Jak utworzyć ankietę w Workplace i gdzie można zobaczyć wyniki ankiety?

Do sekcji Ankiety w Panelu administratora mają dostęp tylko administratorzy systemu, moderatorzy zawartości i administratorzy z niestandardową rolą umożliwiającą zarządzanie ankietami.
Gdy utworzysz ankietę, odbiorcy otrzymają na czacie Workplace wiadomość z możliwością podjęcia dwóch działań: Wypełnij ankietę i Przypomnij mi. Jeśli odbiorca nie wypełni ankiety ani nie zaplanuje przypomnienia, Workplace wyśle kolejną wiadomość 24 godziny po pierwotnym wysłaniu ankiety.
Aby utworzyć lub wyświetlić ankietę:
 1. W Panelu administratora kliknij opcję Ankiety. Zobaczysz listę ankiet i ich status.
 2. Aby utworzyć nową ankietę, kliknij opcję Utwórz ankietę w prawym górnym rogu.
 3. Wypełnij następujące pola w sekcji Szczegóły.
  Tytuł: Dodaj unikatową nazwę ankiety o długości maksymalnie 75 znaków.
  Wiadomość z zaproszeniem: Napisz opcjonalną wiadomość z zaproszeniem. Jeśli nie dodasz wiadomości z zaproszeniem, zostanie wysłana domyślna wiadomość.
 4. Kliknij opcję Kontynuuj.
 5. W sekcji Pytania dodaj maksymalnie 5 pytań i kliknij opcję Kontynuuj. Pytania mogą mieć dowolny typ odpowiedzi i być ustawione jako opcjonalne. Kliknij opcję Kontynuuj.
 6. W sekcji Odbiorcy można wybrać opcję Zbiór osób lub Lista ręczna, aby zaimportować listę nawet 30 tys. osób z dostarczonego szablonu. Ankietę możesz też wysłać za pośrednictwem linków lub spersonalizowanego e-maila zawierającego imię odbiorcy. Kliknij opcję Kontynuuj.
 7. W sekcji Czas trwania można wybrać częstotliwość przeprowadzania ankiety. Wybierz preferowane terminy i datę dla ankiety.
  • Jeśli wybierzesz opcję Jednorazowo wszystkim odbiorcom, wszyscy wybrani odbiorcy otrzymają ankietę jednocześnie.
  • Jeśli wybierzesz opcję Cyklicznie losowym grupom odbiorców, losowe grupy wybranych odbiorców otrzymają ankietę w ustalonym zakresie dat. Każda grupa otrzyma ankietę tylko raz.
Wyniki ankiety są anonimowe i wyświetlane tylko wtedy, gdy co najmniej cztery osoby wypełnią ankietę. Jeśli mniej niż cztery osoby wypełnią ankietę, wyniki nie zostaną udostępnione.
Opublikowanej ankiety nie można edytować, ale można ją w dowolnym momencie anulować. Nie można anulować zakończonej ankiety.
Aby dowiedzieć się, jak ankiety pomagają mierzyć wrażenia pracowników organizacji, zapoznaj się z artykułem Trzymaj rękę na pulsie swojej organizacji.
Uwaga: W ankiecie może wziąć udział maksymalnie 100 tys. osób.
Czy ta informacja była pomocna?