Jak korzystać z Workplace w urządzeniu Portal i co to jest?

Za pomocą Workplace w Portalu można dzwonić do współpracowników i podczas połączenia odbierać udostępnienia ekranu. Rozmowy w Workplace wykorzystują technologie Smart Camera i Smart Sound, i umożliwiają połączenia z dowolną osobą w instancji Workplace lub połączoną grupą wielofirmową. Workplace w Portalu obecnie obsługuje rozmowy wideo z maksymalnie 7 osobami jednocześnie oraz czaty wielofirmowe.
Wszystkie wideorozmowy prowadzone za pośrednictwem Workplace w Portalu są szyfrowane. Z Portalem jednorazowo może być powiązane tylko jedno konto Workplace.

Instalowanie Workplace w Portalu
Aby zainstalować i skonfigurować Workplace w Portalu:
 1. W urządzeniu Portal przejdź do sekcji Strona główna i dotknij kolejno Aplikacje > Workplace. Aby w Portalu można było korzystać z Workplace, wymagane jest oprogramowanie w wersji 1.1.2 lub nowszej. Jeżeli w aplikacjach nie możesz znaleźć Workplace, zaktualizuj oprogramowanie według instrukcji dostępnej tutaj.
 2. Otwórz Workplace i dotknij Połącz Workplace. Przejdź do strony workplace.com/device w innej przeglądarce i wpisz kod wyświetlony na ekranie.
 3. Po przejściu do Portalu dotknij Rozpocznij.
 4. Ustaw 4-cyfrowy PIN. Wprowadź PIN, zanim zaczniesz odbierać połączenia.
Uwaga: Podczas konfigurowania urządzenia Portal po raz pierwszy wymagane jest logowanie przez Facebooka lub WhatsApp. Po skonfigurowaniu w Portalu aplikacji Workplace Twoje kontakty służbowe i osobiste są przechowywane całkowicie oddzielnie. Trwają prace nad funkcją logowania do Portalu za pomocą Workplace.

Korzystanie z Workplace w Portalu
Aby w Portalu rozpocząć rozmowę indywidualną w Workplace:
 1. W Workplace znajdź współpracownika, do którego chcesz zadzwonić. Dotknij ikony aparatu obok jego imienia i nazwiska.
 2. Dotknij Zadzwoń.
Aby w Portalu rozpocząć rozmowę grupową w Workplace:
 1. W Workplace znajdź współpracownika, do którego chcesz zadzwonić. Dotknij ikony aparatu obok jego imienia i nazwiska.
 2. Dotknij Zadzwoń.
 3. W trakcie rozmowy kliknij , aby dodać do rozmowy kolejne osoby.

Swój ekran możesz udostępnić podczas rozmowy w Workplace z aplikacji komputerowej Czat Workplace (Windows lub Mac). Współpracownik zobaczy Twój udostępniony ekran na swoim urządzeniu Portal. Zobacz, jak pobrać aplikację Czat Workplace.
Aby w Portalu udostępnić ekran w Workplace:
 1. Podczas rozmowy wideo kliknij na dole ekranu.
 2. Wybierz opcję udostępniania ekranu:
  • Cały ekran: Ta opcja pozwala udostępnić każde okno otwarte na komputerze oraz pulpit.
  • Okno aplikacji: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretne wskazane okno.
  • Karta przeglądarki Chrome: Ta opcja pozwala udostępnić tylko konkretną wskazaną kartę przeglądarki Chrome.
Po wybraniu opcji kliknij Udostępnij. Udostępnianie ekranu działa tylko w rozmowach z jedną osobą i nie jest dostępne w rozmowach grupowych.

Tryb dyskretny
Aby wyłączyć sygnał połączeń przychodzących w Workplace w czasie wolnym lub gdy chcesz się skupić, włącz tryb dyskretny.
Aby włączyć tryb dyskretny:
 1. Z poziomu Workplace w aplikacji Portalu przejdź do ustawień, dotykając .
 2. Dotknij Włącz/wyłącz wyciszenie połączeń przychodzących w Workplace obok pozycji Tryb dyskretny.

Aby zmienić PIN do Workplace:
 1. W Workplace dotknij ikony koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu swojego urządzenia Portal.
 2. Dotknij Zmień PIN.
 3. Wpisz poprzedni 4-cyfrowy PIN.
 4. Ustaw nowy 4-cyfrowy PIN.
Uwaga: Z Workplace można korzystać w urządzeniach Portal, Portal+ i Portal Mini. Z Workplace nie można korzystać w urządzeniu Portal TV. Aktualnie polecenie głosowe „Hey Portal” nie jest obsługiwane.
Więcej informacji na temat urządzenia Portal znajdziesz w Centrum pomocy dotyczącym Portalu.
Czy ta informacja była pomocna?