Czy jeśli powiążę jedną grupę w Workplace z inną, powiązanie będzie widoczne w sekcji „Polecane przez administratorów” obu grup?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Nie, ale po utworzeniu nowej powiązanej grupy możesz dokonać powiązania zwrotnego. W ten sposób powstanie powiązanie dwustronne. Pierwotna grupa zostanie powiązana z nową grupą, a nowa grupa zostanie powiązana z grupą pierwotną.
Aby utworzyć Powiązanie zwrotne grupy, w sekcji Informacje grupy przejdź do obszaru Zarządzaj powiązanymi grupami. Wybierz menu ustawień obok grupy, z którą chcesz dokonać powiązania, i wybierz Powiązanie zwrotne.
Czy ta informacja była pomocna?