Jakie opcje uwierzytelniania oferuje Workplace?

Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Advanced.
Użytkownicy i administratorzy Workplace mogą korzystać z 2 metod uwierzytelniania:
Nazwa użytkownika i hasło
  • Nazwa użytkownika ma postać adresu e-mail powiązanego z zainicjowanym wcześniej kontem.
  • Hasło ustawia użytkownik po zweryfikowaniu tożsamości przy użyciu unikatowego linku wysyłanego na adres e-mail zarejestrowany w Workplace.
Logowanie jednokrotne (SSO)
  • Nazwa użytkownika ma postać adresu e-mail powiązanego z zainicjowanym wcześniej kontem.
  • Zamiast hasła używane będą poświadczenia podane przez dostawcę usługi logowania jednokrotnego.
Czy ta informacja była pomocna?