Jak utworzyć wydarzenie cykliczne dla mojej grupy w Workplace?

Jeżeli wydarzenie odbywa się w kilku terminach, możesz utworzyć w grupie wydarzenie cykliczne.
Aby utworzyć powtarzające się wydarzenie w grupie po zalogowaniu do Workplace na komputerze:
 1. Przejdź do swojej grupy i kliknij Więcej, a następnie kliknij Wydarzenia.
 2. Kliknij Utwórz wydarzenie w górnej części osi czasu grupy.
 3. Dodaj zdjęcie w tle wydarzenia, a następnie wpisz jego nazwę i lokalizację.
 4. Kliknij Zaplanuj wiele wydarzeń.
 5. Kliknij Częstotliwość i zdecyduj, czy wydarzenie ma się odbywać w trybie dziennym, czy tygodniowym. Możesz również ustawić niestandardową częstotliwość wydarzenia:
  1. Kliknij Niestandardowe i wybierz z kalendarza daty wydarzenia.
  2. Po wybraniu dat kliknij +Dodaj godzinę, aby dodać godzinę rozpoczęcia i zakończenia do każdej daty. Jeżeli w przypadku każdej daty wydarzenie odbywa się w tych samych godzinach, możesz kliknąć Dodaj tę godzinę do wszystkich dat. Kliknij Dodaj.
  3. Kiedy skończysz dodawać godziny, kliknij Gotowe.
 6. Wprowadź pozostałe informacje o wydarzeniu.
 7. Kliknij Utwórz.
Pamiętaj, że wydarzenie może się powtórzyć nie więcej niż 52 razy. Po rozpoczęciu wydarzenia nie można zmienić lokalizacji ani strefy czasowej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami.
Czy ta informacja była pomocna?