Jak zautomatyzować dodawanie użytkowników do grup w Workplace?

Administratorzy systemu Workplace mogą włączyć automatyczne dodawanie użytkowników do grup. Umożliwia to administratorom grup automatyczne dodawanie użytkowników do grup na podstawie informacji w profilu, takich jak stanowisko lub lokalizacja.
Aby włączyć tę funkcję na komputerze:
  1. Kliknij w panelu po lewej stronie Workplace.
  2. Kliknij Ustawienia.
  3. W sekcji Grupy kliknij obok pozycji Automatyczne członkostwo.
  4. Wybierz Włącz i kliknij Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?