyświetlać je u góry profilu.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
Uwaga: Jeśli nie zaznaczysz pola Wyświetlaj w górnej części profilu, alternatywne imię i nazwisko nadal będzie widoczne w sekcji Informacje w Twoim profilu i w wynikach wyszukiwania.
Czy ta informacja była pomocna?
Zdjęcie profilowe to zdjęcie, które współpracownicy widzą obok Twojego imienia i nazwiska w każdym miejscu aplikacji Workplace. Dzięki niemu inni mogą Cię rozpoznać.
Twoje zdjęcie w tle to duże zdjęcie u góry profilu. Jest to okazja, by zaprezentować niepowtarzalne zdjęcie, które pokazuje, kim jesteś lub na czym Ci zależy.
Uwaga: Każdy, kto odwiedzi Twój profil, może zobaczyć zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Administrator Workplace mógł ograniczyć możliwość edytowania określonych pól w Twoim profilu.
Niektóre pola profilu zostały już wypełnione. Jeśli informacje te są nieprawidłowe, ale nie możesz ich edytować, skontaktuj się z administratorem Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli nie możesz znaleźć umiejętności w swoim profilu, możliwe, że administrator Workplace wyłączył tę funkcję.
Aby dodać umiejętności do profilu na komputerze:
 1. Przejdź do Umiejętności w swoim profilu.
 2. Zacznij wpisywać nazwę umiejętności. Jeśli umiejętność została już dodana przez współpracownika, pojawi się jako podpowiedź.
 3. Kliknij umiejętność.
 4. Kliknij kolejno Dodaj > Gotowe.
Uwaga: Aby usunąć umiejętność, kliknij obok jej nazwy, a następnie kliknij Gotowe.
Pamiętaj, że zawsze możesz dodawać umiejętności również w sekcji Informacje w profilu.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli jesteś użytkownikiem Workplace Essential lub Advanced i nie możesz znaleźć umiejętności w swoim profilu, możliwe, że administrator systemu wyłączył tę funkcję.
Aby potwierdzić czyjeś umiejętności na komputerze:
 1. Przejdź do profilu współpracownika i sekcji Umiejętności.
 2. Kliknij obok określonej umiejętności.
Aby usunąć potwierdzenie, kliknij wyróżnioną .
Uwaga: Nie można potwierdzić własnych umiejętności. Potwierdzanie umiejętności nie jest jeszcze dostępne w aplikacjach mobilnych.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko Ty możesz ustawić datę urodzin w swoim profilu. Dotyczy to tylko dnia i miesiąca urodzin. Nie możesz ustawić roku urodzenia, aby współpracownicy nie dowiedzieli się, ile masz lat.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli pole profilu Biografia jest aktywne, użytkownicy mogą wprowadzić w nim kilka słów na swój temat, które zobaczą współpracownicy. Administratorzy nie mogą wypełnić tego pola w imieniu użytkowników. Aby wypełnić pole Biografia, należy przejść do sekcji Informacje w profilu.
Dowiedz się więcej o profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
W niektórych społecznościach Workplace ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów.
Aby dodać numery telefonów do profilu na komputerze:
 1. Przejdź do profilu w Workplace.
 2. Kliknij opcję Informacje pod zdjęciem profilowym.
 3. Przewiń do pozycji Telefon.
 4. Kliknij Dodaj nowy.
 5. Wybierz prawidłowy kod kraju i wprowadź numer telefonu.
 6. Kliknij opcję Zapisz zmiany.
Pamiętaj, że aby dodać rozszerzenie, musisz użyć jednego z poniższych formatów:
 • phone_number;ext=1234567
 • phone_number Ext 1234567
 • phone_number # 1234567
 • phone_number x1234567
 • phone_number ~1235467
 • phone_number-12345#
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zgłosić profil w Workplace:
 1. Kliknij profil, który chcesz zgłosić.
 2. Kliknij i wybierz Zgłoś profil.
 3. Wybierz powód, dla którego zgłaszasz profil, i kliknij Wyślij.

