Jak dodać czat do grupy w Workplace i jak działa?

Tworząc grupę, możesz też automatycznie utworzyć czat grupowy.
Członkowie dołączający lub dodawani do grupy będą dołączać także do czatu. Jeśli ktoś opuści grupę, zostanie też usunięty z czatu. Jeśli członek grupy opuści czat, nie zostanie usunięty z grupy.
Pamiętaj, że aby czat działał, grupa musi mieć mniej niż 250 członków. Jako administrator grupy możesz w dowolnym momencie wyłączyć czat.
Jeśli w momencie utworzenia grupy nie dodano czatu, możesz dodać go w opcjach administratora.
Aby dodać czat w grupie:
  1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
  2. Kliknij Opcje administratora.
  3. Obok pozycji Czat kliknij .
  4. Kliknij kolejno Dodaj czat > Włącz.
Aby powiązać istniejący czat z grupą:
  1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
  2. Kliknij Opcje administratora.
  3. Obok pozycji Czat kliknij .
  4. Kliknij Połącz z aktywnym czatem.
  5. Wybierz czat, który chcesz powiązać, i kliknij Kontynuuj.
Gdy powiążesz istniejący czat z grupą, automatycznie połączysz członków czatu i grupy. Wszyscy członkowie grupy zostaną dodani do czatu, a wszyscy członkowie czatu zostaną dodani do grupy.
Czy ta informacja była pomocna?