Z jakich zakresów adresów IP korzysta Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad dostępem do Workplace w sieci firmowej, możesz dodać do białej listy zakresy adresów IP serwerów internetowych Facebooka, z których świadczona jest usługa Workplace.
Aby uzyskać dokładną i aktualną listę adresów IP serwerów internetowych Facebooka, możesz skorzystać z numeru AS (Autonomous System) Facebooka: AS32934. Przykład:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Czy ta informacja była pomocna?