Podczas próby przesłania pliku CSV z osobami do wydarzenia kryzysowego w Workplace nie wszystkie osoby zostały dodane. Co zrobić?

Raporty o bezpieczeństwie są dostępne tylko dla użytkowników Workplace Advanced
Po zaimportowaniu osób do raportu o bezpieczeństwie pojawi się strona z wynikami zawierająca liczbę pomyślnie zaimportowanych, niezaimportowanych oraz zduplikowanych pracowników. Na ekranie błędu możesz pobrać listę niezaimportowanych osób, aby spróbować je ponownie zaimportować. Najczęstszym błędem podczas importowania pracowników jest podanie nieprawidłowych identyfikatorów lub adresów e-mail pracowników, które są niezgodne z danymi użytkowników w Twojej społeczności. Jeśli identyfikatory lub adresy e-mail wydają się prawidłowe, ale nadal nie można zaimportować pracowników, pomimo kilku prób, skontaktuj się z działem pomocy usługi Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?