Zarządzanie grupami

Administratorzy systemu mogą przyznać samym sobie dostęp administratora do dowolnej grupy w swojej społeczności Workplace, oznaczyć grupę jako oficjalną, zautomatyzować dodawanie użytkowników do grup i całkowicie usunąć grupy.

Jeżeli jesteś administratorem grupy i nie ma w niej nikogo innego, opuszczenie grupy spowoduje jej usunięcie.
Workplace Essential i Workplace Advanced
Ponadto w społecznościach Workplace Advanced administratorzy systemu i moderatorzy zawartości mogą usunąć dowolną grupę.
Aby usunąć grupę w Workplace Advanced:
 1. Kliknij Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Grupy i wyszukaj grupę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję i wybierz Usuń grupę.
 4. Wpisz nazwę grupy w wyświetlonym polu i kliknij Usuń grupę.
Uwaga: Usunięcia grupy nie można cofnąć. Po usunięciu grupy należące do niej elementy – posty, członkowie i komentarze – zostaną trwale usunięte.
Grupy wielofirmowe
Grupa wielofirmowa zostanie usunięta automatycznie, kiedy opuszczą ją wszyscy członkowie. Aby grupa została usunięta, administrator grupy może usunąć z niej wszystkich członków oraz siebie.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Rolę administratora grupy może sobie nadać tylko administrator firmy lub moderator zawartości zalogowany do Workplace z komputera.
Aby ustanowić siebie administratorem grupy:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Grupy i wyszukaj grupę, której chcesz zostać administratorem.
 3. Kliknij opcję obok grupy i wybierz pozycję Ustanów mnie administratorem lub Dołącz jako administrator.
Uwaga: Analitycy i osoby zarządzające kontem nie mogą ustanowić siebie administratorem grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace.
Administratorzy Workplace mogą włączyć automatyczne dodawanie użytkowników do grup. Umożliwia to administratorom grup automatyczne dodawanie użytkowników do grup na podstawie informacji w profilu, takich jak stanowisko lub lokalizacja.
Aby włączyć tę funkcję na komputerze:
 1. Kliknij kolejno Panel administratora i Ustawienia.
 2. W sekcji Grupy zaznacz pole wyboru obok opcji Automatyczne członkostwo i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli nie jesteś administratorem i chcesz wyświetlić wszystkie grupy służbowe oprócz grup tajnych:
 1. Na stronie głównej kliknij pozycję Zobacz wszystkie... w obszarze Grupy z lewej strony.
 2. Kliknij opcję Zobacz wszystkie grupy u góry strony.
Jeśli jesteś administratorem społeczności w Workplace Advanced i chcesz wyświetlić wszystkie grupy służbowe, włącznie z grupami tajnymi:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij opcję Grupy.
Zobaczysz tam listę grup, liczbę członków i administratorów każdej grupy, datę utworzenia grupy oraz ustawienia prywatności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail. Obecnie można importować jedynie grupy e-mail Microsoft i G Suite.
Można utworzyć nawet 500 grup Workplace na podstawie grup e-mail Microsoft i G Suite. Aby utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail:
 1. W Panelu administratora kliknij kolejno Grupy > Utwórz wiele grup > Utwórz grupy z listy e-mail.
 2. Kliknij Rozpocznij.
 3. Wybierz konto, a następnie wskaż listy dystrybucyjne, na podstawie których chcesz utworzyć grupę lub grupy.
 4. Kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
 5. Zmień administratorów grupy, zmieniając administratorów grupy e-mail Microsoft lub G Suite. W grupie w Workplace będzie można dodać nowych administratorów lub moderatorów.
 6. Kliknij Gotowe.
 7. Edytuj ustawienia grupy lub grup, a następnie kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
 8. Kliknij Utwórz grupy.
Uwaga: Zmiany w grupach Workplace nie będą miały zastosowania do odpowiadających im grup e-mail Microsoft i G Suite. Jednak dodanie osób do grup e-mail Microsoft lub G Suite spowoduje automatyczne dodanie ich do odpowiadających im grup Workplace. Usunięcie osób z grup e-mail Microsoft lub G Suite nie spowoduje usunięcia ich z odpowiadających im grup Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości oraz osoby o niestandardowej roli administratora z uprawnieniem do zarządzania grupami mogą oznaczać grupy jako oficjalne i usuwać takie oznaczenie. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników tylko w Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną:
 1. W Panelu administratora kliknij Grupy.
 2. Kliknij po prawej stronie grupy, którą chcesz oznaczyć jako oficjalną, a następnie kliknij Oznacz grupę jako oficjalną.
 3. Zobaczysz monit Oznacz grupę jako oficjalną. Kliknij OK, aby kontynuować. Ikona grupy oficjalnej zostanie dodana obok nazwy grupy.
Aby usunąć oznaczenie grupy jako oficjalnej:
 1. W Panelu administratora kliknij Grupy.
  Grupy oficjalne są oznaczone ikoną w kolumnie Nazwa.
 2. Kliknij po prawej stronie grupy, której oznaczenie chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej.
 3. Zobaczysz monit Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej. Kliknij OK, aby kontynuować. Ikona grupy oficjalnej zostanie usunięta.
Uwaga: Grup wielofirmowych nie można oznaczać jako oficjalnych.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie, możesz też kliknąć w prawym górnym rogu grupy pod zdjęciem w tle. Grupę można też oznaczyć jako oficjalną w sekcji Informacje dotyczącej tej grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Nie, ale po utworzeniu nowej powiązanej grupy możesz dokonać powiązania zwrotnego. W ten sposób powstanie powiązanie dwustronne. Pierwotna grupa zostanie powiązana z nową grupą, a nowa grupa zostanie powiązana z grupą pierwotną.
Aby utworzyć Powiązanie zwrotne grupy, w sekcji Informacje grupy przejdź do obszaru Zarządzaj powiązanymi grupami. Wybierz menu ustawień obok grupy, z którą chcesz dokonać powiązania, i wybierz Powiązanie zwrotne.
Czy ta informacja była pomocna?