Logowanie

Logowanie do konta w Workplace odbywa się na stronie workplace.com. Przeczytaj poniższe artykuły, aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym, resetowaniu hasła i rozwiązywaniu częstych problemów z logowaniem.

 • Jeśli korzystasz z Workplace Advanced i masz problemy z zalogowaniem się, skontaktuj się z administratorem społeczności.
 • Jeśli jesteś administratorem w Workplace Advanced i masz zablokowany dostęp do konta, skontaktuj się z działem pomocy Workplace. Formularz działa tylko na komputerze i dopiero po wylogowaniu się z Workplace oraz Facebooka. W przypadku niewylogowania się z którejś z platform link przekieruje Cię do Centrum pomocy.
 • Jeśli Twoja firma korzysta z logowania jednokrotnego i masz problem z zalogowaniem się, skontaktuj się z działem informatycznym w firmie.
 • Jeśli masz problem z hasłem, możesz je zresetować.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli Twoje konto w Workplace zostało zablokowane, podczas próby zalogowania się będzie wyświetlany wyraźny komunikat o zablokowaniu. Jeżeli podczas próby zalogowania się nie widzisz tego komunikatu, prawdopodobnie masz inny problem z logowaniem się.
Dlaczego moje konto zostało zablokowane?
Blokujemy konta Workplace, które są niezgodne z Regulaminem online Workplace lub Zasadami dozwolonego użytkowania Workplace. Na przykład:
 • publikowanie treści niezgodnych z Zasadami platformy Workplace dotyczącymi dopuszczalnego użytkowania,
 • używanie fałszywego imienia i nazwiska,
 • podszywanie się pod inne osoby,
 • kontaktowanie się z innymi osobami w celu nękania, przesyłania reklam i informacji o promocjach lub inne formy niestosownego postępowania.
Co zrobić, gdy moje konto zostanie zablokowane?
Jeśli sądzisz, że konto zostało zablokowane przez pomyłkę, użyj tego formularza, aby złożyć wniosek o weryfikację.
Pamiętaj, że w niektórych przypadkach możemy blokować konto bez ostrzeżenia.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeśli nie masz adresu e-mail, musisz skonfigurować konto przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
Zaloguj się do Workplace na komputerze:
 1. Przejdź do strony workplace.com.
 2. Kliknij Zaloguj się, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.
 3. Kliknij Kontynuuj.
Masz już dostęp do Workplace. Jeżeli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła lub nie masz skonfigurowanego konta w Workplace, skontaktuj się z administratorem Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby wylogować się z Workplace:
 1. Kliknij w prawym górnym rogu dowolnej strony Workplace.
 2. Kliknij Wyloguj się, a następnie Potwierdź.
Uwaga: Jeśli jesteś użytkownikiem Workplace Advanced, a Twoja firma wykorzystuje logowanie jednokrotne, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do Twojego profilu na tym komputerze, wylogowuj się również z konta firmowego. Jeśli nie wiesz, jak wylogować się z konta firmowego, skontaktuj się z działem IT. Więcej informacji na temat logowania jednokrotnego można znaleźć tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Długość hasła
Hasła muszą mieć 8-20 znaków.
Format hasła
Hasło musi zawierać co najmniej jeden z trzech następujących typów znaków:
 • Małe litery (a-z)
 • Wielkie litery (A-Z)
 • Cyfry (0-9)
 • Znaki specjalne, w tym znaki interpunkcyjne i symbole
Liczba ponownych prób wprowadzenia hasła
Jeśli użytkownik wprowadzi niepoprawne hasło więcej niż 20 razy, dostęp do konta zostanie tymczasowo zablokowany, zanim będzie można podjąć kolejną próbę wprowadzenia hasła.
Hasło domyślne
Obecnie administratorzy nie mogą ustawiać haseł domyślnych do kont Workplace.
Dowiedz się, jak zresetować hasło do konta w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby uzyskać pomoc w tej kwestii, odwiedź tę stronę.
