Tworzenie roli specjalnego administratora w Workplace

Pomoc dotycząca komputerów
Tylko administratorzy systemu mogą tworzyć role specjalnego administratora.
Jeśli potrzebujesz innej roli administratora niż 4 domyślne role, możesz utworzyć rolę specjalnego administratora.
Co może obejmować rola specjalnego administratora?
W przypadku specjalnych administratorów możesz wybrać jedno, kilka lub wszystkie z następujących uprawnień:
Tworzenie roli specjalnego administratora
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij Admins Administratorzy.
 3. Kliknij kartę Role.
 4. Kliknij opcję Nowa rola.
 5. Wprowadź nazwę roli administratora i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.
 6. Kliknij opcję Utwórz rolę.
Edytowanie lub usuwanie roli specjalnego administratora
 1. Kliknij Admin Panel Panel administratora w menu po lewej stronie w Workplace.
 2. Kliknij Admins Administratorzy.
 3. Kliknij kartę Role.
 4. Kliknij Edytuj obok roli, którą chcesz edytować lub usunąć.
 5. Następnie:
  • Jeśli chcesz edytować rolę, wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać lub cofnąć, i kliknij Zapisz. Możesz także zmienić nazwę roli.
  • Jeśli chcesz usunąć rolę, kliknij Usuń rolę, a następnie kliknij Potwierdź. Każdy, kto ma przyznaną daną rolę, utraci uprawnienia administratora.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie