Konfiguracja Workplace

Dowiedz się, jak przygotować Workplace dla swojej organizacji. Gdy wszystko będzie gotowe, dowiedz się, jak zacząć zapraszać swoich współpracowników.
Ustanowienie regulaminu
Weryfikacja domeny
Rozliczenia i płatności
Dodawanie osób do Workplace