Czym jest składnik Active Directory Sync w Workplace?

Składnik Workplace AD Sync umożliwia synchronizację wybranych grup i jednostek organizacyjnych między usługą Active Directory a Workplace, przez co nie trzeba ręcznie administrować użytkownikami dołączającymi do organizacji i opuszczającymi ją. Składnik AD Sync pozwala automatycznie wykonywać następujące operacje:
  • Inicjowanie (tworzenie) kont użytkowników dla nowych osób dołączających do organizacji.
  • Aktualizacja atrybutów profili użytkowników w przypadku zmiany danych (np. numeru telefonu).
  • Cofanie inicjacji (dezaktywacja) kont użytkowników, którzy opuszczają organizację lub nie powinni mieć dostępu do jej danych.
Składnik AD Sync działa jako usługa Windows w infrastrukturze IT. Gdy skonfigurujesz składnik AD Sync w taki sposób, aby wysyłał do usługi AD zapytania dotyczące zbioru użytkowników, którym chcesz przyznać dostęp do Workplace, będzie on co trzy godziny synchronizował dane kont między usługą AD a Workplace.
Uwaga: Jeśli usługa Active Directory jest synchronizowana z dostawcą tożsamości w chmurze, który jest partnerem Workplace, zalecamy bezpośrednie zintegrowanie Workplace z tym dostawcą.
Czy ta informacja była pomocna?