Jak dodać czat do grupy w Workplace i jak to działa?

Tworząc grupę, możesz też automatycznie utworzyć czat grupowy.
Członkowie dołączający lub dodawani do grupy będą dołączać także do czatu. Jeśli ktoś opuści grupę, zostanie też usunięty z czatu. Jeśli członek grupy opuści czat, nie zostanie usunięty z grupy.
Pamiętaj, że aby czat działał, grupa musi mieć mniej niż 250 członków. Jako administrator grupy możesz w dowolnym momencie wyłączyć czat.
Jeśli w momencie utworzenia grupy nie dodano czatu, możesz dodać go w opcjach administratora.
Aby dodać czat w grupie:
 1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
 2. Kliknij Opcje administratora.
 3. Obok pozycji Czat kliknij .
 4. Kliknij kolejno Dodaj czat > Włącz.
Aby powiązać istniejący czat z grupą:
 1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
 2. Kliknij Opcje administratora.
 3. Obok pozycji Czat kliknij .
 4. Kliknij Połącz z aktywnym czatem.
 5. Wybierz czat, który chcesz powiązać, i kliknij Kontynuuj.
Gdy powiążesz istniejący czat z grupą, automatycznie połączysz członków czatu i grupy. Wszyscy członkowie grupy zostaną dodani do czatu, a wszyscy członkowie czatu zostaną dodani do grupy.
Usuwanie powiązania czatu z grupą
 1. Ze strony głównej Workplace przejdź do grupy, dla której chcesz usunąć powiązany czat. Możesz ją znaleźć, wyszukując jej nazwę w panelu po lewej stronie.
 2. Kliknij w górnej części grupy, a następnie kliknij Opcje administratora.
 3. Kliknij obok pozycji Czat.
 4. Kliknij Usuń czat i potwierdź działanie, klikając Usuń powiązanie.
Powiązanie czatu z grupą zostanie usunięte. Członkowie nadal będą mogli znaleźć czat i wysyłać nowe wiadomości.
Czy ta informacja była pomocna?