Jak utworzyć wersję roboczą posta dla członka kadry kierowniczej w Workplace?

Jeśli przyznano Ci uprawnienia do tworzenia wersji roboczych, możesz je tworzyć w imieniu członków kadry kierowniczej w Workplace.
Tworzenie wersji roboczej posta:
  1. W Aktualnościach wybierz grupę, w której zostanie opublikowany post.
  2. W edytorze kliknij kartę Wersja robocza dla. Zostanie wyświetlone pole z imionami i nazwiskami członków kadry kierowniczej, w imieniu których możesz tworzyć wersje robocze postów (masz odpowiednie uprawnienia).
  3. Wybierz osobę z kadry kierowniczej, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
  4. Utwórz wersję roboczą posta i kliknij Prześlij do sprawdzenia. Odpowiednia osoba otrzyma powiadomienie, że wysłano jej wersję roboczą.
Podczas tworzenia wersji roboczej posta Twoja ikona zmieni się, a powiadomienie u góry okna edytora będzie sygnalizować, dla kogo tworzysz wersję roboczą posta.
Uwaga: Posty możesz tworzyć tylko dla tych członków kadry kierowniczej, którzy należą do grupy, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
Zarządzanie wersjami roboczymi postów:
  1. Przejdź do grupy, dla której tworzysz wersję roboczą posta.
  2. W edytorze możesz wyświetlić wersje robocze postów utworzonych dla siebie, postów utworzonych przez innych dla Ciebie i postów utworzonych przez Ciebie dla członków kadry kierowniczej.
Uwaga: Jeśli wersja robocza została już przesłana komuś do opublikowania, nie można jej edytować ani usunąć.
Czy ta informacja była pomocna?