Jak włączyć lub wyłączyć tryb ciemny w Workplace?

Ta funkcja jest wprowadzana stopniowo i Twoja społeczność Workplace może jeszcze nie mieć do niej dostępu.
Tryb ciemny w Workplace zmienia tło z białego na czarne. W ten sposób można zmniejszyć zmęczenie oczu i odblaski z urządzenia w sytuacjach, kiedy oświetlenie jest zbyt słabe.
Tryb ciemny na komputerze
Aby móc korzystać z trybu ciemnego na komputerze:
  1. Kliknij zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu Workplace.
  2. Kliknij Opcje wyświetlania.
  3. Włącz lub wyłącz tryb ciemny.
Tryb ciemny na urządzeniu z systemem iOS
Aplikacja Workplace uwzględni ustawienie Tryb ciemny na Twoim telefonie. Jeżeli Twoje urządzenie jest ustawione na tryb ciemny, aplikacja Czat Workplace na iOS zostanie automatycznie ustawiona również na tryb ciemny.
Jeśli chcesz nadpisać ustawienia telefonu:
  1. Dotknij i wybierz Ustawienia i prywatność.
  2. Dotknij Tryb ciemny.
  3. W tym miejscu możesz wybrać opcję Wł., Wył. lub Opcje systemu.
Tryb ciemny na urządzeniu z Androidem
Aplikacja Workplace automatycznie zastosuje ustawienia trybu ciemnego na Twoim urządzeniu z Androidem.
Aby zmienić ustawienia trybu ciemnego w Workplace:
  1. Dotknij i wybierz Ustawienia i prywatność.
  2. Dotknij Tryb ciemny.
  3. W tym miejscu możesz wybrać opcję Wł., Wył. lub Opcje systemu.
Czy ta informacja była pomocna?