Funkcje grup

Wykorzystaj w pełni swoją grupę, dostosowując jej funkcje. Dowiedz się więcej o ustawieniach prywatności grupy w Workplace lub skonfiguruj niestandardowy kanał.

Są trzy opcje prywatności dla grup: publiczna, zamknięta i tajna. W poniższej tabeli pokazano, kto może dołączyć do poszczególnych typów grup i jakie informacje są widoczne dla użytkowników.
PubliczneZamkniętaTajna
Kto może dołączyć?Każda osoba w firmie może dołączyć lub zostać dodana/zaproszona przez członka grupy.Każda osoba w firmie może poprosić o dołączenie lub zostać dodana/zaproszona przez członka grupy.Każdy, ale musi zostać dodany lub zaproszony przez członka grupy.
Kto może zobaczyć nazwę grupy?Każda osoba w firmieKażda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć listę członków grupy?Każda osoba w firmieKażda osoba w firmieTylko aktualni członkowie
Kto może zobaczyć opis grupy?Każda osoba w firmieKażda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć znaczniki grupy?Każda osoba w firmieKażda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć posty dodawane przez członków w ramach grupy?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowieTylko aktualni członkowie
Kto może znaleźć grupę w wyszukiwaniu?Każda osoba w firmieKażda osoba w firmieAktualni i byli członkowie
Kto może zobaczyć wydarzenia grupy?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowieTylko aktualni członkowie
Kto może zobaczyć zdarzenia dotyczące grupy w Workplace (np. w Aktualnościach i w wyszukiwaniu)?Każda osoba w firmieTylko aktualni członkowieTylko aktualni członkowie
Uwaga: W przypadku Workplace Advanced administratorzy społeczności mają dostęp do wszystkich materiałów w usłudze Workplace, w tym należących do grup tajnych.
Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać grupą w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Pinned groups are the groups that you want to prioritize. They'll appear below Shortcuts in the left-hand panel.
To pin a group:
 1. Go to the group, then click to the top-right.
 2. Click Pin Group.
 3. Select On to pin the group to Shortcuts. You'll also have the option to pin the group chat at the top of your chat inbox.
Learn more on how to manage groups on Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Tworząc grupę, możesz też automatycznie utworzyć czat grupowy.
Członkowie dołączający lub dodawani do grupy będą dołączać także do czatu. Jeśli ktoś opuści grupę, zostanie też usunięty z czatu. Jeśli członek grupy opuści czat, nie zostanie usunięty z grupy.
Pamiętaj, że aby czat działał, grupa musi mieć mniej niż 250 członków. Jako administrator grupy możesz w dowolnym momencie wyłączyć czat.
Jeśli w momencie utworzenia grupy nie dodano czatu, możesz dodać go w opcjach administratora.
Aby dodać czat w grupie:
 1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
 2. Kliknij Opcje administratora.
 3. Obok pozycji Czat kliknij .
 4. Kliknij kolejno Dodaj czat > Włącz.
Aby powiązać istniejący czat z grupą:
 1. Kliknij pozycję pod zdjęciem w tle grupy.
 2. Kliknij Opcje administratora.
 3. Obok pozycji Czat kliknij .
 4. Kliknij Połącz z aktywnym czatem.
 5. Wybierz czat, który chcesz powiązać, i kliknij Kontynuuj.
Gdy powiążesz istniejący czat z grupą, automatycznie połączysz członków czatu i grupy. Wszyscy członkowie grupy zostaną dodani do czatu, a wszyscy członkowie czatu zostaną dodani do grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
Nauka to funkcja Workplace umożliwiająca gromadzenie postów o tematyce edukacyjnej w grupie i umieszczanie ich w module. Moduły te odpowiadają tematom utworzonym w ramach Nauki i służą do gromadzenia postów, takich jak materiały szkoleniowe, informacje edukacyjne i zasoby rozwojowe.
Aby znaleźć funkcję Nauka, przejdź do swojej grupy i kliknij Więcej. Tylko administrator grupy może tworzyć i edytować moduły edukacyjne.
