Zarządzanie domyślnymi opcjami logowania w Workplace

Ta strona jest przeznaczona tylko dla administratorów.
Workplace umożliwia logowanie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Workplace lub poprzez logowanie jednokrotne (SSO) dzięki integracji z dostawcami tożsamości. Workplace oferuje możliwość logowania się przy użyciu hasła Workplace w przypadku niektórych użytkowników oraz za pośrednictwem logowania jednokrotnego w przypadku innych.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie