Konta personelu pracującego na pierwszej linii

Personel pracujący na pierwszej linii ma bezpośredni kontakt z klientami lub jest bezpośrednio zaangażowany w produkcję i dystrybucję produktów. Konta personelu pracującego na pierwszej linii mają ograniczony dostęp do funkcji Workplace i pobierana jest od nich niższa opłata. Dowiedz się więcej o tym, kto kwalifikuje się jako użytkownik pracujący na pierwszej linii, albo odwiedź Centrum zasobów dla klientów, żeby poznać lepiej plany dla personelu pracującego na pierwszej linii.

Obsługa klienta Workplace jest dostępna tylko w przypadku płatnych planów Workplace.
W ramach dodatku Obsługa klienta administratorzy mogą włączyć dostęp warunkowy w celu zarządzania dostępem pracowników godzinowych poza godzinami pracy lub by wyłączyć tworzenie grup.
Użytkownikami w ramach obsługi klienta można zarządzać przez kartę Obsługa klienta w panelu administratora. Możesz dodać pracownika jako pracownika działu obsługi klienta, a także możesz sprawdzić, kto kwalifikuje się jako pracownik działu obsługi klienta tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby dodać pracownika obsługi klienta do społeczności:
 1. W Panelu administratora kliknij Osoby, a następnie kolejno Dodaj osoby > Dodaj jedną osobę.
 2. Wprowadź adres e-mail tej osoby. Jeśli nie ma adresu e-mail, możesz użyć kodu dostępu, aby wysłać zaproszenie do Workplace.
 3. Po utworzeniu konta kliknij Obsługa klienta w Panelu administratora, a na karcie Członkostwo kliknij Dodaj osoby.
Uwaga: Jeżeli nie masz dostępu do Obsługi klienta, skontaktuj się z Centrum pomocy Workplace, aby uzyskać pomoc w aktywowaniu tego dodatku.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja jest przeznaczona dla użytkowników obsługi klienta Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Aby skonfigurować niestandardowy regulamin dla pracowników obsługi klienta na komputerze:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Obsługa klienta.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Wybierz Cały zbiór pracowników obsługi klienta albo wybierz konkretny obszar, aby zastosować warunki z menu rozwijanego.
 5. Włącz opcję Niestandardowy regulamin.
 6. Wprowadź warunki w wolnym polu tekstowym lub opublikuj zewnętrzny link.
 7. Wprowadź częstotliwość, z jaką regulamin ma być weryfikowany.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy systemu i administratorzy z niestandardowymi uprawnieniami mogą tworzyć obszary dla pracowników obsługi klienta w Workplace. Obszary to zbiory osób, które łączą wspólne kryteria, np. lokalizacja lub centrum kosztów. Obszary stanowią połączenie osób i koordynatorów obszaru.
Koordynatorzy obszaru mają uprawnienia do zarządzania dostępem osób z danego obszaru do Workplace. Pracownicy, którzy są koordynatorami obszaru, muszą mieć adres e-mail powiązany ze swoim kontem Workplace.
Tworzenie obszaru
Aby utworzyć obszar:
 1. W Panelu administratora wybierz Obsługa klienta.
 2. Kliknij kartę Obszary i wybierz Dodaj obszar w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz nazwę obszaru i koordynatorów obszaru.
 4. Możesz dodać osoby ręcznie lub zaimportować plik, aby dodać je zbiorczo.
 5. Możesz zezwolić koordynatorom na przesyłanie próśb o utworzenie profilu, używając przełącznika.
 6. Kliknij opcję Utwórz.

Edytowanie obszarów
Po utworzeniu obszaru możesz wprowadzić w nim zmiany, np. dodać osoby, dodać koordynatorów obszaru lub usunąć obszar.
Aby edytować obszar:
 1. W Panelu administratora wybierz Obsługa klienta.
 2. Kliknij kartę Obszary.
 3. Wyszukaj wg nazwy obszar, który chcesz edytować.
 4. Kliknij obok grupy i wybierz Edytuj.
Uwaga: Możesz utworzyć obszar jedynie wtedy, gdy w Panelu administratora znajduje się opcja Zezwól na kod dostępu.
Czy ta informacja była pomocna?
Funkcja jest przeznaczona dla użytkowników obsługi klienta Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Koordynator obszaru może generować linki dostępu do Workplace dla użytkowników bez dostępu do poczty elektronicznej lub przesyłać zaproszenia e-mail użytkownikom z dostępem do poczty elektronicznej.

Generowanie linku
Koordynator obszaru dysponuje dwoma sposobami generowania kodów dla użytkowników bez dostępu do poczty elektronicznej w swoich zespołach.
Z poziomu profilu koordynatora:
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu.
 2. Kliknij Wyświetl profil.
 3. Z poziomu swojego profilu kliknij kartę Obszary. Jeżeli nie widać jej od razu, poszukaj jej w menu rozwijanym Więcej.
 4. Wybierz Przyznaj dostęp obok imienia i nazwiska osoby, której chcesz przyznać dostęp.
 5. Działanie wygeneruje link udostępniania dla danej osoby w celu utworzenia jej własnej nazwy użytkownika i hasła dostępu do profilu w Workplace.
Generowanie linku udostępniania z poziomu profilu pracownika:
 1. Przejdź do profilu osoby, której chcesz przyznać dostęp.
 2. Po prawej stronie profilu kliknij Przyznaj dostęp.
 3. Działanie wygeneruje link udostępniania dla danej osoby w celu utworzenia jej własnej nazwy użytkownika i hasła dostępu do profilu w Workplace.

Wniosek o dostęp dla nowych członków
Koordynatorzy obszaru mogą wnioskować również o dostęp do Workplace dla nowych członków dołączających do ich zespołów.
Aby poprosić o dostęp:
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz Wyświetl profil.
 3. Z poziomu swojego profilu kliknij kartę Obszary. Jeżeli nie widać jej od razu, poszukaj jej w menu rozwijanym Więcej.
 4. Kliknij Prośba o nowy profil.
 5. Wypełnij imię i nazwisko i wybierz obszar, do którego chcesz dodać daną osobę i wybierz Wyślij wniosek.
 6. Następnie administrator systemu odrzuci lub zaakceptuje wniosek.
Czy ta informacja była pomocna?