Jak utworzyć zbiór osób w Workplace?

Artykuł jest przeznaczony tylko dla administratorów Workplace Advanced.
Istnieją 2 sposoby dodawania osób do zbiorów osób: ręcznie lub za pomocą synchronizacji z profilami Workplace.
Aby utworzyć nowy zbiór osób ręcznie:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Kliknij +Nowy zbiór.
 4. Nadaj nowemu zbiorowi nazwę, wybierz opcję Dodaj osoby ręcznie i kliknij przycisk Dalej.
 5. Dodaj osoby, które mają znaleźć się w zbiorze osób. Aby dodać kilka osób jednocześnie, kliknij opcję Importuj plik, żeby przesłać plik CSV zawierający adresy e-mail użytkowników. Pamiętaj, że dodawane przez Ciebie osoby muszą mieć konto Workplace.
Aby utworzyć nowy zbiór osób, dokonując synchronizacji z profilem Workplace:
 1. Kliknij opcję Panel administratora w prawym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij kolejno Osoby > Zbiory osób.
 3. Kliknij +Nowy zbiór.
 4. Nadaj nowej grupie nazwę, wybierz opcję Synchronizacja z profilem Workplace i kliknij przycisk Dalej.
 5. Zastosuj filtrowanie według pól profilowych, żeby sprecyzować kryteria filtrowania i automatycznie usunąć lub dodać członków do zbioru osób.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
Pamiętaj, że w przypadku zbioru osób tworzonego ręcznie w zbiorze znajdą się tylko osoby, które do niego dodasz.
Uwaga: W przypadku zbiorów osób tworzonych na podstawie kryteriów profilu osoby spełniające kryteria zostaną automatycznie dodane do zbioru po dodaniu ich do społeczności Workplace. Takie osoby będą też automatycznie dodawane do grup połączonych z daną grupą osób. Jeśli dodasz wiele kryteriów, tylko osoby spełniające wszystkie kryteria zostaną dodane do zbioru. Jeśli wybierzesz więcej niż jedną wartość kryterium, do zbioru zostaną dodane osoby spełniające przynajmniej jedną z wartości.
Czy ta informacja była pomocna?