Konfigurowanie integracji z usługą Quip w Workplace

Integracja z usługą Quip umożliwia łatwe udostępnianie zawartości z tej usługi w Workplace w przeglądarce i w aplikacji mobilnej. Opcja obsługuje też uwierzytelnione podglądy, dzięki czemu pracownicy mogą zobaczyć więcej informacji na temat dokumentu w usłudze Quip bez opuszczania Workplace. Możesz połączyć folder Quip z grupą w Workplace, dzięki czemu pracownicy zyskają łatwy dostęp do swoich dokumentów i zobaczą, kto się czym zajmuje.
Uwaga: Aby ukończyć ten proces, musisz być głównym administratorem organizacji w usłudze Quip.
  1. Przejdź do Katalogu integracji Workplace.
  2. Wyszukaj Quip.
  3. Kliknij polecenie Dodaj do Workplace. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
  4. W nowym oknie przejdź do Panelu administratora usługi Quip.
  5. Wybierz opcję Utwórz klucz API.
  6. Nazwij usługę i zapisz ją, aby wygenerować identyfikator klienta i tajny klucz.
  7. Wprowadź identyfikator klienta i tajny klucz w oknie dialogowym wyświetlonym w kroku 3.
  8. Kliknij opcję Zainstaluj.
  9. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a integracja z usługą Quip zostanie udostępniona wszystkim członkom Twojej organizacji.
Czy ta informacja była pomocna?