Tworzenie modułów
 1. Przejdź do grupy, dla której chcesz utworzyć moduł edukacyjny.
 2. Kliknij Więcej, a następnie kliknij Nauka.
 3. Kliknij Utwórz moduł i dodaj tytuł oraz opcjonalny opis.
 4. Kliknij Zapisz.
Zarządzanie modułami edukacyjnymi
Aby dodać istniejący post do modułu:
 1. Znajdź post, który chcesz dodać, i kliknij .
 2. Kliknij Dodaj post do modułu i wybierz, do którego modułu chcesz dodać post.
 3. Dodaj tytuł posta i kliknij Zapisz.
Aby usunąć post z modułu edukacyjnego:
 1. Przejdź do modułu, z którego chcesz usunąć post.
 2. Kliknij w prawym górnym rogu posta, a następnie kliknij Usuń post.
 3. Wybierz Usuń z modułu lub Usuń z grupy.
Aby usunąć moduł edukacyjny:
 1. Przejdź do grupy, z której chcesz usunąć moduł, a następnie kliknij Więcej i Nauka.
 2. Kliknij obok nazwy modułu, a następnie kliknij Usuń moduł.
 3. Kliknij Usuń moduł, aby potwierdzić.
Czy ta informacja była pomocna?
Administratorzy mogą używać modułów szkoleniowych do tworzenia quizów w celu samodzielnego sprawdzania wiedzy dla członków grupy. Dowiedz się więcej o nauce w Workplace i o tym, jak utworzyć moduł edukacyjny.
Aby utworzyć quiz:
 1. W obszarze Nauka kliknij, aby otworzyć moduł.
 2. Kliknij Utwórz quiz.
 3. Możesz tworzyć pytania z możliwością wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.
 4. Do każdego pytania zaznaczasz prawidłową odpowiedź i możesz opcjonalnie dodać krótkie wyjaśnienie. Kolejność pytań możesz zmienić.
 5. Kliknij Gotowe.
Po utworzeniu quizu zobaczysz go w górnej części strony modułów. Po ukończeniu quizu członkowie grupy mogą ujawnić swoje odpowiedzi lub rozwiązać quiz ponownie.
Administratorzy mogą też sprawdzić postępy ukończenia modułu przez swoją grupę, a także wyniki poszczególnych członków grupy.
Aby sprawdzić postępy ukończenia modułu:
 1. Kliknij w prawym górnym rogu strony grupy i wybierz Opcje administratora.
 2. W obszarze Statystyki w lewym dolnym rogu kliknij Nauka.
 3. Możesz zobaczyć statystyki według ukończonych modułów i postów.
 4. Znajdź członka grupy w polu wyszukiwania, aby zobaczyć postępy ukończenia modułów przez poszczególne osoby.
Czy ta informacja była pomocna?
Oznaczanie tematów pozwala dodać do posta maksymalnie 5 tematów.
Aby utworzyć znacznik tematu:
Podczas pisania posta możesz wybrać maksymalnie 5 tematów, aby go opisać lub skategoryzować. Możesz utworzyć nowe znaczniki tematu albo wybrać znaczniki tematów już istniejące w grupie.
Aby znaleźć zawartość dotyczącą tematu, który Cię interesuje:
Po prawej stronie grupy znajdź listę tematów grupy. Kliknij temat, którego zawartość Cię interesuje.
Pamiętaj, że administratorzy grup mogą:
 • włączać i wyłączać tematy w grupie i wybierać, czy ma być możliwe tworzenie nowych tematów (na stronie Ustawienia grupy);
 • przypinać tematy na górze sekcji Tematy (po prawej stronie grupy);
 • edytować lub usuwać tematy dodawane do postów w grupie.
Uwaga: tematy nie są dostępne w grupach wielofirmowych. W przypadku otwartych i zamkniętych grup, które mają włączone tematy i w których można tworzyć nowe tematy, członkowie zobaczą sugestie tematów do oznaczenia na podstawie najpopularniejszych zagadnień w grupie i zawartości posta. Sugestie tematów pojawią się w języku osoby publikującej daną treść.
Czy ta informacja była pomocna?
Aktualności
Jako administrator grupy Workplace możesz subskrybować aktualizacje publikowane przez różnych wydawców medialnych. Możesz też skonfigurować niestandardowe kanały z dowolnej usługi obsługującej kanały RSS lub Atom.
Kiedy wydawca medialny opublikuje nową treść lub w kanale RSS albo Atom pojawi się nowy wpis, zawartość zostanie opublikowana w grupie Workplace.
Ta funkcja umożliwia korzystanie z grup Workplace, dzięki czemu możesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w danej branży lub w całej gospodarce. Konfigurując niestandardowe kanały, możesz otrzymywać aktualizacje z innych usług, takie jak informacje o wydarzeniach branżowych, aktualizacje z bloga firmowego czy powiadomienia z narzędzia zespołu technicznego.
