Jak dostosować prędkość odtwarzania filmów w Workplace?

Odtwarzanie filmów w Workplace, w tym nagrań transmisji Workplace Live, można przyspieszyć lub zwolnić maksymalnie dwukrotnie.
Aby przyspieszyć lub zwolnić film w Workplace:
  1. Kliknij u dołu odtwarzacza wideo.
  2. Kliknij Prędkość odtwarzania.
  3. Wybierz prędkość odtwarzania pomiędzy 0,5 x a 2 x.
Jeśli przewiniesz do tyłu transmisję Workplace Live, która jeszcze trwa, będziesz można oglądać ją albo szybciej, albo wolniej. Kiedy dojdziesz bieżącej części transmisji, zostanie przywrócona normalna prędkość odtwarzania.
Czy ta informacja była pomocna?