Jak zautomatyzować dodawanie użytkowników do grup w Workplace?

Ten artykuł dotyczy tylko administratorów Workplace.
Administratorzy Workplace mogą włączyć automatyczne dodawanie użytkowników do grup. Umożliwia to administratorom grup automatyczne dodawanie użytkowników do grup na podstawie informacji w profilu, takich jak stanowisko lub lokalizacja.
Aby włączyć tę funkcję na komputerze:
  1. Kliknij kolejno Panel administratora i Ustawienia.
  2. W sekcji Grupy zaznacz pole wyboru obok opcji Automatyczne członkostwo i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?