Zarządzanie grupami

Administratorzy systemu mogą przyznać samym sobie dostęp administratora do dowolnej grupy w swojej społeczności Workplace, oznaczyć grupę jako oficjalną, zautomatyzować dodawanie użytkowników do grup i całkowicie usunąć grupy.

Jeżeli jesteś administratorem grupy i nie ma w niej nikogo innego, opuszczenie grupy spowoduje jej usunięcie.
Ponadto w społecznościach Workplace Advanced administratorzy systemu i moderatorzy zawartości mogą usunąć dowolną grupę.
Aby usunąć grupę w Workplace Advanced:
 1. Kliknij Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Grupy i wyszukaj grupę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij i wybierz Usuń grupę.
 4. Wpisz nazwę grupy w wyświetlonym polu i kliknij Usuń grupę.
Uwaga: Usunięcia grupy nie można cofnąć. Po usunięciu grupy należące do niej elementy – posty, członkowie i komentarze – zostaną trwale usunięte.
Grupy wielofirmowe
Grupa wielofirmowa zostanie usunięta automatycznie, kiedy opuszczą ją wszyscy członkowie. Aby grupa została usunięta, administrator grupy może usunąć z niej wszystkich członków oraz siebie.
Czy ta informacja była pomocna?
Rolę administratora grupy może sobie nadać tylko administrator firmy lub moderator zawartości zalogowany do Workplace z komputera.
Aby ustanowić siebie administratorem grupy:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij Grupy i wyszukaj grupę, której administratorem chcesz zostać.
 3. Kliknij obok grupy i wybierz Ustanów mnie administratorem lub Dołącz jako administrator.
Uwaga: Analitycy i osoby zarządzające kontem nie mogą ustanowić siebie administratorem grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy systemu Workplace mogą włączyć automatyczne dodawanie użytkowników do grup. Umożliwia to administratorom grup automatyczne dodawanie użytkowników do grup na podstawie informacji w profilu, takich jak stanowisko lub lokalizacja.
Aby włączyć tę funkcję na komputerze:
 1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji Grupy kliknij obok pozycji Automatyczne członkostwo.
 4. Wybierz Włącz i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?
Jeżeli nie jesteś administratorem i chcesz wyświetlić wszystkie grupy służbowe oprócz grup tajnych:
 1. Na stronie głównej kliknij pozycję Zobacz wszystkie... w obszarze Grupy z lewej strony.
 2. Kliknij opcję Zobacz wszystkie grupy u góry strony.
Jeśli jesteś administratorem społeczności w Workplace Advanced i chcesz wyświetlić wszystkie grupy służbowe, włącznie z grupami tajnymi:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij opcję Grupy.
Zobaczysz tam listę grup, liczbę członków i administratorów każdej grupy, datę utworzenia grupy oraz ustawienia prywatności.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced. Tylko administrator zalogowany do Workplace z komputera może utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail. Obecnie można importować jedynie grupy e-mail Microsoft i G Suite.
Można utworzyć nawet 500 grup Workplace na podstawie grup e-mail Microsoft i G Suite. Aby utworzyć grupę na podstawie dystrybucyjnej listy e-mail:
 1. W Panelu administratora kliknij kolejno Grupy > Utwórz wiele grup > Utwórz grupy z listy e-mail.
 2. Kliknij Rozpocznij.
 3. Wybierz konto, a następnie wskaż listy dystrybucyjne, na podstawie których chcesz utworzyć grupę lub grupy.
 4. Kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
 5. Zmień administratorów grupy, zmieniając administratorów grupy e-mail Microsoft lub G Suite. W grupie w Workplace będzie można dodać nowych administratorów lub moderatorów.
 6. Kliknij Gotowe.
 7. Edytuj ustawienia grupy lub grup, a następnie kliknij Kontynuuj tworzenie [liczba] grup.
 8. Kliknij Utwórz grupy.
Uwaga: Zmiany w grupach Workplace nie będą miały zastosowania do odpowiadających im grup e-mail Microsoft i G Suite. Jednak dodanie osób do grup e-mail Microsoft lub G Suite spowoduje automatyczne dodanie ich do odpowiadających im grup Workplace. Usunięcie osób z grup e-mail Microsoft lub G Suite nie spowoduje usunięcia ich z odpowiadających im grup Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości oraz osoby o niestandardowej roli administratora z uprawnieniem do zarządzania grupami mogą oznaczać grupy jako oficjalne i usuwać takie oznaczenie. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników tylko w Workplace Advanced i Workplace Enterprise.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną:
 1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
 2. Kliknij opcję Grupy.
 3. Kliknij po prawej stronie grupy, którą chcesz oznaczyć jako oficjalną.
 4. Kliknij kolejno Oznacz grupę jako oficjalną > OK, żeby potwierdzić.
Aby usunąć oznaczenie grupy jako oficjalnej:
 1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
 2. Kliknij opcję Grupy.
  • Grupy oficjalne są oznaczone ikoną w kolumnie Nazwa.
 3. Kliknij po prawej stronie grupy, której oznaczenie jako oficjalnej chcesz usunąć.
 4. Kliknij kolejno Usuń oznaczenie grupy jako oficjalnej > OK, żeby potwierdzić.
Uwaga: Grup wielofirmowych nie można oznaczać jako oficjalnych.
Aby oznaczyć grupę jako oficjalną lub usunąć takie oznaczenie, możesz też kliknąć w prawym górnym rogu grupy pod zdjęciem w tle grupy lub z poziomu sekcji Informacje w grupie.
Czy ta informacja była pomocna?
Nie, ale po zarekomendowaniu jednej grupy drugiej grupie możesz zarekomendować drugą grupę pierwszej grupie. Pierwsza grupa poleca wtedy drugą grupę, a druga grupa rekomenduje pierwszą.
Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać grupami w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?