Czy ta informacja była pomocna?
Oprócz subskrypcji kanału zawartości jednego z wydawców medialnych wymienionych w naszym katalogu, możesz skonfigurować niestandardowy kanał z dowolnych narzędzi lub usług obsługujących RSS lub Atom.
Aby skonfigurować niestandardowy kanał:
 1. Na komputerze kliknij kolejno Więcej > Integracje w grupie, której jesteś administratorem.
 2. Kliknij opcję Dodaj kanał.
 3. Wklej adres URL kanału do pola Adres URL kanału.
 4. Workplace dokona walidacji i wyświetli podgląd ostatnich wpisów w kanale.
 5. Kliknij opcję Utwórz.
 6. W tym momencie Twoja grupa rozpoczyna subskrybowanie kanału RSS lub Atom. Kiedy w kanale pojawią się nowe wpisy, w ciągu około 5 minut Workplace utworzy nowe posty.
Uwaga: Tylko administrator grupy może skonfigurować niestandardowy kanał dla swojej grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
W ramach Workplace można subskrybować kanały RSS lub Atom, które są dostępne na naszych serwerach w publicznym Internecie. Jeśli kanał, który próbujesz subskrybować, znajduje się za zaporą sieciową, Workplace może nie mieć dostępu do kanału i do jego subskrypcji.
W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług lub administratorem IT, który może wskazać, jak udostępnić kanały RSS lub Atom serwerom Workplace. Kanały mogą zostać udostępnione na przykład poprzez podanie adresu URL kanału, który jako parametr zawiera token dostępu.
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace sprawdza aktualizacje w niestandardowym kanale mniej więcej co 5 minut.
Kiedy Workplace znajdzie nowy post w kanale RSS lub Atom, opublikuje go w Twojej grupie. Godzina publikacji posta będzie czasem podanym w kanale RSS lub Atom (jeśli istnieje), a nie godziną, o której narzędzie Workplace znalazło nowy post.
Czy ta informacja była pomocna?
Workplace umożliwia subskrybowanie kanałów wielu wydawców medialnych. Kiedy wydawca opublikuje nowy materiał, zostanie on zamieszczony w grupie, w której skonfigurowano kanał.
Aby rozpocząć subskrypcję treści wydawcy medialnego:
 1. Na komputerze kliknij kolejno Więcej > Integracje w grupie, której jesteś administratorem.
 2. Kliknij logo wydawcy medialnego, którego kanał chcesz subskrybować.
 3. Większość wydawców medialnych ma szereg kanałów. Wybierz kanały, które chcesz subskrybować. Możesz wybrać wiele kanałów.
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Twoja grupa już należy do kanału wydawcy. Kiedy w kanale zostaną opublikowane nowe materiały, w ciągu około pięciu minut Workplace udostępni je w grupie.
Uwaga: Tylko administrator grupy może skonfigurować kanał dla swojej grupy.
Dowiedz się, jak anulować subskrypcję zawartości wydawcy w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby zrezygnować z subskrypcji treści wydawcy lub niestandardowego kanału RSS:
 1. Przejdź na komputerze do karty Integracje w grupie, której jesteś administratorem. Zostanie wyświetlona sekcja Włączone integracje, która będzie zawierać kanały, które subskrybuje grupa.
 2. Kliknij kanał, z którego chcesz zrezygnować. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Kanał zostanie usunięty.
Uwaga:
 • Rezygnacja z kanału uniemożliwia udostępnianie nowych postów w grupie. Posty udostępnione przed rezygnacją z subskrypcji pozostaną w grupie.
 • Tylko administratorzy grupy Workplace mogą subskrybować lub zrezygnować z subskrypcji treści wydawców medialnych lub niestandardowych kanałów RSS.
Czy ta informacja była pomocna?
Jest kilka powodów, dla których Workplace nie może zweryfikować kanału:
 • Kanał może nie być prawidłowo sformatowany. Możesz sprawdzić, czy kanał RSS jest prawidłowo sformatowany za pomocą usługi weryfikacji kanałów W3C Feed Validation Service: https://validator.w3.org/feed/
 • Kanał może nie być dostępny dla serwerów Workplace. Na przykład wprowadzony adres URL może znajdować się za zaporą sieciową. Workplace może subskrybować kanały RSS, które są dostępne dla naszych serwerów.
Pamiętaj, że Workplace może subskrybować kanał RSS dopiero po jego zweryfikowaniu.
