Uprawnienia administratorów

Administratorzy systemu odpowiadają za aktualizowanie danych firmy, przydzielanie ról innym administratorom oraz zarządzanie wszystkimi treściami, kontami i aktywnością. Można tworzyć niestandardowe role administratorów, aby umożliwić innym zarządzanie określonymi obszarami społeczności Workplace.

Administratorzy systemu mogą przyznawać, zmieniać i odbierać uprawnienia administratora w swojej firmie w Workplace.
Możesz wybierać spośród domyślnych ról administratora wymienionych poniżej lub utworzyć niestandardową rolę administratora:
 • Analityk: dostęp do raportów dotyczących ogólnej aktywności i indywidualnych kont.
 • Menedżer konta: dodawanie i usuwanie osób w Workplace, dostęp do raportów dotyczących ogólnej aktywności i indywidualnych kont.
 • Moderator zawartości: zarządzanie postami w grupach, dodawanie i usuwanie osób w Workplace oraz dostęp do raportów dotyczących ogólnej aktywności i indywidualnych kont.
 • Administrator systemu: aktualizowanie danych firmy, przydzielanie ról administratorów oraz zarządzanie wszystkimi treściami, kontami i aktywnością. Administrator systemu ma dostęp do wszystkich informacji rozliczeniowych, a ponadto może tworzyć i wdrażać integracje.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administratorzy systemu mogą przyznawać, edytować i odbierać uprawnienia administratora.
Aby przyznać komuś uprawnienia administratora z komputera:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Administratorzy.
 3. Przejdź do karty Administratorzy.
 4. Aby dodać nowego administratora, wpisz nazwisko tej osoby obok opcji Utwórz nowego administratora i wybierz osobę, której chcesz przyznać uprawnienia.
 5. W wyskakującym oknie wybierz poprawną rolę administratora i kliknij Zapisz.
Aby edytować uprawnienia lub usunąć dostęp administratora użytkownika z komputera:
Kliknij opcję Zmień rolę obok imienia i nazwiska administratora.
Uwaga: Użytkownicy bez adresu e-mail nie mogą być administratorami systemu w Workplace.
Czy ta informacja była pomocna?
Tylko administratorzy systemu mogą utworzyć niestandardową rolę.
Aby utworzyć niestandardową rolę administratora na komputerze:
 1. Kliknij Panel administratora w lewym górnym rogu Workplace.
 2. Kliknij pozycję Administratorzy.
 3. Przejdź do karty Role.
 4. Kliknij opcję + Nowa rola.
 5. Nadaj nazwę nowej roli administratora i wybierz uprawnienia dla niej. Następnie kliknij Utwórz rolę. Aby edytować uprawnienia lub usunąć niestandardową rolę, kliknij przycisk Edytuj obok danej roli.
Czy ta informacja była pomocna?