Dostępność

Platforma Workplace oferuje udogodnienia dla osób potrzebujących różnych ułatwień w zakresie dostępności. Dowiedz się więcej o nawigowaniu za pomocą klawiatury, znacznikach obrazów i przekształcaniu tekstu na mowę.

W Workplace dostępne są funkcje ułatwiające dostęp oraz zapobiegające wykluczeniu użytkowników, które dają Tobie i Twoim współpracownikom odpowiednie wsparcie i pomoc.
Tryb ciemny
Tryb ciemny w Workplace zmienia tło z białego na czarne. Pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu i ograniczyć odblaski pojawiające się przy słabym świetle. Jest dużym ułatwieniem dla osób z wadami wzroku.
Tłumaczenie automatyczne
Tłumaczenie automatyczne ułatwia uczestniczenie w dyskusjach w Workplace wszystkim użytkownikom, bez względu na znajomość języka lub biegłość, z jaką się nim posługują. Widząc post w języku innym niż język oznaczony jako domyślny w ustawieniach, kliknij opcję Zobacz tłumaczenie. Tekst zostanie automatycznie przetłumaczony na język domyślny. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia języka.
Skróty klawiaturowe
W Workplace użytkownicy z wadami wzroku mogą korzystać ze skrótów klawiaturowych – podobnie jak każdy, kto używa klawiatury do nawigowania. Skróty klawiaturowe są różne dla różnych przeglądarek.
Automatyczny tekst alternatywny
Automatyczny tekst alternatywny to rozwiązanie bazujące na funkcji rozpoznawania obiektów, które tworzy opisy zdjęć dla osób z wadami wzroku.
Asystent nawigacji
Asystent nawigacji to narzędzie dla osób używających czytnika ekranowego lub skrótów klawiaturowych podczas korzystania z Workplace. Dla użytkowników, którzy do poruszania się po interfejsie używają klawiatury, asystent nawigacji jest pierwszym elementem na stronie, nawet jeżeli nie jest widoczny.
Dodawanie zaimków w profilu za pośrednictwem statusu
Narzędzie statusu pozwala udostępnić zaimki współpracownikom. Na komputerze, w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij ikonę emoji i zaktualizuj swój status, uwzględniając właściwe zaimki (on/jego, ona/jej) oraz ikonę emoji. Możesz też edytować zaimki w ustawieniach profilu, aby zmienić zwrot grzecznościowy używany w przesyłanych do Ciebie powiadomieniach.
Nakładki profilowe
W Workplace dostępne są nakładki profilowe Black Lives Matter dla wszystkich, którzy chcą pokazać, że wspierają równość rasową. Aby udostępnić nakładki profilowe użytkownikom, administratorzy muszą włączyć je w sekcji Nowości w Panelu administratora.
Czy ta informacja była pomocna?
Czym są skróty klawiaturowe?
Udostępniamy skróty klawiaturowe dla osób, które chcą się poruszać po serwisie za pomocą klawiatury. Skróty klawiaturowe mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer).
Kombinacje klawiszy dla poszczególnych przeglądarek
Skorzystaj z kombinacji klawiszy w przeglądarce i zastąp skrótem klawiaturowym numer na poniższej liście Skróty klawiaturowe.
 • Internet Explorer dla komputerów PC: Alt + numer, a następnie Enter
 • Firefox dla komputerów PC: Shift + Alt + numer
 • Safari dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer
 • Firefox dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer
 • Chrome dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer
 • Chrome dla komputerów PC: Alt + numer
Skróty klawiaturowe
 • 0 – pomoc
 • 1 – strona główna
 • 2 – oś czasu
 • 3 – współpracownicy
 • 4 – skrzynka odbiorcza
 • 5 – powiadomienia
 • 6 – ustawienia
 • 7 – dziennik aktywności
 • 8 – sekcja Informacje
 • 9 – regulamin
Skróty klawiaturowe w Aktualnościach
Niektóre popularne czytniki ekranowe (np. VoiceOver, JAWS) obsługują ogólne skróty klawiaturowe Workplace.
Jeśli korzystasz z aplikacji JAWS w wersji 16.0.2136 lub wyższej, włącz opcję Allow Web Application Reserved Keystrokes (Zezwalaj na używanie skrótów klawiaturowych zarezerwowanych dla aplikacji sieci web) w Settings Center (Centrum ustawień) lub Quick Settings (Szybkie ustawienia) JAWS.
Aby włączyć skróty dla JAWS:
 1. Naciśnij kombinację klawiszy Insert + F2.
 2. Wybierz opcję Run Settings Center (Uruchom centrum ustawień).
 3. Wyszukaj aplikację sieciową (web app).
 4. Zaznacz pole obok opcji Allow Web Application Reserved Keystrokes (Zezwalaj na używanie skrótów klawiaturowych zarezerwowanych dla aplikacji sieci web). Upewnij się, że wprowadzasz zmiany w domyślnym pliku.