Dowiedz się więcej o subskrybowaniu kanału za zaporą.
Czy ta informacja była pomocna?
Tak. Workplace umożliwia subskrybowanie kanałów zarówno w formacie RSS, jak i Atom.
Czy ta informacja była pomocna?
Pliki i zdjęcia
Tylko administrator grupy Workplace, który jest zalogowany w Workplace na komputerze, może powiązać folder z usługi przechowywania w chmurze z grupą.
 1. Kliknij kolejno Więcej > Integracje z poziomu grupy.
 2. Wybierz usługę przechowywania w chmurze, która zawiera folder, który chcesz powiązać z grupą Workplace.
 3. Uwaga: Jeżeli Twoja organizacja korzysta z Workplace Advanced, dostępne są tylko te usługi przechowywania w chmurze, które zostały włączone przez administratora Workplace.
 4. Jeśli Twoje konto nie zostało przedtem połączone z usługą przechowywania w chmurze, otrzymasz stosowny monit. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające przeglądanie folderów w usłudze przechowywania w chmurze.
 5. Przejdź do folderu, który chcesz powiązać z grupą Workplace. Po zakończeniu kliknij Wybierz.
 6. W oknie dialogowym kliknij Powiąż folder.
 7. Zostaniesz przekierowany(a) do karty Pliki w obrębie grupy, na której będzie widoczny powiązany folder oraz wszystkie pliki w nim zawarte.
Pamiętaj, że zamieszczenie linku do folderu spowoduje przypięcie linku w górnej części okna grupy i przesunięcie dyskusji na prawą stronę ekranu grupy. Nie umożliwi to obecnym ani przyszłym członkom grupy dostępu do folderu. Nowe osoby trzeba będzie dodać ręcznie bezpośrednio do folderu z usługi przechowywania w chmurze, aby przyznać im dostęp do niego.
Przesyłanie plików z usług Microsoft Sharepoint i OneDrive w przeglądarkach Internet Explorer i Microsoft Edge
Aby przesłać pliki z usług Microsoft Sharepoint i OneDrive w przeglądarkach Internet Explorer i Microsoft Edge, musisz dodać domenę Sharepoint jako Zaufaną witrynę ze względu na ustawienia zabezpieczeń i prywatności, które zawierają konfigurację witryn z ograniczeniami w przeglądarce i blokują możliwość przesyłania plików.
Możesz wprowadzić tę zmianę w swojej społeczności, korzystając z Edytora zarządzania zasadami grupy polecanego przez firmę Microsoft.
Czy ta informacja była pomocna?
Aby utworzyć dokument grupy:
 1. W grupie kliknij opcję Utwórz dokument.
 2. Nadaj dokumentowi tytuł. Podczas tworzenia dokumentu możesz go formatować. W tym celu kliknij opcję .
 3. Kliknij Zapisz.
 4. Aby zamknąć dokument, kliknij x w prawym górnym rogu.
Pamiętaj, że dokument grupy mogą oglądać wszyscy jej członkowie. Możesz uniemożliwić innym członkom grupy edycję dokumentu. W tym celu przewiń do dołu dokumentu i usuń zaznaczenie opcji Zezwól członkom grupy na edycję tego dokumentu.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do zapisanych dokumentów grupy, których jeszcze nie opublikowano, kliknij pozycję Pliki w górnej części strony grupy.
Czy ta informacja była pomocna?
Powiązane grupy
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Powiązane grupy to polecana lista grup wybrana przez administratora grupy. Aby zobaczyć listę polecanych grup, przejdź do swojej grupy i kliknij Więcej, a następnie kliknij Informacje.
Aby polecić grupę:
 1. Z poziomu grupy kliknij w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Opcje administratora.
 3. Przewiń w dół i kliknij obok Polecane grupy.
 4. Wybierz grupę do polecenia i kliknij Poleć.
 5. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać grupami w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Nie. Członkowie mogą poprosić o dołączenie do dowolnej polecanej grupy, do której nie należą, podobnie jak w przypadku dowolnej grupy.
Powiązane grupy to polecana lista grup wybrana przez administratora grupy. Aby zobaczyć listę polecanych grup, przejdź do swojej grupy i kliknij Więcej, a następnie kliknij Informacje.
Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać grupami w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Workplace Essential i Workplace Advanced.
Nie, post pojawi się tylko w grupie, w której zostanie opublikowany.
Czy ta informacja była pomocna?