Zbiory osób

Zbiory osób umożliwiają podzielenie pracowników organizacji na wstępnie zdefiniowane grupy. Korzystając z tych grup, można podzielić raporty statystyk na segmenty lub zbiorczo wprowadzać zmiany.

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Zbiory osób umożliwiają podzielenie pracowników organizacji na wstępnie zdefiniowane niestandardowe segmenty. Zbiory osób pozwalają na wyświetlanie raportów i tworzenie grup. Dowiedz się, jak utworzyć zbiór osób.
Aby przejść do istniejących zbiorów osób:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób. Aby wyświetlić członków zbioru osób, kliknij nazwę zbioru lub liczbę z lewej strony nazwy zbioru.
Aby przeprowadzić wyszukiwanie osób z zastosowaniem filtrów na podstawie zbioru osób, kliknij ikonę filtra obok nazwy zbioru.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Istnieją 2 sposoby dodawania osób do zbiorów osób: ręcznie lub za pomocą synchronizacji z profilami Workplace.
Aby utworzyć nowy zbiór osób ręcznie:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Kliknij +Nowy zbiór.
 4. Nadaj nowemu zbiorowi nazwę, wybierz opcję Dodaj osoby ręcznie i kliknij przycisk Dalej.
 5. Dodaj osoby, które mają znaleźć się w zbiorze osób. Aby dodać kilka osób jednocześnie, kliknij opcję Importuj plik, żeby przesłać plik CSV zawierający adresy e-mail użytkowników. Pamiętaj, że dodawane przez Ciebie osoby muszą mieć konto Workplace.
Aby utworzyć nowy zbiór osób, dokonując synchronizacji z profilem Workplace:
 1. Kliknij opcję Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Kliknij +Nowy zbiór.
 4. Nadaj nowej grupie nazwę, wybierz opcję Synchronizacja z profilem Workplace i kliknij przycisk Dalej.
 5. Zastosuj filtrowanie według pól profilowych, żeby sprecyzować kryteria filtrowania i automatycznie usunąć lub dodać członków do zbioru osób.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
Pamiętaj, że w przypadku zbioru osób tworzonego ręcznie w zbiorze znajdą się tylko osoby, które do niego dodasz.
Uwaga: W przypadku zbiorów osób tworzonych na podstawie kryteriów profilu osoby spełniające kryteria zostaną automatycznie dodane do zbioru po dodaniu ich do społeczności Workplace. Takie osoby będą też automatycznie dodawane do grup połączonych z daną grupą osób. Jeśli dodasz wiele kryteriów, tylko osoby spełniające wszystkie kryteria zostaną dodane do zbioru. Jeśli wybierzesz więcej niż jedną wartość kryterium, do zbioru zostaną dodane osoby spełniające przynajmniej jedną z wartości.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby edytować zbiór osób utworzony przy użyciu listy ręcznej:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Dotknij opcji po prawej stronie zbioru osób, który chcesz edytować.
 4. Wybierz opcję Dodaj osoby lub Usuń osoby, aby zmienić listę członków zbioru. W tym samym menu możesz też wybrać opcję Edytuj nazwę zbioru lub Usuń zbiór.
Aby edytować zbiór zsynchronizowany:
 1. Powtórz kroki 1-3.
 2. Wybierz opcję Edytuj kryteria profilu, aby edytować zbiór. W tym samym menu możesz też wybrać opcję Edytuj nazwę zbioru lub Usuń zbiór.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby przypisać grupę do zestawu osób:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Kliknij Przypisz do grup albo Edytuj grupy.
 4. Wybierz grupy, do których chcesz dodać członków zestawu osób.
Uwaga: Przypisywanie grupy do zestawu osób umożliwia członkom zestawu osób dołączenie do wybranych przez Ciebie grup. Jeśli profil osoby zmieni się w taki sposób, że będzie spełniał kryteria profilu grupy zsynchronizowanej, osoba ta zostanie automatycznie dodana do tej grupy osób i wszystkich przypisanych do niej grup.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby filtrować stronę z wynikami wyszukiwania osób według zestawu osób na komputerze:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Wszystkie osoby.
 3. Na pasku wyszukiwania wpisz Zestaw osób jest... i przeprowadź wyszukiwanie na podstawie wybranych kryteriów.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Aby eksportować listę osób w zbiorze osób:
 1. Kliknij opcję Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Wszystkie osoby.
 3. Na pasku wyszukiwania wpisz Zbiór osób jest i przeprowadź wyszukiwanie na podstawie wybranych kryteriów.
 4. W górnej części strony kliknij , a następnie wybierz polecenie Eksportuj dane pracowników.
Czy ta informacja była pomocna?