Uwaga: Jeżeli korzystasz z Workplace Advanced, pamiętaj, że hasło można zresetować tylko wtedy, gdy logowanie jednokrotne nie jest włączone.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta Workplace, otrzymując powiadomienia, kiedy ktoś próbuje zalogować się do niego z urządzeń lub przeglądarek, których nie rozpoznajemy. Z powiadomień dowiesz się, na którym urządzeniu doszło do próby logowania, i poznasz jego lokalizację.
Otrzymuj powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach:
 1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace, a następnie wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Bezpieczeństwo i logowanie.
 3. Przejdź do opcji Otrzymuj powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach i kliknij polecenie Edytuj.
 4. Wybierz miejsce otrzymywania powiadomień, np. z konta e-mail lub za pośrednictwem alertów Workplace z rozpoznawanego urządzenia.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
Kiedy zaczniesz otrzymywać powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach:
 • Kiedy otrzymasz powiadomienie o logowaniu, możesz nas poinformować, że rozpoznajesz logowanie poprzez kliknięcie lub dotknięcie opcji Tak, to ja.
 • Jeżeli nie rozpoznajesz logowania, poinformuj nas o tym poprzez kliknięcie lub dotknięcie opcji Nie, to nie ja. Wówczas pomożemy Ci zresetować hasło i zabezpieczyć konto.
 • Możesz zapisać urządzenie lub przeglądarkę na liście zaufanych przeglądarek lub rozpoznawanych urządzeń. Dzięki temu nie będziesz otrzymywać powiadomień dotyczących komputera lub urządzenia mobilnego, z którego zazwyczaj logujesz się do Workplace. Nie wybieraj tej opcji, jeżeli korzystasz z ogólnodostępnego komputera (np. w bibliotece lub kafejce).
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli używasz Workplace Advanced, ze względów bezpieczeństwa Twoja firma może co jakiś czas wymagać potwierdzenia tożsamości poprzez logowanie jednokrotne. W celu uwierzytelnienia poprzez logowanie jednokrotne wybierz Kontynuuj, gdy pojawi się monit. Aby uzyskać więcej informacji o weryfikacji tożsamości, skontaktuj się z administratorem swojej społeczności.
Czy ta informacja była pomocna?
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, znane też jako 2FA, weryfikacja dwuskładnikowa, TFA lub uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zapewnia podwójną warstwę zabezpieczeń w witrynie.
Używanie uwierzytelniania dwuskładnikowego zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś podszywający się pod użytkownika uzyska dostęp do jego konta. Ta metoda uwierzytelniania wymaga podania hasła i nazwy użytkownika, a także dodatkowej informacji znanej tylko użytkownikowi.
Workplace obsługuje metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, takie jak SMS czy aplikacje uwierzytelniające, np. Google Authenticator i Duo Mobile. W Workplace można też korzystać z kluczy zabezpieczeń w zatwierdzonych przeglądarkach internetowych.
Czy ta informacja była pomocna?
Po dodaniu numeru telefonu komórkowego jako metody uwierzytelniania dwuskładnikowego możesz w przyszłości chcieć go zmienić, jeśli na przykład zmienisz numer telefonu lub uzyskasz nowy.
Aby zmienić używany numer telefonu komórkowego:
 1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij kolejno Ustawienia i Bezpieczeństwo i logowanie.
 2. Kliknij Edytuj obok opcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 3. Znajdź urządzenie, którego dane chcesz zmienić, i kliknij kolejno Zmień numer telefonu > Dodaj nowy numer telefonu > Dalej.
 4. Wpisz numer telefonu, którego chcesz używać do uwierzytelniania dwuskładnikowego, kliknij Dalej, wpisz otrzymany 6-cyfrowy kod i kliknij Dalej.
Jeśli nie masz już dostępu do wybranej formy uwierzytelniania dwuskładnikowego lub nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcję generatora kodów weryfikacyjnych można włączyć z poziomu wszystkich urządzeń, ale kody można generować tylko przy użyciu generatora kodów weryfikacyjnych z poziomu aplikacji Workplace w systemie Android lub iOS.
Generator kodów weryfikacyjnych to element dodatkowego zabezpieczenia zwanego uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego przy każdej próbie logowania do konta Workplace z nowego urządzenia konieczne będzie wprowadzenie specjalnego kodu zabezpieczającego.
