Czym jest obszar i jak go utworzyć w Workplace?

Administratorzy systemu i administratorzy z niestandardowymi uprawnieniami mogą tworzyć obszary dla pracowników obsługi klienta w Workplace. Obszary to zbiory osób, które łączą wspólne kryteria, np. lokalizacja lub centrum kosztów. Obszary stanowią połączenie osób i koordynatorów obszaru.
Koordynatorzy obszaru mają uprawnienia do zarządzania dostępem osób z danego obszaru do Workplace. Pracownicy, którzy są koordynatorami obszaru, muszą mieć adres e-mail powiązany ze swoim kontem Workplace.
Tworzenie obszaru
Aby utworzyć obszar:
 1. W Panelu administratora wybierz Obsługa klienta.
 2. Kliknij kartę Obszary i wybierz Dodaj obszar w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz nazwę obszaru i koordynatorów obszaru.
 4. Możesz dodać osoby ręcznie lub zaimportować plik, aby dodać je zbiorczo.
 5. Możesz zezwolić koordynatorom na przesyłanie próśb o utworzenie profilu, używając przełącznika.
 6. Kliknij opcję Utwórz.

Edytowanie obszarów
Po utworzeniu obszaru możesz wprowadzić w nim zmiany, np. dodać osoby, dodać koordynatorów obszaru lub usunąć obszar.
Aby edytować obszar:
 1. W Panelu administratora wybierz Obsługa klienta.
 2. Kliknij kartę Obszary.
 3. Wyszukaj wg nazwy obszar, który chcesz edytować.
 4. Kliknij obok grupy i wybierz Edytuj.
 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zaktualizuj.
Uwaga: Możesz utworzyć obszar jedynie wtedy, gdy w Panelu administratora znajduje się opcja Zezwól na kod dostępu.
Czy ta informacja była pomocna?