Oznaczanie posta jako ważny

Post można oznaczyć jako ważny, aby wszyscy w firmie zapoznali się z newralgicznymi informacjami. Pojawienie się postów oznaczonych jako ważne jest sygnalizowane za pomocą powiadomień, posty takie zostają umieszczone u góry Aktualności i zapewniają administratorom systemu dostęp do wskaźników aktywności dotyczącej postów.

Oznaczenie posta jako ważny wyróżnia istotną zawartość. Posty oznaczone jako ważne są widoczne dla wszystkich członków grupy tylko w górnej części Aktualności.
Przypięcie posta sprawia, że post z ważną informacją pozostaje widoczny w górnej części grupy. Ponieważ przypięte posty są udostępniane tylko w górnej części grupy i pozostają w tym miejscu na czas nieokreślony, funkcja ta jest często używana do dzielenia się informacjami związanymi z celem grupy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Promowanie użytkownika w górnej części Aktualności oznacza, że wszystkie posty użytkownika będą umieszczane w górnej części Aktualności, i będą dostępne dla każdego pracownika. Ta opcja jest zwykle zarezerwowana dla kierowników lub innych użytkowników potrzebujących znacznego zasięgu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy systemu, moderatorzy zawartości oraz osoby o niestandardowej roli administratora z uprawnieniem do oznaczania postów jako ważnych mogą zarządzać ważnymi postami. Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Gdy administrator systemu lub moderator zawartości oznaczy post jako ważny:
 • Będzie wyświetlany na górze Aktualności wszystkich członków grupy.
 • Będzie wyświetlany na górze grupy, w której go opublikowano.
 • Będą dostępne wskaźniki aktywności dotyczącej ważnego posta.
 • Wszyscy członkowie grupy otrzymają powiadomienie.
Administratorzy, moderatorzy i inne osoby z uprawnieniem do oznaczania postów jako ważnych będą mogli również wysłać powiadomienie e-mail do wszystkich członków grupy.
Tworzenie ważnego posta
Aby oznaczyć post jako ważny:
 1. Kliknij w poście i wybierz Oznacz jako ważny.
 2. Wybierz liczbę dni (1–7) wyświetlania posta na górze Aktualności.
 3. Wybierz przycisk wezwania do działania, który chcesz wyświetlać z postem.
 4. Określ, czy powiadomienie e-mail ma być wysyłane do wszystkich członków grupy.
 5. Kliknij Potwierdź.
Ważne posty będą wyświetlane na górze zarówno grupy, jak i Aktualności wszystkich członków grupy aż do:
 • Upływu czasu określonego przez administratora.
 • Naciśnięcia przez członka grupy przycisku wezwania do działania Oznacz jako przeczytane, Odrzuć lub Gotowe.
Jeśli zostanie oznaczony jako ważny więcej niż jeden post, na górze będzie wyświetlany ten najnowszy.
Osoba, która pierwotnie oznaczyła post jako ważny, może również wysyłać kolejne powiadomienia.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Posty mogą być oznaczane jako ważne przez 7 dni. Dzień jest liczony jako przedział czasowy obejmujący 24 godziny, a nie jako dzień kalendarzowy.
Aby usunąć ważny post z górnej części Aktualności wcześniej niż zaplanowano:
 1. Przejdź do Panelu administratora.
 2. Kliknij kolejno Raporty > Zawartość.
 3. W sekcji Ważne posty kliknij Zobacz post, aby wyświetlić post, który chcesz usunąć.
 4. W menu rozwijanym posta kliknij Zakończ priorytet posta.
Uwaga: Użytkownicy mogą korzystać z funkcji Oznacz jako przeczytane, aby usunąć ważny post ze swoich Aktualności przed czasem wygaśnięcia ustalonym przez administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Możesz dodać dyrektorów lub inne osoby na stanowiskach kierowniczych w firmie do górnej części aktualności, aby ich posty były wyświetlane w pierwszej kolejności.
Aby posty pracowników pojawiały się w górnej części aktualności:
 1. Kliknij opcję Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Osoby.
 3. Kliknij ikonę obok pozycji Edytuj [liczba] osoby u góry strony i wybierz opcję Promuj posty w Aktualnościach.
 4. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail pracownika, którego posty mają być wyświetlane w pierwszej kolejności, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Kliknij przycisk Gotowe.
Uwaga: musisz być administratorem, aby dodać pracownika do górnej części aktualności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced oraz Workplace Enterprise.
Kiedy post zostanie oznaczony jako ważny, użytkownik otrzyma powiadomienie, niezależnie od wybranych ustawień powiadomień.
Administrator może również wybrać wysyłanie powiadomień e-mailem. Jeśli zostanie wysłane powiadomienie e-mail, otrzyma je każdy członek grupy, nawet jeśli wcześniej zrezygnował z otrzymywania powiadomień e-mail.
Wysyłanie dodatkowych powiadomień
Administrator lub moderator treści, który pierwotnie oznaczył post jako ważny, może również w każdej chwili wysyłać kolejne powiadomienia.
Aby wysłać dodatkowe powiadomienia:
 1. Przejdź do grupy, w której został utworzony ważny post.
 2. Kliknij Powiadom pod postem.
 3. Wybierz, czy wysłać powiadomienie do osób, które nie widziały Twojego posta, czy do osób, które nie kliknęły przycisku w poście.
 4. Wybierz, czy chcesz też wysłać e-mail z powiadomieniem do wybranego grona odbiorców.
 5. Kliknij Wyślij.
Tylko administrator, moderator treści lub użytkownik z niestandardowymi uprawnieniami, który pierwotnie oznaczył post jako ważny, będzie mógł wysłać dodatkowe powiadomienia.
Nie ma ograniczenia co do tego, ile razy można wysłać powiadomienia, ale opcja poinformowania przestanie być dostępna, kiedy wszyscy członkowie grupy zobaczą post.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Nie ma ograniczeń względem liczby postów, które mogą zostać równocześnie oznaczone jako ważne. Najnowsze ważne posty pojawią się w górnej części Aktualności. Po obejrzeniu danego ważnego posta zostanie wyświetlony następny post. Możesz również wybrać widoczność wszystkich ważnych postów.
Uwaga: odtąd można zmniejszyć liczbę ważnych postów w Aktualnościach dzięki działaniu Oznacz jako przeczytane.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace.
Aby sprawdzić wyniki postów oznaczonych przez Ciebie jako ważne:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace, a następnie kliknij Ważne posty.
 2. Na karcie Aktywne lub Minione po prawej stronie znajdź post, który chcesz wyświetlić.
Zobaczysz wskaźniki aktywnych i minionych ważnych postów, łącznie z informacjami takimi jak:
 • Liczba wyświetleń.
 • Oznaczone jako przeczytane.
 • Komentarze
 • Reakcje
 • Kto oznaczył post jako ważny.
 • Data utworzenia promocji
 • Okres ważności promocji
 • Możliwość zakończenia aktywnych promocji
Możesz też kliknąć, aby zobaczyć post lub eksportować wskaźniki do arkusza kalkulacyjnego.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera ma dostęp do tej funkcji.
Aby wyświetlać posty z osi czasu innej osoby w górnej części Aktualności:
 1. KliknijPanel administratora w lewym górnym rogu strony głównej.
 2. Kliknij pozycję Osoby.
 3. Kliknij ikonę obok imienia i nazwiska osoby, której posty chcesz wyświetlać.
 4. Wybierz pozycję Promuj posty w Aktualnościach.
Pamiętaj, że nie możesz ustawić postów z grup w górnej części Aktualności innej osoby.
Uwaga: Aby wyłączyć promocję czyjegoś posta, wykonaj te same czynności, a następnie wybierz opcję Wyłącz promocje posta.
Czy ta informacja była pomocna?