Aby włączyć generator kodów weryfikacyjnych na komputerze:
 1. Zaloguj się do Workplace.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu i wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo i logowanie.
 4. Kliknij opcję Edytuj w sekcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 5. Wybierz metodę zabezpieczającą i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby wygenerować kod za pomocą generatora kodów weryfikacyjnych z poziomu aplikacji Workplace w systemie iOS:
 1. Dotknij .
 2. Dotknij Ustawienia i prywatność i wybierz Ustawienia konta.
 3. Dotknij opcji Bezpieczeństwo i logowanie.
 4. Dotknij opcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 5. Użyj kodu, aby zalogować się w aplikacji Workplace.
Aby wygenerować kod za pomocą generatora kodów weryfikacyjnych z poziomu aplikacji Workplace w systemie Android:
 1. Dotknij pozycji .
 2. Dotknij Pomoc i ustawienia i wybierz Ustawienia konta.
 3. Dotknij opcji Bezpieczeństwo i logowanie.
 4. Dotknij opcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 5. Użyj kodu, aby zalogować się w aplikacji Workplace.
Uwaga: Kody zabezpieczające można także generować za pomocą aplikacji zewnętrznej.
Czy ta informacja była pomocna?
Klucze zabezpieczeń to element dodatkowego zabezpieczenia o nazwie uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeżeli posiadasz kompatybilny klucz zabezpieczeń Universal 2nd Factor (U2F) i dodasz go jako metodę uwierzytelniania, możesz używać go podczas logowania do konta Workplace z nierozpoznawanego komputera lub urządzenia mobilnego. Używanie klucza zabezpieczeń powoduje dodanie kolejnej warstwy ochronnej i pozwala lepiej chronić konto.
Pamiętaj, że klucze zabezpieczeń działają tylko w niektórych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych, zadbaj więc też o inną metodę uwierzytelniania, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego lub Generatora kodów.

Dodawanie klucza zabezpieczeń
Aby dodać lub zastosować klucz zabezpieczeń, użyj najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox, Safari, Opera lub Edge.
W obsługiwanej przeglądarce:
 1. Przejdź do menu Ustawienia bezpieczeństwa i logowania.
 2. Przewiń w dół do opcji Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego i kliknij Edytuj.
 3. W obszarze Dodaj dodatkową metodę odszukaj Klucz zabezpieczeń i kliknij Skonfiguruj.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać klucz zabezpieczeń.
Po dodaniu klucza zabezpieczeń pojawi się on w sekcji Klucz zabezpieczeń pod nadaną wcześniej nazwą.

Użytkowanie klucza zabezpieczeń
Jeśli funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego jest włączona, a klucz zabezpieczeń został dodany, podczas kolejnego logowania do Workplace w obsługiwanej przeglądarce pojawi się monit o nierozpoznanym urządzeniu i będzie trzeba dotknąć klucza zabezpieczeń.
Jeżeli nie masz klucza zabezpieczeń lub klucz nie działa, podczas logowania kliknij opcję Użyj innej metody, aby zalogować się przy użyciu innej metody uwierzytelniania, np. telefonu komórkowego lub Generatora kodów.
Jeśli utracisz klucz zabezpieczeń, usuń go z listy zatwierdzonych środków bezpieczeństwa. W tym celu przejdź do Ustawienia bezpieczeństwa i logowania i usuń klucz z opcji uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Czy ta informacja była pomocna?
Platforma Workplace działa na serwerach Facebooka. Jest ona niezależna od naszych pozostałych produktów, jednak wchodzi w skład domeny facebook.com. Łączymy się z nią, żeby potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci możliwość logowania jednokrotnego.
Dowiedz się więcej o logowaniu jednokrotnym oraz o różnicach między platformą Workplace a Facebookiem.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeśli należysz do więcej niż jednej instancji Workplace, możesz wygodnie przełączać profile.
Aby przełączyć profile Workplace:
 1. Zaloguj się do więcej niż jednego konta Workplace naraz.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz Przełącz na inną instancję Workplace i wybierz swoje konto.
Czy ta informacja była pomocna?