Czy można powiązać z grupą w Workplace wiele folderów znajdujących się w usłudze przechowywania w chmurze?

Tak. Z grupą można powiązać wiele folderów znajdujących się w usłudze przechowywania w chmurze.
Można też powiązać foldery znajdujące się w różnych usługach przechowywania w chmurze. W ten sposób będziesz widzieć dokumenty innych pracowników w systemie Quip wraz z plikami z usługi Dropbox.
Czy ta informacja była pomocna?