Zarządzanie zgłoszonymi profilami
Po zgłoszeniu profilu administratorzy otrzymają powiadomienie na komputerze i powiadomienie push na urządzeniu mobilnym.
Aby zarządzać zgłoszonym profilem:
 1. Kliknij Panel administratora i wybierz Zgłoszone treści.
 2. Kliknij Sprawdź pod zgłoszonym profilem, który chcesz sprawdzić.
 3. Po sprawdzeniu profilu jako administrator systemu możesz go dezaktywować lub zezwolić na pozostanie w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć swoje dane z Workplace:
 • Zalogowanie się do konta Workplace: Aby uzyskać dostęp do większości swoich danych, wystarczy zalogować się na swoje konto. Na przykład Twoja oś czasu zawiera posty, które zostały przez Ciebie udostępnione w Workplace, wraz z komentarzami i pozostałymi działaniami innych osób. Swoje wiadomości i rozmowy na czacie możesz wyświetlić, przechodząc do skrzynki odbiorczej, a zdjęcia i filmy, które zostały przez Ciebie dodane lub w których Cię oznaczono, znajdziesz w odpowiednich sekcjach osi czasu.
 • Dziennik aktywności: Dziennik aktywności to zapis Twoich działań w Workplace. Z poziomu dziennika aktywności możesz przeglądać rzeczy, które udostępniasz – od skomentowanych lub polubionych postów, poprzez używane aplikacje, aż po wszystkie wyszukiwane treści – i zarządzać nimi. Aby uzyskać dostęp do dziennika aktywności na komputerze, kliknij Dziennik aktywności w menu widocznym po kliknięciu zdjęcia profilowego w lewym dolnym rogu.
 • Pobranie informacji: Jeśli korzystasz z Workplace Standard na komputerze, możesz pobrać plik z informacjami, który zawiera wiele informacji dostępnych na Twoim koncie i w dzienniku aktywności. Plik zawiera informacje z Twojej osi czasu – udostępnione posty, wiadomości, zdjęcia itp. Zawiera też informacje, do których nie możesz uzyskać dostępu poprzez zwykłe zalogowanie się do konta, w tym adresy IP rejestrowane w chwili logowania i wylogowywania się w Workplace itp.
  Aby pobrać swoje dane z Workplace Standard:
 1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Pobierz swoje dane.
 3. Kliknij Utwórz plik.
 4. Jeśli używasz Workplace Advanced, możesz pobrać dane tylko, jeśli administrator włączył tę funkcję. Wykonaj powyższe kroki, aby sprawdzić, czy funkcja jest włączona.
  Sprawdź, kto jest właścicielem danych w Workplace. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Standardy społeczności Facebooka.
Czy ta informacja była pomocna?
Odznaki, podziękowania i uroczystości
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Aby wyświetlić odznaki na komputerze:
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu. Kliknij Wyświetl profil.
 2. Odznaki będą widoczne w prawym dolnym rogu zdjęcia w tle. Ustaw kursor na odznace, aby wyświetlić jej nazwę.
 3. Kliknij odznakę, aby zobaczyć listę wszystkich uzyskanych odznak wraz z ich nazwami i opisami.
Pamiętaj, że odznaki są widoczne dla wszystkich użytkowników.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby przekazać współpracownikowi podziękowanie w Workplace:
 1. Przejdź do strony profilu współpracownika, któremu chcesz podziękować. Kliknij .
 2. Dodaj imiona i nazwiska osób, którym chcesz podziękować. Osoba, w której profilu kliknięto Wyślij podziękowanie, zostanie domyślnie uwzględniona.
 3. Wiadomość może mieć maksymalnie 160 znaków. Jeśli nic nie napiszesz, wiadomość będzie mieć treść „Dziękuję!”.
 4. Kliknij Opublikuj na osi czasu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.
 5. Kliknij przycisk Zamknij. Zobaczysz post z podziękowaniem na osi czasu współpracownika.
Wysyłając podziękowanie współpracownikowi, możesz wybrać opcję powiadomienia jego przełożonego. W takim przypadku przełożony otrzyma powiadomienie. Przycisk podziękowania zobaczysz tylko w profilach innych osób. Nie będzie dla Ciebie widoczny w Twoim profilu.
Przycisk podziękowania jest niedostępny u współpracowników, którzy wybrali na osi czasu wartość Tylko ja dla ustawienia Kto może publikować na mojej osi czasu?

Czy ta informacja była pomocna?
Wiadomości z podziękowaniami może zobaczyć każdy, kto odwiedzi Twój profil Workplace. Aby wyświetlić wiadomości z podziękowaniami, które otrzymała dana osoba:
 • Przejdź do jej profilu i kliknij Zobacz wszystkie w sekcji Podziękowania w prawej dolnej kolumnie.
 • Pojawi się wówczas lista wiadomości z otrzymanymi przez tę osobę podziękowaniami.
 • Kliknij wybraną wiadomość z podziękowaniami, aby zobaczyć oryginalny post.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja Uroczystości jest dostępna na karcie Wydarzenia w Workplace. Do uroczystości zaliczają się urodziny oraz rocznice rozpoczęcia pracy współpracowników.
Uroczystości będą widoczne wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednie osoby mają w swoich profilach informacje o dacie urodzenia oraz dacie zatrudnienia. Dowiedz się, kto może ustawić datę urodzin w Twoim profilu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Notatki
Aby utworzyć nową notatkę:
 1. Kliknij Więcej pod zdjęciem w tle profilu.
 2. Kliknij Notatki i wybierz Dodaj notatkę.
 3. Dodaj tytuł i treść notatki. Aby sformatować notatkę, kliknij . Aby dodać obraz, kliknij .
 4. Kliknij Zapisz lub Opublikuj.
Możesz dodać obraz u góry notatki, klikając .
Aby udostępnić notatkę:
 1. Kliknij Udostępnij.
 2. W lewym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij w grupie, wydarzeniu lub wiadomości prywatnej , w zależności od tego, gdzie chcesz ją udostępnić.
Możesz też udostępnić notatkę, kopiując i wklejając adres URL notatki w grupie, wydarzeniu lub wiadomości prywatnej.
Czy ta informacja była pomocna?
Zespoły i schematy organizacyjne
Zespoły robocze pozwalają użytkownikom przedstawić to, nad czym pracują, z kim współpracują i gdzie toczą się dyskusje na ten temat. Każdy zespół roboczy ma własną stronę zawierającą opis, listę członków, powiązanych grup, zasobów i osób do kontaktu.

Aby dołączyć do zespołu roboczego:
Z poziomu komputera:
 1. Kliknij Zobacz więcej na karcie Strona główna. Kliknij Katalog i kartę Zespoły robocze.
 2. Użyj pola wyszukiwania w górnej części strony, aby znaleźć zespół, do którego chcesz dołączyć.
 3. Po znalezieniu zespołu roboczego, do którego chcesz dołączyć, kliknij Dołącz w prawym górnym rogu.

Aby utworzyć zespół roboczy:
Z poziomu komputera:
 1. Kliknij Zobacz więcej na karcie Strona główna. Kliknij Katalog i kartę Zespoły robocze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zespół i wpisz nazwę zespołu, który tworzysz.
 3. Dodaj opis zespołu i jego zadań. Kliknij Gotowe.
 4. Uwaga: Wybranie opcji Automatycznie dołącz do tego zespołu roboczego spowoduje, że zostaniesz członkiem zespołu.
 5. Dodaj członków do zespołu roboczego, klikając Dodaj członka i wprowadzając imię i nazwisko. Po wybraniu imienia i nazwiska osoby zostanie ona dodana do zespołu. Osoba, którą dodasz do zespołu roboczego, otrzyma powiadomienie.

Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Aby wskazać przełożonego i podległe Ci osoby, kliknij opcję Edytuj profil na swojej karcie w narzędziu Schemat organizacyjny. Możesz też edytować te same informacje na karcie Informacje w swoim profilu.
W przypadku wyłączenia przez administratora społeczności możliwości edytowania profilu nie będzie można edytować informacji na Schemacie organizacyjnym. Wówczas należy skontaktować się z działem kadr i poprosić o zmianę tych danych.
Jeśli jesteś administratorem społeczności, możesz wprowadzać zmiany na Schemacie organizacyjnym z poziomu karty Osoby w Panelu administratora. W przypadku wyłączenia możliwości edytowania profilu pracownicy nie będą mogli wskazać swojego przełożonego ani podległych im osób. Informacje dotyczące przełożonego można dodać i zmienić także za pośrednictwem interfejsu API SCIM.
Uwaga: Osoba, która opuści firmę, a jej konto zostanie dezaktywowane, nie będzie widoczna na Schemacie organizacyjnym.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Schemat organizacyjny Workplace umożliwia znajdowanie osób i zespołów w firmie, przedstawiając zależności służbowe.
Aby wyświetlić Schemat organizacyjny w Aktualnościach kliknij Zobacz więcej na stronie głównej, a następnie kliknij Schemat organizacyjny. Aby poruszać się po schemacie, kliknij osoby, aby zobaczyć ich podwładnych i przełożonych. Wartości liczbowe w szarych kółkach na schemacie wskazują liczbę podwładnych danej osoby.
Uwaga: Możesz dodać lub edytować informacje dotyczące Twojego zespołu (na przykład na temat przełożonego lub bezpośrednich podwładnych) na schemacie organizacyjnym, jeśli administrator społeczności włączy możliwość edytowania profilu. Jeśli jesteś administratorem społeczności, możesz edytować Schemat organizacyjny z poziomu karty Osoby w panelu administratora.
Czy ta informacja była pomocna?