Jeśli korzystasz z aplikacji VoiceOver, skróty klawiaturowe będą działać automatycznie:
 • j i k – przewijanie pomiędzy zdarzeniami aktualności
 • enter/return – zobacz dalszą część wybranego zdarzenia
 • p – opublikowanie nowego statusu
 • l – polubienie lub anulowanie polubienia wybranego zdarzenia
 • c – skomentowanie wybranego zdarzenia
 • s – udostępnienie wybranego zdarzenia
 • o – otwarcie załącznika wybranego zdarzenia
 • / – wyszukiwanie
 • q – wyszukiwanie kontaktów na czacie
 • ? – otwarcie listy skrótów klawiaturowych w Aktualnościach
Wiadomości w Workplace w przeglądarce, skróty klawiaturowe
 • CTRL + g – wyszukiwanie konwersacji
 • CTRL + q – wyświetlenie/ukrycie listy skrótów
 • CTRL + Delete – archiwizacja/cofnięcie archiwizacji konwersacji
 • CTRL + j – oznaczenie jako spam
 • CTRL + m – rozpoczęcie nowej wiadomości
 • CTRL + i – przejście do Skrzynki odbiorczej
 • CTRL + u – przejście do folderu Inne
Czy ta informacja była pomocna?
Asystent nawigacji to narzędzie dla osób chcących używać czytnika ekranowego lub skrótów klawiszowych podczas korzystania z Workplace. Jeżeli do poruszania się po interfejsie używasz klawiatury, asystent nawigacji jest pierwszym elementem na stronie, nawet jeżeli nie jest widoczny.
Aby otworzyć asystenta nawigacji, naciśnij klawisz Tab. Spowoduje to przejście z paska narzędzi przeglądarki do właściwej strony.
Obsługa asystenta nawigacji
Asystent nawigacji ma postać paska składającego się z 3 menu: Sekcje tej strony, Inne strony w Workplace oraz Pomoc w zakresie dostępności.
 • Aby przechodzić między jednym a drugim menu, skorzystaj z klawiszy strzałek w lewo i w prawo.
 • Aby otworzyć menu, naciśnij klawisz Enter lub Return.
 • Aby przechodzić między pozycjami menu, skorzystaj z klawiszy strzałek w górę i w dół. Możesz też przechodzić do konkretnych pozycji menu, naciskając klawisze z pierwszymi literami tych pozycji.
Korzystanie z menu Sekcje tej strony
Menu Sekcje tej strony zawiera listę obszarów orientacyjnych znajdujących się na danej stronie. Wszystkie strony w Workplace są podzielone na duże sekcje nazywane obszarami orientacyjnymi. Większość stron w Workplace zawiera główny obszar zawartości. Jeżeli na przykład znajdujesz się w swoim profilu, główny obszar zawartości obejmuje Twoją oś czasu. Jeśli dana strona w Workplace zawiera główny obszar zawartości, pojawi się on jako pierwszy na liście Sekcje tej strony.
Inne przykładowe sekcje wyświetlane w menu Sekcje tej strony to Szukaj w Workplace i Utwórz post.
Aby wybrać sekcję, w której będzie aktywne wprowadzanie danych z klawiatury, wskaż ją w menu i naciśnij klawisz Enter lub Return.
Korzystanie z menu Inne strony w Workplace
Menu Inne strony w Workplace zawiera listę stron poza stroną główną i Aktualnościami. W menu tym znajdują się na przykład takie strony, jak Profil, Powiadomienia i Ustawienia.
Aby wybrać stronę, na której będzie aktywne wprowadzanie danych z klawiatury, wskaż ją w menu i naciśnij klawisz Enter lub Return.
Czy ta informacja była pomocna?
Automatyczny tekst alternatywny to funkcja oparta na technologii rozpoznawania obiektów służąca do tworzenia opisów zdjęć na potrzeby osób niewidzących i niedowidzących.
Aby odsłuchać automatyczny tekst alternatywny zdjęcia, skorzystaj z Workplace za pośrednictwem czytnika ekranowego i przejdź do zdjęcia. Po zidentyfikowaniu obiektów usłyszysz listę elementów, które mogą znajdować się na zdjęciu.
Jeśli używasz aplikacji Workplace do systemu Android, możesz skorzystać z automatycznego tekstu alternatywnego, żeby usłyszeć opisy zdjęć przed ich dodaniem. Aby wysłuchać opisu zdjęcia przed dodaniem go, otwórz Workplace za pomocą funkcji TalkBack, a następnie naciśnij dłużej (dotknij dwukrotnie i przytrzymaj) zdjęcie w rolce z aparatu.
 1. Kliknij pozycję Ustawienia i prywatność w dolnej części strony.
 2. Kliknij Ogólne.
 3. Kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Wykorzystanie danych.
 4. Kliknij opcję Więcej.
 5. Kliknij Zapisz.
Automatyczny tekst alternatywny jest obecnie obsługiwany dla następujących języków:
 • arabski
 • bengalski
 • chiński
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • gudżarati
 • hebrajski
 • hindi
 • włoski
 • japoński
 • koreański
 • marathi
 • portugalski
 • hiszpański
 • tamilski
 • telugu
 • tajski
 • turecki
 • wietnamski
Czy ta informacja była pomocna?