Edytowanie preferencji logowania jednokrotnego w Workplace

Możesz edytować preferencje logowania jednokrotnego w Workplace po skonfigurowaniu logowania jednokrotnego dla swojej organizacji.
Aby edytować preferencje logowania jednokrotnego:
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij SecurityBezpieczeństwo, a następnie wybierz kartę Uwierzytelnianie.
 3. Kliknij More po prawej stronie dostawcy usługi logowania jednokrotnego, a następnie wybierz Edytuj preferencje logowania jednokrotnego.
 4. W tej sekcji możesz wykonać następujące czynności:
  • Zmienić nazwę dostawcy logowania jednokrotnego.
  • Zmienić adres URL SAML.
  • Zmienić adres URL wystawcy SAML.
  • Wybrać włączenie przekierowania po wylogowaniu przy użyciu protokołu SAML lub pojedyncze wylogowanie przy użyciu protokołu SAML (możesz włączyć tylko jedną opcję). Jeśli włączysz przekierowanie po wylogowaniu, użytkownicy po wylogowaniu będą przekierowywani do wybranego adresu URL, a nie do strony wylogowania w Workplace. Jeśli włączysz pojedyncze wylogowanie przy użyciu protokołu SAML, osoby korzystające z funkcji logowania jednokrotnego, które wylogują się z sesji swojego dostawcy tożsamości (IdP), zostaną również wylogowane z Workplace – a jeśli wylogują się z Workplace, do dostawcy tożsamości zostanie wysłane żądanie wylogowania użytkownika z jego sesji u dostawcy tożsamości. Jeśli chcesz włączyć pojedyncze wylogowanie przy użyciu protokołu SAML, musisz wykonać następujące czynności:
   • Przewiń w dół do sekcji Konfiguracje SAML i dodaj ACS (Assertion Consumer Service) URL do konfiguracji SAML Twojego dostawcy tożsamości jako adres URL wylogowania.
   • Odszukaj swój adres URL pojedynczego wylogowania przy użyciu protokołu SAML w ustawieniach dostawcy tożsamości, a następnie dodaj go w polu Adres URL pojedynczego wylogowania przy użyciu protokołu SAML w Workplace.
  • Zaktualizować swój certyfikat logowania jednokrotnego.
 5. Kliknij Testuj logowanie jednokrotne, aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany działają prawidłowo. Pojawi się nowe okno ze stroną logowania dostawcy tożsamości. Podaj swoje poświadczenia w celu uwierzytelnienia. Upewnij się, że adres e-mail zwracany przez dostawcę tożsamości jest taki sam jak adres konta Workplace użyty podczas logowania.
 6. Kliknij Zapisz zmiany.
Usuwanie dostawcy usługi logowania jednokrotnego
Aby usunąć dostawcę usługi logowania jednokrotnego z Workplace:
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij SecurityBezpieczeństwo, a następnie wybierz kartę Uwierzytelnianie.
 3. Kliknij More po prawej stronie dostawcy usługi logowania jednokrotnego, a następnie wybierz Usuń usługodawcę logowania jednokrotnego.
 4. Kliknij opcję Potwierdź.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie